Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 11 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Poslanička grupa Nova Srbija, Pokret za spas Srbije

...

Dijana Vukomanović

Socijalistička partija Srbije
...

Slaviša Ristić

Demokratska stranka Srbije

Poslanička grupa Demokratska stranka

...

Gordana Čomić

Demokratska stranka

Poslanička grupa Dosta je bilo

Poslanički klub samostalnih poslanika

...

Marinika Tepić

Liga socijaldemokrata Vojvodine Nova stranka

Poslanička grupa Dveri