Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/237-23

3. dan rada

25.10.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 01:40

 • TAGOVI

 • Prva sednica Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Potvrđivanje mandata narodnom poslaniku (25.10.2023.)
 • Pretres u pojedinostima o 2. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 3. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 4. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 5. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 6. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 7. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 8. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 9. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 10. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 12. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 14. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 15. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 16. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 21. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 22. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 23. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 25. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 26. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 27. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 28. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 29. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 30. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 31. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 32. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 33. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 34. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 35. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fud
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izg
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovl
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Zakon o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru
 • Zakon o javnom informisanju i medijima
 • Zakon o elektronskim medijima
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Sandra Božić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Na član 111. amandman je podnela ista grupa poslanika.
  Da li neko želi reč?
  Na član 112. amandman su zajedno podneli poslanici u istoj grupi.
  Da li neko želi reč?
  Dva minuta.
  ...
  Novo lice Srbije

  Miloš Parandilović

  Narodni pokret Srbije – Ekološki ustanak – Novo lice Srbije
  Dakle da ne bismo priču vrteli priču u krug, medije ste naravno potpuno razvalili. Bilo kakav zakon koji vi donesete ovde to ne može da se prepravi. To samo može da se sruši i da se o tome priča.

  Gospodine Jovanov, ponašanje, vodite računa o ponašanju. Ovo je parlament, nije kafana. Ovo je parlament, gospodine Jovanov, nije kafana da se s mesta svađate sa mnom. Sedite, smirite se, polako, imate vaše minute koristite pa replicirajte. Nemojte sa mesta da se raspravljate sa mnom. Nemojte da vas učim osnovnim postulatima demokratije u parlamentu ovde. Toliko ste stranaka promenili, a niste naučili da se ponašate u parlamentu. U svakoj ste vlasti bili i opet niste naučili da se ponašate.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Sandra Božić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Na član 113. amandman su zajedno podneli poslanici Aleksić, Jovanović, Novaković, Stanković, Radovanović, Parandilović, Nestorović, Nikolić.
  Parandiloviću, molim vas da se pridržavate tačke dnevnog reda, ali upravo ste se odjavili. To znači da nećete, jel tako?
  Zahvaljujem.
  Na član 114. amandman je podnela ista grupa poslanika.
  Da li neko želi reč?
  Ovaj hoćete, jel?
  Izvolite.
  ...
  Novo lice Srbije

  Miloš Parandilović

  Narodni pokret Srbije – Ekološki ustanak – Novo lice Srbije
  Dakle, gospodine Jovanov, nije vaše da vodite diskusiju sa mnom sa mesta. Molim vas da se smirite i da me ne dekoncentrišete.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Sandra Božić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Ja vas molim da se direktno ne obraćate narodnom poslaniku.
  ...
  Novo lice Srbije

  Miloš Parandilović

  Narodni pokret Srbije – Ekološki ustanak – Novo lice Srbije
  Ja bih pričao o amandmanu, ali me gospodin Jovanov dekoncentriše. Ne mogu da pričam kada me gospodin dekoncentriše. Meni je koncetracija slabija stran? Inače bih ja vrlo rado pričao o amandmanu.

  Dakle, vi ste razorili medije, gospodo naprednjaci, zato vladate. To je vaša poluga, to je vaša poluga na osnovu koje vladate. Vidite kako je kada imate jednog sa strane, a zamislite vas koliko je koji vršite teror punih 11 godina nad nama. Vidite kako je kada se obrne situacija. Vama smeta ujed komarca, a bijete, šibate opoziciju svaki dan.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Sandra Božić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Vi jedno te isto pričate. Ja ovde sedim gotovo pet do šest minuta. Jednu istu stvar pričate o svakom amandmanu. Ne razumem koja je filozofija u svemu tome i gde je tu vaša pamet.
  Da sam na mestu opozicionog poslanika dobro bih iskoristila svaku minutu, a Skupština ipak nije cirkus, a kako bi naš predsednik rekao ni država nije igračka. Vi to nikako da shvatite.
  Na član 115. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksić, Jovanović, Novaković, Stanković, Radovanović, Parandilović, Nestorović, Nikolić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 116. amandman su zajedno, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici zajedno Aleksić, Jovanović, Novaković, Stanković, Radovanović, Parandilović, Nestorović, Nikolić i zajedno Milivojević, Jovančićević, Gavrilović, Miladinović.
  Sanja Miladinović ima reč.
  Izvolite.
  ...
  Demokratska stranka

  Sanja Miladinović

  Demokratska stranka - DS
  Poštovani građani i građanke Republike Srbije moram da vam kažem da je u Srbiji medijska scena potpuno pretrpana lažnim informacijama i neproverenim, odnosno mi imamo jedan medijski mrak gde se čuje glas samo onih koji su na vlasti, dok se glas opozicije čuje taman onoliko da građani Srbije nemaju potpunu informaciju. Vama je jedino bitno da se čuje ono što vi želite da se čuje, a ne zaista šta je istina.

  Za šta vama služe mediji zapravo? Zapravo vam služe da zamaglite realnost Srbije, da zamaglite to da je u Srbiji ipak nizak životni standard, da su radnici poniženi, da je prosveta ponižena, da je zdravstvo poniženo, da je sudstvo uzurpirano, da je priroda uništena i da kroz medije građani Srbije stalno slušaju neka lažna obećanja i da se stvori slika da oni zaista žive u zlatnom dobu o kome vi pričate, ali očigledno to zlatno doba živite samo vi.

  Za šta još služe? Naravno služe da što duže ostanete na vlasti, jer širite lažne informacije, manipulišete preko medija i na taj način opstajete. Realno i u svim razvijenim demokratskim zemljama potpuno je normalno da opozicija i vlast imaju duele, da sučeljavaju mišljenja i da građani sami odlučuju koga će izabrati. Nadam se da ćemo u budućnosti takvo društvo napraviti. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Sandra Božić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Na član 117. amandman je podnela ista grupa poslanika.
  Na član 118. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Jerković i zajedno Miroslav Aleksić, Jovanović, Novaković, Stanković, Radovanović, Parandilović, Nestorović, Nikolić i zajedno Milivojević, Jovančićević, Gavrilović i Miladinović.
  Na član 119. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Aleksić, Jovanović, Novaković, Stanković, Radovanović, Parandilović, Nestorović, Nikolić i zajedno Srđan Milivojević, Branimir Jovančićević, Miodrag Gavrilović i Sanja Miladinović.
  Na član 120. amandmane u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici zajedno Aleksić, Jovanović, Novaković, Stanković, Radovanović, Parandilović, Nestorović, Nikolić i zajedno Milivojević, Jovančićević, Gavrilović i Miladinović.
  Na član 121. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksić, Jovanović, Novaković, Stanković, Radovanović, Parandilović, Nestorović, Nikolić.
  Na član 122. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksić, Jovanović, Novaković, Stanković, Radovanović, Parandilović, Nestorović, Nikolić.
  Na član 123. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksić, Jovanović, Novaković, Stanković, Radovanović, Parandilović, Nestorović, Nikolić.
  Na član 124. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksić, Jovanović, Novaković, Stanković, Radovanović, Parandilović, Nestorović, Nikolić.
  Na član 125. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksić, Jovanović, Novaković, Stanković, Radovanović, Parandilović, Nestorović, Nikolić.
  Na član 126. ista grupa poslanika.
  Na član 127. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksić, Jovanović, Novaković, Stanković, Radovanović, Parandilović, Nestorović, Nikolić.
  Na član 128. amandman je podnela ista grupa poslanika.
  Na član 129. amandman je podnela ista grupa poslanika.
  Na član 130. amandman je podnela ista grupa poslanika.
  Niko se ne javlja za reč.
  Na član 131. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Aleksić, Jovanović, Novaković, Stanković, Radovanović, Parandilović, Nestorović, Nikolić i zajedno Milivojević, Jovančićević, Gavrilović i Miladinović.
  Niko ne želi reč.
  Na član 132. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Aleksić, Jovanović, Novaković, Stanković, Radovanović, Parandilović, Nestorović, Nikolić i zajedno Milivojević, Jovančićević, Gavrilović i Miladinović.
  Niko ne želi reč.
  Na član 133. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Aleksić, Jovanović, Novaković, Stanković, Radovanović, Parandilović, Nestorović, Nikolić i zajedno Milivojević, Jovančićević, Gavrilović i Miladinović.
  Niko ne želi reč.
  Na član 134. amandman je podnela ista grupa poslanika.
  Na član 135. amandman je podnela ista grupa poslanika.
  Na član 136. amandman je podnela ista grupa poslanika.
  Na član 137. ista grupa poslanika.
  Na član 138…
  Izvinjavam se, to je na 137. gospodine Parandiloviću, ili 138. pošto ne mogu, ne javljate se na vreme. Kako?
  Koji god mi imamo - 138. Izvolite.
  ...
  Novo lice Srbije

  Miloš Parandilović

  Narodni pokret Srbije – Ekološki ustanak – Novo lice Srbije
  Tako to izgleda gospodo naprednjaci. Tako to izgleda, dobro ste vi to opisali, iživljavanje u Skupštini večeras. Znači ove je za vas iživljavanje. Ono što vi nama radite prethodnih jedanaest godina, kako bi ste to nazvali? Da ste sa ove vamo strane. Tako to izgleda. A ja ću ipak biti parlamentaran ne mogu da teram utuk na utuk noćas sa vama i više se povodom amandmana neću javljati.

  Ali, vidite kako to može da izgleda. Vidite da batina ima dva kraja gospod naprednjaci. To ste trebali davno da shvatite i da ovo nije vaša privatna država i privatna prćija Vučićeva. Doći će vreme za svođenje računa. Hvala.