AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do
[pdf] 
Datum predloga: 13.05.2024.
Predlagač: Poslanička grupa PUPS - SOLIDARNOST I PRAVDA

[pdf] 
Datum predloga: 09.05.2024.
Predlagač: Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

[pdf] 
Datum predloga: 09.05.2024.
Predlagač: Poslanička grupa Narodni pokret Srbije - Novo lice Srbije