Otvoreni Parlament | Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu sa predlogom Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu, predlogom Odluke o davanju saglanosti na Finansijski plan Repub

Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu sa predlogom Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu, predlogom Odluke o davanju saglanosti na Finansijski plan Repub

Poslednji put ažurirano: 05.11.2019, 16:00