AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do

[pdf] 
Datum predloga: 15.04.2021.
Predlagač: Poslanička grupa "Socijalistička partija Srbije"

[pdf] 
Datum predloga: 09.04.2021.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 09.04.2021.
Predlagač: Visoki savet sudstva