Deveta posebna sednica , 29.06.2017.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deveta posebna sednica

01 Broj 06-2/123-17

2. dan rada

29.06.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:05 do 20:20

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.
Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda, dakle, po redosledu narodnih poslanika prema prijavama za reč u pretresu o Predlogu za izbor Vlade.
Reč ima narodna poslanica Dubravka Filipovski. Izvolite.

Dubravka Filipovski

Samostalni poslanici
Gospođo Brnabić, budući članovi Vlade, posle vašeg ekspozea u raspravi juče i danas u ovom visokom domu zapravo postavljamo lestvicu ciljeva koje u narednom periodu treba da ostvarimo i postignemo. Zaokružujemo celinu, koja za mene predstavlja ugovor sa građanima Srbije postignutog na osnovu legitimiteta na izborima, vanrednim parlamentarnim prošle godine, a potvrđenog na redovnim predsedničkim izborima ove godine.

Naravno da ništa neće biti lako, bez otpora, bez osporavanja, što ste i sami mogli da osetite lično ovih dana. Zbog toga vam se divim na hrabrosti, divim vam se na riziku koji preuzimate i divim vam se na želji da menjate Srbiju, uprkos etiketiranju, diskriminaciji, omalovažavanju.

Vi ste, zapravo, ovih dana poslali nekoliko važnih poruka, da ste veoma hrabri, da ste trpeljivi i da ste odlučni da nastavite započete reforme.

Vaš predlog za mandatarku i buduću premijerku za mene zapravo znači afirmaciju rodne ravnopravnosti, izgradnju tolerancije u ovoj zemlji i zbog toga u narednom periodu od vas očekujem pokretanje dijaloga, unutrašnjeg dijaloga koji, po mom mišljenju, ne postoji u Srbiji zbog prevelike ostrašćenosti, a i te kako nam je potreban.

Cenim što je prethodna Vlada bila veoma iskrena prema građanima Srbije, što je preuzela veoma hrabre mere i od vaše posvećenosti u narednom periodu vas i vašeg tima, o ciljevima o kojima govorimo, zavisi budućnost zemlje, zavisi odluka svakog mladog čoveka da li će odlučiti da svoj život nastavi ovde u Srbiji ili van nje, zavisi dolazak stranih investitora i još mnogo toga, ali je zapravo za mene ključno pitanje, koje je veoma važno za svaki resor i za svakog ministra, šta je to što smo danas uradili za život jednog građanina? Ukoliko vi budete insistirali na tom pitanju, verujem da rezultati neće izostati.

Pred vama su nesumnjivo tri ključna izazova – stabilnost, unutrašnja, politička, ekonomska, regionalna, ne postoji alternativa za reč stabilnost. Zatim, kontinuitet, da ne počinjemo uvek ispočetka, i dijalog, o kojem sam vam već govorila.

Naravno da će vas čekati puno teških trenutaka u regionalnoj saradnji. Zbog toga od vas očekujem da na sve regionalne izazove, zajedno sa potpredsednicom Vlade gospođom Mihajlović, reagujete insistiranjem na realizaciji regionalnih projekata, sa ciljem da nas autoput do Tirane, autoput do Sarajeva, brze pruge do Budimpešte spajaju i ujedinjuju, a ne razdvajaju kao do sada, a tu je, naravno, i carinska unija, koju treba realizovati, Regionalna carinska unija, koju treba realizovati, a koju je predsednik Vučić već najavio.

Naravno da je neuporediva pozicija Srbije danas na međunarodnom planu sa pre nekoliko godina. To je dragulj koji vam je ostavljen i koji u narednom periodu treba da sija i koji sa ekonomskim parametrima predstavlja najveće vrednosti dosadašnje Vlade.

Posle vašeg ozbiljnog ekspozea, imala bih nekoliko i preporuka na unutrašnjem planu za vas. Po meni, mora da bude bolja iskorišćenost ljudskih resursa, kapaciteta ljudskih resursa. Naglasak treba da bude na stručnosti, na kompetentnosti, na menadžmentu. Vrlo je važno kako ćete koordinirati ministarstva. Veoma je važna komunikacija među ministarstvima i, naravno, ozbiljni razgovori i ozbiljne rasprave o bitnim temama.

Za kraj, imam jedno pitanje za vas, vezano za održivi razvoj. S obzirom da je na agendi UN ovo pitanje visoko na lestvici do 2030. godine, šta mi preduzimamo po tom pitanju, ko će se time baviti, koja će biti direktna zaduženja Vlade? Konkretno, završiću sa činjenicom, naše mlade generacije moraju da budu konkurentne na svim tržištima znanja, jer znanje je najveći resurs jednog naroda. To ste, uostalom, juče i rekli u svom ekspozeu.

Budite uvereni da ćete u ovom visokom domu imati za sve dobro što pokrenete podršku velike većine građana Srbije i nas, naravno, narodnih poslanika koji ih predstavljamo.

Zbog toga ću vas podržati u danu za glasanje. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Nenad Čanak.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Nenad Čanak

Poslanička grupa Liberalno demokratska partija, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Stranka demokratske akcije
Hvala.

Ovo je već treći ekspoze budućeg premijera Srbije koji slušam u uslovima manje-više nepromenjene skupštinske većine. Moram da primetim da već treći put u ekspozeu premijera se ne spominje Vojvodina, iako je to jedina funkcionalna pokrajina u Republici Srbiji.

Moram primetiti da čak uprkos tome što smo čuli i hvalospeve višejezičnosti i multikulturalnosti u Srbiji, nije spomenuta činjenica da, recimo, Skupština Vojvodine je sa svojih šest službenih jezika najmnogojezičniji parlament na teritoriji Evrope, osim samog Evropskog parlamenta.

Nismo čuli šta će biti sa udžbenicima na jezicima nacionalnih zajednica, obzirom da iako je bilo obećanja prošle godine, to pitanje nije rešeno ni ove godine, a po svemu sudeći, ni za sledeću školsku godinu neće biti rešeno.

S druge strane, u dosadašnjem radu mandatarke je lokalna samouprava zapostavljana, i to kroz Zakon o finansiranju lokalnih samouprava, gde su lokalne samouprave dovedene u poziciju da učestvuju sa desetak procenata u javnim prihodima Republike Srbije, dok je, recimo, u Švedskoj taj procenat 45%, u Nemačkoj 38%, u Hrvatskoj oko 30%.

Drugim rečima, naravno da će onda lokalne samouprave biti u problemima i dugovima, kao što to već jesu.

Zatvaranje seoskih škola koje je najavljeno znači dalju centralizaciju koja je karakterisala i dosadašnji rad Vlade, tako da ako mislite da sprečite preseljenje kompletnog stanovništva Srbije u par centrala i ako mislite da sprečite odliv građana Srbije u druge zemlje, onda morate obezbediti da ostanu tamo gde su rođeni, recimo, to može biti i van Beograda.

Upravo u tom smislu bi bilo izuzetno važno povesti računa o tome da se pronađe novac, da se škole ne zatvaraju samo zato što nemaju dovoljno dece, jer za to smo u krajnjoj liniji svi mi odgovorni lošom i neodgovornom populacionom politikom.

U svakom slučaju, ako vas neko pita kako bi se mogao pronaći novac za to. To je vrlo jednostavno. Ne treba zaboraviti da NIS plaća najnižu rudnu rentu u regionu, i to samo 3%. Dići samo 7%, čime bi to i dalje bilo besprizorno nisko, bi se rešilo pitanje finansiranja svih škola za svu decu u ovoj zemlji. Ja ne vidim gde je tu problem, kao što treba, naravno, i privesti u sistem PDV-a nevladine organizacije koje imaju dosta nejasne i mutne sisteme finansiranja. Tu na prvom mestu mislim na Srpsku pravoslavnu crkvu. Plaćanje poreza je obaveza svakoga ko prihoduje nešto u ovoj zemlji, a prihodi Srpske pravoslavne crkve po mnogo osnova su, po procenama, vrlo visoki i ne samo srpske pravoslavne crkve, nego i drugih verskih zajednica.

Tako da u tom smislu, ako se samo sa te dve strane pristupi ovom problemu, ja verujem da bi on bio brzo i lako rešen. Divno je obnoviti dva važna muzeja kao što ste najavili, a da li ste primetili da su oba ta muzeja, i Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti, u Beogradu?

Izvanredno je obnoviti sedam medicinskih ustanova. Da li ste primetili da je od tih sedam šest u Beogradu, a jedna u Zemunu? LJudi žive i van Beograda. Ovo sve više liči na nekakav tip predizbornog programa za beogradske izbore, nego na ekspoze nekoga ko hoće da bude mandatar Vlade Republike Srbije.

Važna je stvar, rekli ste da ćete u sledećih 100 dana rešiti pitanje onemogućavanja lake kupovine obradive zemlje u Srbiji od strane stranaca. Skrećem vam pažnju da do 1. septembra, kada to počinje da važi, imate još samo 63 dana. Mi smo predali zakon, imate ga na sajtu Narodne skupštine, možete se njime poslužiti, tako da nemate izgovor da niste stigli, a da slučajno nije bilo vremena da se taj i takav zakon napravi.

Naravno, ko će rešiti pitanje policije i ko će rešiti pitanje položaja vojske u ovoj zemlji? Znam ko neće rešiti, ali ko će to rešiti? Ko će rešiti stambena pitanja vojske? Ko će rešiti pitanje činjenice da su naši policajci na granicama prema EU u poderanim uniformama, u zarđalim kontejnerima gde se zimi greju od granja koje skupe oko svog stražarskog mesta? Sot. To je tačno. To je Sot, idite pa pogledajte. Ja sam bio, pogledajte. Možemo otići zajedno, hajde, nemam ja primedbu, ali hoću da se to pitanje pokrene zato što policija mora imati dovoljno sredstava da obavlja svoju dužnost. To isto važi za vojsku i pitanje vojne imovine kojom bi se moglo mnogo pitanja vezanih za stambene probleme vojnika, za stambene probleme starešina itd, itd.

Sve u svemu, ovo su samo nekoliko nabacanih tema koje sam želeo da vam predočim, koje pokazuju da ekspoze koji smo čuli nije napravljen tako da sagledava u kompletu slike Srbije i šta tu treba učiniti. Ako se nastavi sa ovakvom centralizacijom, to će po Srbiju biti izuzetno štetno i zbog toga mi ne možemo da glasamo za predlog Vlade ovog mandatara.

I još jedno malo pitanje – koga gospođa mandatar misli ove godine da pošalje u Srebrenicu? Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Ana Brnabić. Izvolite.

Ana Brnabić

Hvala vam.
U ekspozeu sam i u samom programu Vlade, mom govoru u ekspozeu sam nekoliko puta pomenula Vojvodinu i dokaz za to je nekoliko važnih kapitalnih projekata o kojima sam pričala, a i o kojima sam pisala. Dakle, jedan od tih je naravno Klinički centar Vojvodine u koji se ulaže 32,6 miliona evra. Jedanaest od 14 kapitalnih sistema za navodnjavanje je u Vojvodini, tri u centralnoj Srbiji. O tome sam pričala. Brojni infrastrukturni projekti: Žeželjev most do kraja godine; pet i po kilometara ipsilon krak Kelebija – Subotica; pruga Stara Pazova – Novi Sad dužine 40,4 kilometra iz ruskog kredita; Beograd – Stara Pazova 34,5 kilometara, kineski kredit; Fruškogorski koridor; pozorište Subotica; naučnotehnološki park Novi Sad, pokrenuta je izgradnja u oktobru prošle godine, završetak do kraja 2018. godine, 29 hiljada kvadratnih metara, od čega 10 hiljada za Fakultet tehničkih nauka Novi Sad; Radio televizija Vojvodine; „Biosens“ institut, rekla sam da moramo puno da učimo od njih. Jutros je potpisan Ugovor, ministar Šarčević je potpisao Ugovor za izgradnju zgrade za „Biosens“ institut Novi Sad.
Čini mi se upravo suprotno. Vojvodini je pripalo baš jako puno prostora i sredstava. Drago mi je zato što mislim da imamo jako puno potencijala tu, ali ne bih se složila svakako sa tim da Vojvodini nije pružena dovoljna pažnja u ekspozeu.
Što se tiče Srebrenice, mislim da je važno za građane Srbije, opet da napomenem da je Vlada Srbije dala pet miliona evra za razne projekte u Srebrenici. Ko će ići ove godine u Srebrenici će biti nešto što ćemo odlučiti.
Što se tiče održivog razvoja, u Vladi već postoji i funkcioniše tim za smanjenje siromaštva i inkluziju koji se bavi održivim razvojem i on je u kabinetu potpredsednice Vlade, ministarke Mihajlović, i prilično je već uradio. Bavi se koordinacijom svih ministarstava i Vlade da radimo na tome. Hvala puno.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Nenad Čanak.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Nenad Čanak

Poslanička grupa Liberalno demokratska partija, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Stranka demokratske akcije
Moram samo da skrenem pažnju da se za koridor, koji ste spomenuli u vašem ekspozeu, tek radi idejno rešenje. Znači, to je pitanje idejnog rešenja, a nije pitanje izgradnje koridora. To je jedno.

Drugo, Novi Sad, koji ste spomenuli, nema gradsku bolnicu. Da li to znate? Ima Klinički centar Vojvodine koji je formatiran da uslužuje građane cele Vojvodine, ali sam grad Novi Sad nema uopšte bolnicu.

Dakle, RTV, koju ste spomenuli, zgradu RTV-a, shvatio sam prema pisanju medija, finansira pokrajinska administracija. Sada ne vidim ko tu plaća. Republička Vlada ili Pokrajinska Vlada? To su vrlo bitne stvari.

Jako me interesuje šta nameravate da uradite po pitanju jasnog formatiranja odnosa unutar Srbije i odnosa između Republičke i Pokrajinske vlade i lokalnih samouprava koje su, po mom mišljenju, izuzetno zapostavljene premalim izdvajanjima za njihovo normalno funkcionisanje.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Fatmir Hasani.
...
Partija za demokratsko delovanje

Fatmir Hasani

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara, Partija za demokratsko delovanje
Hvala.

Uvažena predsednice Parlamenta, poštovani ministri, poštovana gospođo Brnabić, dame i gospodo narodni poslanici, kao predstavnik albanske manjine u ovom zakonodavnom Domu i narodni poslanik Partije za demokratsko delovanje iz Preševa, podržali smo prethodnu Vladu, njen program i predsednika Vlade, Aleksandra Vučića, a i sada ćemo podržati ovaj program nove Vlade, a i Anu Brnabić, kao kandidata za predsednicu nove Vlade. Zato što obe Vlade imaju skoro zajednički cilj, a to je ekonomski razvoj, smanjenje nezaposlenosti, ekonomska i politička stabilnost, saradnja sa susednim zemljama i sa svim zemljama Evrope, pa i zemljama ostalih kontinenata.

Naša namera je da, i mi kao manjina, dajemo naš mali doprinos u celovitom programu Vlade, a i putu prema EU. Ova podrška može da se opravdava, zato što sa obe strane smo voljni da se poboljša klima između nas, a i predsednik Vučić je saglasan da radimo više na ovom planu, da ovi naši zahtevi budu u većini rešeni, što je u zajedničkom interesu.

Prema dosadašnjim postupcima vidi se da radimo uzajamno i, kao poslanik parlamentarne većine, a i Vlada prema svojim postupcima, praktično pokazuje svoju volju za rešavanje naših problema, za koje imamo pismene zahteva kao sporazum. Očekujemo od Ane Brnabić, da ovi dogovori koje smo imali sa predsednikom Vučićem, realizujemo u optimalnim rokovima. Ovakav način rada i saradnje avansira naš status i u ove tri opštine, na jugu, gde žive Albanci, pa i šire u Srbiji. Težimo da imamo manje problema oko ispunjavanja uslova za manjine, a i za neka poglavlja, kao olakšica za ulazak u EU.

Nadamo se da će se nova Vlada iskreno baviti manjinskim pravima i postizanju punopravnog članstva u EU. Kroz taj proces evropskih integracija stvoriti klimu u kojoj će se manjine osećati bezbedno, i u kojoj će moći da ostvare sva prava predviđena evropskim zakonodavstvom. Mi, kao albanska manjina, kasnimo kod dinamike realizovanja i rešavanja naših problema, zato što smo prolazili kroz neki istorijski inhibitora i drugih oporemećenih situacija. S toga mi treba zajednički da ubrzamo proces koji već stvaramo i koji će dobiti bolje rezultate.

Cenimo prioritete digitalizacije i obrazovanja, zato što se vidi da kandidat za premijera Ana Brnabić, prati savremene trendove naprednog sveta. Oko obrazovanja svi znamo da su najisplativije investicije u obrazovanju. Ove dve stvari vrlo visoko cenimo i želimo puno uspeha. Hvala.