Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Aleksandra Jerkov

Aleksandra Jerkov

Demokratska stranka

Govori

Zahvaljujem, gospodine Milićeviću.

Javila sam se za reč odmah nakon što se prethodnom govorniku dali reč.

Da vas samo pitam, gde u Poslovniku piše i kako je u skladu sa članom 112, na osnovu koga ste vi odredili pauzu, da nakon pauze, koja traje proizvoljno, prema vašoj proceni, nikad ne traje onoliko koliko kažete, da nakon pauze se briše sve što se desilo pre pauze? Recite mi, u kom članu Poslovnika piše da nakon pauze nastaje stanje u kom se nije desilo ono što se desilo pre pauze?

Ne znam da li se sećate, gospodine Milićeviću, pre pauze Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe SNS, eksplicitno rekao da DS i poslanička grupa DJB koriste svaku smrt u Srbiji za političku promociju, prikupljanje političkih poena. Recite mi, na osnovu kog člana Poslovnika ste vi izabrali da zanemarite te monstruozne optužbe šefa poslaničke grupe SNS i koji član Poslovnika vam dozvoljava da dopuštate šefu poslaničke grupe SNS da se na takav način obraća bilo kome ovoj Narodnoj skupštini i da se na takav način razračunava sa političkim neistomišljenicima?

Nekoliko članova Poslovnika bih mogla da reklamiram. Pretpostavljam da su se i druge kolege našle pogođene ovim vašim neosnovanim, u Poslovniku, vođenjem sednice, pa mi samo recite u kom članu Poslovnika piše da se nakon pauze briše sve što se desilo pre pauze i na osnovu čega se pretvarate da Aleksandar Martinović to nije rekao?
Znate šta, ako biste vi prestali da kršite Poslovnik, mi bismo prestali da vam ukazujemo na to da kršite Poslovnik.

Htela bih da vas podsetim na član 27. koji vas obavezuje da sednicu vodite u skladu sa Poslovnikom, a ne onako kako vama padne na pamet, a onda da vas podsetim na događaj koji se desio pre nego što ste kolegi Baueru dali reč, kada se nekoliko narodnih poslanika prijavilo da vam ukaže na povrede u postupanju pri vođenju sednice i na vašu obavezu da u skladu sa članom 103. tim poslanicima koji žele da vam ukažu na to da ste načinili povredu prilikom vođenja sednice, odmah date reč, a ne da sami odlučite, ne znam na osnovu kog prava koje u Poslovniku nemate, da nećete nikom da dozvolite da govori o povredi Poslovnika, uz obrazloženje da za to nemate vremena.

Ako nemate vremena, gospođo Gojković, da vodite sednicu, vi podnesite ostavku, svakako ste obećali da ćete zakazati sednicu na kojoj ćemo imati prilike o tome da razgovaramo. Ako nemate vremena da slušate narodne poslanike kako vam ukazuju na to da kršite Poslovnik dok vodite sednicu, vi nemojte više kršiti Poslovnik, ali nemojte sebi davati prava koja vam Poslovnik ne daje.

Gospođo Gojković, vi u skladu sa članom 103. nemate ni jedno moguće pravo da odlučite da ne date reč narodnom poslaniku koji želi da vam ukaže na povredu u postupanju pri vođenju sednice, a posebno nemate pravo da se na takav način odnosite prema narodnim poslanicima koji ovde pokušavaju da vode dijalog tokom kog ih vladajuća većina vređa, zloupotrebljava svaku stavku Poslovnika i…
Rekla sam nekoliko, niste me slušali.
Što sam i učinila.
Ukoliko niste u stanju da zaključite koji sam član pomenula…
To je vaše političko nasilje.
A kad ćete zakazati sednicu, kao što ste obećali?
Gospođo Gojković, javno ste obećali da ćete zakazati sednicu.
Gospođo Gojković, ukoliko imate želje da se javite za diskusiju, javite se.
Zahvaljujem predsedavajuća.
Zahvaljujem.

Naravno, jednu od ove dve povrede na koje želim da ukažem niste učinili vi, nego predsednica Gojković, te vas molim da joj prenesete.
Čl. 100. i 109.
Član 100. Predsednica se već sada malo zanela i u nekoliko navrata, umesto da vodi sednicu, se upuštala u diskusije sa narodnim poslanicima, a na šta, u skladu sa članom 100, nema pravo. Naime, ona ukoliko želi da polemiše sa narodnim poslanicima, o njenim stavovima, da govori o tome šta misli o činjenici da Zvezdan Jovanović policajce naziva besnim psima i kadrira po policiji, šta misli o našim drugim zakonskim predlozima, koliku je većinu SNS osvojila itd, sve to može da čini onog momenta kada ostavi predsedavanje Skupštinom, sedne u poslaničku klupu, javi se za reč i onda, kao ravnopravan sagovornik, učestvuje u debati sa svojim kolegama, a ne sa mesta predsednika Skupštine, gde drži predavanja, isključuje mikrofone, deli opomene, izmišlja uvrede koje su joj upućene navodno, itd. To je jedna povreda.
Druga se odnosi na okolnosti pod kojima je koleginica Maja Videnović dobila opomenu. Član 109. je vrlo jasan u kojim situacijama se opomena izriče narodnom poslaniku, pa se kaže – kada je prišao govornici bez dozvole, koji govori pre nego što je tražio i dobio reč, pored upozorenja govori o pitanjima koja nisu na dnevnom redu. Samo mi objasnite koje uslove je koleginica Maja Videnović ispunila da bi dobila opomenu ili je dobila opomenu, kako se nama čini, isključivo zato što je tražila da dobije pravo da ukaže na povredu Poslovnika ili što je iz DS?
Zahvaljujem, potpredsedniče.

Vrlo kratko ću. Recite mi, u skladu sa članom 103, da li ste vi pod utiskom da je prethodni kolega govorio o povredi Poslovnika? Samo toliko.
Hoćete li mi dati obrazloženje?
Ne možete samo da me pitate.
Ja vas pitam za prethodnog govornika.