Detalji glasanja

Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 18 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Demokratska stranka

...

Aleksandra Jerkov

Demokratska stranka
...

Dragan Šutanovac

Demokratska stranka
...

Goran Ćirić

Demokratska stranka
...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Jovan Marković

Demokratska stranka
...

Jovana Jovanović

Demokratska stranka

Samostalni poslanici

...

Milan Petrić

Srpska narodna partija
...

Janko Veselinović

Pokret za preokret
...

Vladimir Pavićević

Nova stranka
...

Zoran Živković

Nova stranka

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije

...

Biljana Hasanović-Korać

Socijaldemokratska stranka
...

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka
...

Goran Bogdanović

Socijaldemokratska stranka
...

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka
...

Ninoslav Stojadinović

Socijaldemokratska stranka
...

Snežana Malović

Socijaldemokratska stranka

Socijalistička partija Srbije

...

Ivan Karić

Zeleni Srbije

Liga socijaldemokrata Vojvodine

...

Nada Lazić

Liga socijaldemokrata Vojvodine