Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 12.03.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/24-18

5. dan rada

12.03.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:40

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem koleginice Radeta.
Smatram da je to bio najobičniji lapsus koleginice Filipovski. Vi isto kao dugogodišnji narodni poslanik znate da prilikom reklamiranja Poslovnika trebate da navedete član koji se reklamira, a niste.
(Vjerica Radeta: Rekla sam, član 27.)
Nisam čuo, izvinjavam se. Proverićemo u stenografskim beleškama.
Da li želite da se Skupština izjasni u danu za glasanje o povredi Poslovnika?
(Vjerica Radeta: Da.)
Naravno, u redu. Hvala.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, gospodine predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, svakako treba iskoristiti svaki dodatni prostor, kad god se on pronađe, za podršku onim programima i aktivnostima koji su neposredno u funkciji razvoja Srbije i koji podstiču nivo investicija u našoj zemlji. Naravno da dobri programi te vrste već postoje i naravno da se aktivnosti u tom smeru već sprovode sa izuzetnim uspehom. U prilog ovoj tvrdnji govori i činjenica da je samo prošle godine Srbija uspela da privuče oko 2,6 milijardi evra direktnih investicija, što je više nego što uspevaju da postignu na istom planu sve ostale države u našem regionu zajedno. Ovaj rezultat dovoljno govori sam za sebe.

Naravno, dodatni prostor uvek dobro dođe, ne samo zbog toga što mi treba da odbranimo dobre rezultate postignute na ovom planu, a koji se ogledaju i kroz značajan broj, dakle, više desetina je u pitanju potpuno novih fabrika, potpuno novih proizvodnih pogona, ukupno 170 hiljada potpuno novih radnih mesta u samo poslednje tri ili četiri godine, već treba i da pronađemo dobre načine da aktivnosti u tom smeru pospešimo da ove rezultate i nadmašimo. Tih 170 hiljada potpuno novih radnih mesta predstavljalo je adekvatan odgovor na potrebe Srbije opustošene i devastirane u periodu između 2008. i 2012. godine ponajviše, kada je, podsećam, blizu pola miliona ljudi ostalo bez posla.

Dakle, potrebe za radnim mestima bile su ogromne, a i dalje su velike. Zato je naša obaveza da tražimo dobre dodatne prostore, da dajemo svoj doprinos između ostalog i radom u Narodnoj skupštini. Takvim aktivnostima mi stvaramo preduslove da država bude moderna i uspešna zemlja, a ne DOS palanka, kakvu su neki jedino umeli da prave. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Orliću.
Po amandmanu reč ima narodni poslanik Gordana Čomić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Koristim vreme ovlašćene predstavnice poslaničke grupe Demokratske stranke za podršku amandmanu koji je obrazložen kao odbijen od Vlade, sa nadom da će biti u Danu za glasanje na dnevnom redu za glasanje.

Jer, procedura kojom razmenjujemo argumente u jednom dobrom amandmanu, investitori da imaju što lakši pristup svemu, zašto da ne, je da je Vlada učinila već jako puno investitore, pa može da učini i ovo, a Vlada kaže – neću. Onda bih ja volela da mi o tome glasamo o amandmanu i sličnim amandmanima koje su kolege podnele da damo jasnu poruku da mi hoćemo da investitori imaju povlašćen položaj kada je u pitanju Zakon o strancima. Tako da vas molim da mi pružite priliku da u Danu za glasanje glasam i za ovaj amandman. Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Čomić.
Po amandmanu reč ima narodni poslanik Boško Obradović. Izvolite.
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, predstavnici izvršne vlasti, pomaže Bog svima. Znam da sam vam nedostajao pošto me više meseci nije bilo na zasedanjima Narodne skupštine Republike Srbije, ali evo vraćen sam posle višemesečnog isključena sa zasedanja Narodne skupštine. Nadam se da se takvo ponašanje vlasti neće ponavljati u nekom nastupajućem periodu i da će opozicija imati pravo da kaže drugačije mišljenje, jer valjda je drugačije mišljenje i sloboda govora osnov demokratije svuda u svetu.

Naravno, moram da se osvrnem veoma kritički na predloženi amandman od strane kolege Vladimira Orlića, jer je poznato da Srpski pokret Dveri i naša ekonomska politika smatra da je subvencionisanje stranih firmi jedan poguban ekonomski model koji nas je skupo koštao u prethodnom periodu. Ova zakonska rešenja, bez obzira što su ovi vaši amandmani zapravo amandmani za ubijanje vremena za raspravu i oduzimanje vremena opoziciji, zapravo svedoče da vi želite da nastavite tu pogrešnu politiku.

Naime, kako izgleda odnos prema stranim investitorima u Srbiji, a kako izgleda odnos prema domaćim privrednicima? To je ono što zbog čega mi apsolutno protiv jednog ovakvog vašeg amandmana.

Kada strani investitor dođe u Srbiju, klanjaju mu se svi od predsednika države do predsednika opštine. Otvorena su mu sva vrata, zaštićen je kao beli medved. Dobija besplatno gradsko građevinsko zemljište, dobija besplatne priključke za struju, vodu i gas. Dobija više desetina hiljada evra za svako novootvoreno radno mesto u Srbiji, dobija oslobođenje od poreza često, a dešava se na kraju, i to smo dokumentovali, da određeni broj stranih investitora čak ne prikazuje svoje poslovanje onako kako je pošteno, tj. prikazuje ga sa gubitkom, kako ne bi platio porez na ostvarenu dobit u Srbiji. Sad zamislite, mi im dajemo naše pare, mi im dajemo sve pogodnosti, oni ne ulažu praktično ništa i na kraju čak prikazuju svoje poslovanje sa gubitkom, iznose profit u inostranstvo lažnim fakturama i ne plaćaju porez na ostvarenu dobit u Srbiji.

Kakav je za to vreme, drage kolege i poštovani građani kojima se posebno obraćam, a posebno poštovani domaći privrednici, vama se posebno obraćam, kakav je za to vreme odnos vlasti prema domaćim privredniku i poljoprivredniku? Može li domaći privrednik da dobije besplatno gradsko građevinsko zemljište? Može li domaći privrednik da dobije besplatan priključak za struju, vodu i gas? Može li da dobije iste ovakve uslove za poslovanje kao što ima strani investitor u Srbiji, koji je ovde zaštićen kao beli medved?

Politika Srpskog pokreta Dveri je upravo suprotna ovom vašem amandmanu i vašoj ekonomskoj politici. Kada se Dveri budu pitale i odlučivale, kada bude važila jedna nova ekonomska politika, domaći privrednik će biti onako zaštićen kako je u vaše vreme zaštićen strani investitor. Svaki predsednik države, pa do predsednika opštine moraće da se pokloni domaćem privredniku i domaćem poljoprivredniku, jer oni pune budžet ove države, jer oni ostvaruju zapravo ključni uspeh za funkcionisanje ove države. To je razlog zbog koga mi insistiramo da je ovo loš amandman. Ovaj amandman nastavlja pogubnu ekonomsku politiku od Mlađana Dinkića do Aleksandra Vučića, ekonomsku politiku koja favorizuje strance, a ubija konkurentnost domaćeg privrednika i poljoprivrednika.

Mislim, poštovane kolege, a siguran sam da će se sa ovim složiti i privrednici i poljoprivrednici koji glasaju za SNS i za SPS i za druge stranke vlasti, da nije rešenje davati naše pare iz budžeta stranim firmama, one su dobrodošle, nek ulože svoje pare, a naše pare iz budžeta da idu domaćem privredniku i poljoprivredniku. Zato sam duboko uveren da je to jedina ispravna ekonomska politika koja kad-tad mora pobediti ovu katastrofalnu politiku podrške stranih firmi. Zato moram biti protiv ovog amandmana kolege Vladimira Orlića, jer jasno govori da vi ne želite da odustanete od te pogrešne ekonomske politike, a zapravo ste samo nastavili ono što je radio DOS, ono što je radio Mlađan Dinkić i nikakve suštinske razlike u ekonomskom pogledu nema između vas i prethodnog režima. Vi i prethodni režim imate potpuno istu ekonomsku politiku, a politika Dveri u tom smislu je potpuno suprotna svemu onome što vi radite.

Dakle, naša ekonomska politika je veoma jednostavna. Radili bismo sve suprotno od onoga što vi radite u ekonomiji. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Obradoviću.
Gospodine Orliću, imate osnova za repliku, ali najpre moram reč dati ministru.
Dakle, reč ima ministar dr Nebojša Stefanović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

O amandmanu, nisam od jutros imao priliku. Ohrabrujem sve narodne poslanike, nekada sam bio narodni poslanik, da se uključe u raspravu o veoma kvalitetnim amandmanima koje su sve kolege podnele.
Sve ono što je vezano za ovaj tekst zakona svakako dodiruje i neke druge teme koje su važne za naše društvo, pa samim tim, naravno, i položaj stranih investitora, dobijanje mogućnosti da lakše uđu u našu zemlju. Zato smo neke od ovih amandmana morali da odbijemo, zato što kroz set različitih zakona regulišemo njihov položaj u našoj zemlji.
Međutim, ono što jeste važno reći je da postoji neka suštinska razlika koju čini ova Vlada, pre svega položaj stranih i domaćih investitora u našoj zemlji zakonski je potpuno izjednačen. Svaki domaći investitor ima pravo da dobije, u skladu sa zakonom koji je donela ova Narodna skupština, ja se na tome zahvaljujem Narodnoj skupštini, zakon koji je donela ova Narodna skupština omogućuje svakom domaćem investitoru koji želi da uloži, da otvori radna mesta, da dobije subvencije i, naravno, zahvaljujući velikom broju stranih investitora mi danas imamo u samo poslednje tri godine 170 hiljada novih radnih mesta. Bez tih novih radnih mesta mi ne bismo mogli da smanjimo značajno nezaposlenost i da, na kraju krajeva, ostvarimo zarade.
LJudi zaboravljaju. Investicije, jeste da Vlada daje subvencije za otvoreno novo radno mesto, ali vi kroz nekoliko godina na poreze, na doprinose značajno je ne samo da vratite taj novac i ne samo da imate zadovoljne ljude koji su dobili radna mesta, koji imaju porodice koje rade, nego ste značajno unapredili i rast bruto društvenog proizvoda zemlje, pojačali ste industrijalizaciju i sve ostalo.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine ministre, dva minuta isteklo.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala lepo.

U vezi sa postavljenim pitanjima i iznetim kritikama, a u stvari upravo na tragu ovoga što je i ministar upravo kazao. Dakle, pod jednakim uslovima, dame i gospodo, pod jednakim uslovima domaći i strani investitori imaju mogućnost da računaju na podršku države ovde. Uvek volim da damo primer, ponekad se ispostavi, nažalost, kod nekih ljudi, po pravilu se ispostavi da džabe krečimo, ali nema veze. Ovo je zgodno zbog onih ljudi koji slušaju.

Dakle, samo u poslednje vreme domaći investitori poput proizvođača „Sanateks“ iz Sjenice, poput proizvođača „Neli“ iz Loznice, poput proizvođača „Emilio Steker“ iz Prijepolja, različitih proizvođačkih firmi, tako iz Svrljiga, iz Krupnja, iz Rume, iz Sremske Mitrovice, pogon beogradske firme u Krupnju, „Bekament“, a ranije i Zlatiborac, ranije „DŽipsi vej“, itd. Lista je zaista duga. Naravno, neko da bi mogao da se bavi ovom problematikom mora da se za nju interesuje bar elementarno. Dakle, da ne priča samo da bi nešto pričao, nego da se potrudi da neke podatke pronađe, da nešto pročita.

Ne mogu da verujem da neko poznaje problematiku kojom hoće da se bavi sve dok ne bude bio u stanju da odgovori, a mi smo postavljali to pitanje ovde više puta. Koliko iznosi prosečna subvencija i za koji period se ta prosečna subvencija, odnosno to ulaganje vraća. Nismo čuli odgovor, što meni govori da je reč o priči na teme koje neko prosto ne poznaje, niti želi da ih upozna. No, na teme iste ekonomske politike, kao što je nekad bila politika DOS.a. Tu je tek zaista teško razmeniti mišljenja.

Teško, dame i gospodo sa nekim ko je sam kao politička prilika, ekonomska politika DOS-a, onaj kog je finansirao Dragan Đilas, ne može da bude ništa drugo, pa te stvari i ne može da razume, jer ne može sebe da pogleda sa strane. Hvala lepo.