Aktuelnosti

Saznajte šta se dešava u Narodnoj skupštini - na koji način poslanici predstavljaju interese građana i na koji način usvojeni akti utiču na različite oblasti života građana.

Za godinu dana poslanici usvojili 88 zakona, žustre debate i prekid rada Parlamenta obeležili prvih godinu dana rada

[02.06.2017.]

Usvajanje dugo najavljivanih zakona, žustre rasprave u plenumu i na odborima, prekid rada Parlamenta tokom trajanja kampanje za predsedničke izbore obeležili su prvih godinu dana rada Jedanaestog saziva Narodne skupštine Republike Srbije.

Za godinu dana rada poslanici su radili ukupno 68 dana u plenumu i usvojili 88 zakona, što iznosi nešto više od jednog usvojenog zakona po danu. Polovina usvojenih zakona doneta je po hitnom postupku. Od ukupnog broja usvojenih zakona 48 (55 odsto) su potvrde međunarodnih sporazuma i ugovora, 27 (31 odsto) izmene i dopune postojećih zakona, dok je za godinu dana usvojeno 13 novih zakona. Podneto je 3.229 amandmana a usvojen je tek svaki trinaesti, pokazala je analiza rada Skupštine Srbije koju je uradila inicijativa Otvoreni parlament.

Za godinu dana održana je samo jedna sednica sa tzv. “poslaničkim pitanjima” Vladi poslednjeg četvrtka u mesecu i to 27. oktobra 2016. kada su poslanici postavili ukupno 31 pitanje članovima Vlade.

Za godinu dana održano je ukupno 265 sednica odbora. Najviše sednica je održao Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo – 31, dok je najmanje zasedao Odbor za prava deteta, koji je održao svega jednu sednicu.

Redovno jesenje zasedanje u Parlamentu donelo je usvajanje dugo najavljivanih zakona. Od oktobra do decembra usvojeni su Zakon o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Zakon o sprečavanju nasilja u porodici kao i Zakon o stanovanju i održavanju zgrada.

Ipak, događaji koji su bacilli u senku parlamentarnu debatu i usvajanje važnih zakona u proteklih godinu dana jesu česti prekidi plenarnih i sednica odbora, nepostojanje konstruktivnog dijaloga i argumentovane debate kao i bojkot plenarnog rada od strane dela opozicionih poslanika.

Rad Parlamenta, početkom proleća 2017. godine, bio je i privremeno zaustavljen zbog održavanja kampanje za predsedničke izbore zbog čega su poslanici tokom redovnog prolećnog zasedanja proveli svega 17 dana u plenumu.

U proteklih godinu dana ukupno 24 poslanika i poslanice napustili su prvobitne poslaničke klubove i svoje delovanje nastavili ili u drugom poslaničkom klubu ili kao poslanici koji deluju van poslaničkog kluba. Broj samostalnih poslanika se u jednom trenutku povećao sa tri, koliko ih je bilo prvog radnog dana novog saziva na 19 dok ih je na kraju prolećnog zasedanja ukupno devet. Pored toga u Parlamentu su, u proteklih godinu dana, formirana i dva nova poslanička kluba (“Za spas Srbije” i poslanički klub “Samostalnih poslanika”).


Predsednica Narodne skupštine sazvala Petu sednicu Prvog redovnog zasedanja u 2017. godini

[25.05.2017.]

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Petu sednicu Prvog redovnog zasedanja za petak, 26. maj.

Na dnevnom redu sednice biće Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o pružanju doprinosa u resursima multidimenzionalnoj integrisanoj misiji Ujedinjenih nacija za stabilizaciju u Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA), Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Republike Albanije, Saveta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Makedonije, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o osnivanju Balkanskih vojnomedicinskih snaga, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o vojno – tehničkoj saradnji, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o saradnji u oblasti odbrane, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o zaštiti ratnih grobova i vojnih memorijala, Predlog odluke o Nacionalnom programu javne železničke infrastrukture za period od 2017. do 2021. godine, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom drumskom saobraćaju, zaključenog razmenom nota, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Specijalne administrativne regije Hong Kong Narodne Republike Kine o vazdušnom saobraćaju, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o prenosu nadležnosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju, koje je podnela Vlada Srbije.

Narodna skupština razmatraće Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o statusu i funkcijama Međunarodne komisije za nestala lica, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, sa Statutom Regionalne kancelarije za saradnju mladih, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o obavljanju plaćene delatnosti članova porodice članova diplomatskog ili konzularnog predstavništva, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o bavljenju plaćenom delatnošću članova porodice članova zvaničnih predstavništava dve države, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Portugal o zapošljavanju članova porodice diplomatskog i konzularnog osoblja, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Iraka o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koje je podnela Vlada.

Na dnevnom redu biće i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kirgiske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gvatemale o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma iz Pariza, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblasti turizma. 

Sednica će se održati u velikoj sali Doma Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu, sa početkom u 10 časova.


Predsednica Narodne skupštine sazvala Četvrtu sednicu Prvog redovnog zasedanja u 2017. godini

[17.05.2017.]

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je za četvrtak, 18. maja Četvrtu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine, sa šest tačaka dnevnog reda.

Predsednica Narodne skupštine za dnevni red predložila je Predlog zakona o dopuni Zakona o osiguranju depozita i Predlog zakona o dopuni Zakona o Agenciji za osiguranje depozita, koje je podnela Vlada Srbije.

Narodna skupština razmatraće i Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća ''Elektroprivreda Srbije'', Beograd (Projekat „Modernizacija sistema za otpepeljivanje TE Nikola Tesla A“, kao i Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“, Beograd (Regionalni program energetske efikasnosti u prenosnom sistemu).

Na dnevnom redu će biti i Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Demokratska stranka i Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela predsednica Narodne skupštine.

Sednica će se održati u velikoj sali Doma Narodne skupštine, sa početkom u 10 časova.


Nova sednica Narodne skupštine sazvana za četvrtak, 11. maj

[05.05.2017.]

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Treću sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine za četvrtak, 11. maj, sa početkom u 10 časova.

Na dnevnom redu sednice biće Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, koji je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Prvi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora ''Unapređenje objekata pravosudnih organa B'' između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koje je podnela Vlada Srbije.

Narodna skupština razmatraće Predlog odluke o prestanku funkcije člana Visokog saveta sudstva iz reda profesora pravnog fakulteta, Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Privrednog apelacionog suda, kao i Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Nišu, Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku, koje je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Na dnevnom redu biće Predlog kandidata za člana Visokog saveta sudstva, koji su podneli dekani pravnih fakulteta u Republici Srbiji, na zajedničkoj sednici, potom Predlog odluke o izboru predsednika sudova i Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koje je podneo Visoki savet sudstva.

Za dnevni red sednice predložena je i lista kandidata za izbor tužioca za ratne zločine, koju je podnela Vlada, kao i liste kandidata za izbor javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu i Požarevcu, koje je podnela Vlada. Na dnevnom redu biće Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru, Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Pirotu, koje je podnela Vlada, kao i liste kandidata za izbor javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu, Mladenovcu i Vrbasu, Staroj Pazovi, Velikoj Plani, Prijepolju, Novom Pazaru, potom predlozi odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru, Vranju, Aleksincu, Petrovcu na Mlavi, Despotovcu, Šapcu, Pirotu, Negotinu, Kuršumliji, Rumi, Somboru, Brusu, Boru, Prokuplju, Loznici, Pančevu, Valjevu i Mionici, koje je podnela vlada, i Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca.

Na dnevnom redu biće i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru, koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine, kao i Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska radikalna stranka.

Sednica će se održati u velikoj sali Doma Narodne skupštine Republike Srbije.


Usvojeni zakoni Druge sednice Prvog redovnog zasedanja

[26.04.2017.]

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini za petak, 21. april.

Narodna skupština usvojila je sledeći dnevni red:

1.Predlog zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, koji je podnela Vlada;

2. Predlog zakona o transfuzijskoj medicini, koji je podnela Vlada.

Predloge zakona narodnim poslanicima je obrazložio ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar.

Narodna skupština je na osnovu Odluke Republičke izborne komisije i Izveštaja Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, konstatovala potvrđivanje mandata narodnim poslanicima Veri Jovanović i Jelisaveti Veljković izabranim sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE, Dušanu Milisavljeviću izabranom sa Izborne liste ZA PRAVEDNU SRBIJU – DEMOKRATSKA STRANKA (NOVA, DSHV, ZZS) i Filipu Stojanoviću izabranom sa Izborne liste Dr VOJISLAV ŠEŠELj – SRPSKA RADIKALNA STRANKA. Novoizabrani narodni poslanici položili su zakletvu, nakon čega im je predsednica Narodne skupštine Maja Gojković poželela uspešan rad. 

Do kraja dana, Narodna skupština je vodila i zaključila zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji i Predlogu zakona o transfuzijskoj medicini.

Drugog dana rada, 25. aprila, pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa narodni poslanici Dejan Nikolić, Nataša Mićić, prof. dr Vojislav Šešelj, Marko Đurišić, Slaviša Ristić, Srđan Nogo, Milija Miletić, Saša Radulović i Aleksandar Marković zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku rada, Narodna skupština je vodila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji i Predlogu zakona o transfuzijskoj medicini.

Do kraja dana Narodna skupština je zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji i Predlogu zakona o transfuzijskoj medicini.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu, u načelu i u pojedinostima, o svim tačkama dnevnog reda Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2017. godini, predsedavajuća sednici, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković, odredila je utorak, 25. april 2017. godine, sa početkom u 17.00 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda sednice.

U Danu za glasanje, Narodna skupština je većinom glasova usvojila Predlog zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji i Predlog zakona o transfuzijskoj medicini.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.


Nastavak Prve sednice u sredu, 19. aprila

[12.04.2017.]

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković obavestila je narodne poslanike da će Prva sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini, biti nastavljena u sredu, 19. aprila 2017. godine u 10,00 časova.


Maja Gojković sazvala novu sednicu Narodne skupštine za petak, 21. april

[12.04.2017.]

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja za petak, 21. aprila, sa početkom u 10 časova.

Na dnevnom redu biće Predlog zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji i Predlog zakona o transfuzijskoj medicini, koje je podnela Vlada Republike Srbije.

Sednica će se održati u velikoj sali Doma Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu.

Predsednica Narodne skupštine je prethodno obavestila narodne poslanike da će Prva sednica Prvog redovnog zasedanja biti nastavljena u sredu, 19. aprila 2017. godine u 10,00 časova.


Prva sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini

[01.03.2017.]

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini za sredu, 1. mart, sa početkom u 10.00 časova.

Himnu Republike Srbije na početku sednice izveo je dečji hor Čarolija. 

Narodni poslanici su na početku sednice odali poštu minutom ćutanja preminulom potpredsedniku Narodne skupštine Konstantinu Arsenoviću. 

U nastavku rada, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković odredila je pauzu na zahtev predsednika poslaničkih grupa i to: Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera Srbije, Jedinstvena Srbija, Savez vojvođanskih Mađara - Partija za demokratsko delovanje, Socijaldemokratska partija Srbije, Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka, radi održavanja konsultacija. 

O nastavku sednice predsednica Narodne skupštine obavestiće narodne poslanike u skladu sa članom 101. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine. 


Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije sazvala Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini

[23.02.2017.]

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je danas Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije za sredu, 1. marta.

Predsednica Narodne skupštine predložila je 12 tačaka dnevnog reda: Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o Evropskom šumarskom institutu, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima, Predlog zakona o potvrđivanju Doha Amandmana na Kjoto protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o učešću u Srednjoevropskom programu univerzitetske razmene („CEEPUS III“), Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i ostalih članica Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi o sedištu Sekretarijata Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi, koje je podnela Vlada Srbije.

Na dnevnom redu prve sednice biće i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti bezbednosti, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o policijskoj saradnji, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o plovidbi rekom Tisom, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katar o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti, koje je podnela Vlada Srbije.

Sednica će se održati u velikoj sali Doma Narodne skupštine Republike Srbije, sa početkom u 10 časova.


Za prvih šest meseci rada Jedanaestog saziva 4.500 obraćanja poslanika u plenumu

[24.01.2017.]

Od formiranja Jedanaestog saziva Narodne skupštine 3. juna 2016. godine pa do kraja godine 31. decembra poslanici su proveli u plenumu 50 dana i obratili se, neračunajući govore predsedavajućih, ukupno 4.489 puta. Polovinu ukupnog broja obraćanja čine obraćanja 16 narodnih poslanika, dok se 20 procenata poslanika (ukupno 52) nijednom nisu javili za reč.

U ovom periodu usvojeno je 47 zakona a od toga 81 podsto (38 zakona) doneto je po hitnom postupku. Poslanici su podneli ukupno 2.931 amandman a usvojen je tek svaki trinaesti.pokazala je godišnja analiza aktivnosti narodnih poslanika koju je uradila inicijativa Otvoreni parlament.

Najaktivniji poslanik od aktuelnih 250, po ukupnom broju obraćanja bio je poslanik Narodne seljačke stranke Marijan Rističević koji se obratio 232 puta u plenumu. Zatim slede, poslanik Socijaldemokratske stranke Srbije Marko Đurišić sa 195 obraćanja i poslanik Dveri Boško Obradović sa 179 obraćanja.

U plenumu se o amandmanima na zakone najčešće javljao poslanik Narodne seljačke stranke Marijan Rističević - 132 puta, a o samim zakonima poslanik Socijaldemokratske stranke Marko Đurišić - 87 puta. Po Poslovniku najčešće se za reč javljao Aleksandar Martinović (Srpska napredna stranka) - 48 puta, koji je ujedno i najviše replicirao – 71 put. Najviše poslaničkih pitanja (svakog utorka i četvrtka na početku plenarne sednice, kao i poslednjeg četvrtka u mesecu) postavio je poslanik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj - 18 pitanja.

Od poslanica u plenumu su se najčešće mogle čuti poslanica Demokratske stranke Gordana Čomić (121 put) i Vjerica Radeta iz Srpske radikalne stranke (121 put).

U podnošenju amandmana najaktivniji su, kao i u prethodnim sazivima, bili poslanici opozicije. U podnošenju najvećeg broja amandmana, samostalno ili u grupi sa drugim poslanicima, učestvovali su poslanici poslaničke grupe Demokratske stranke – Gordana Čomić sa 507 podnetih amandmana (4 usvojena), Aleksandra Jerkov sa 465 podnetih amandmana (7 usvojenih), Balša Božović i Veroljub Stevanović sa 463 podneta amandmana (7 usvojenih). Sledi ih Goran Ćirić sa 460 podnetih amandmana (8 usvojenih). Od 267 poslanika koji su makar jedan dan obavljali poslaničku funkciju, njih 126 nijedan put nije učestvovalo u podnošenju amandmana.

Poslovnikom je predviđeno da tokom redovnog zasedanja svakog poslednjeg četvrtak u mesecu poslanici postavljaju pitanja članovima Vlade. Od formiranja Jedanaestog saziva, sednica sa “Poslaničkim pitanjima” održana je samo jednom – u oktobru, kada je ukupno devet narodnih poslanika postavilo 31 pitanje članovima Vlade.

Analiza je urađena na osnovu zvaninih transkripata plenarnih sednica i rezultata glasanja objavljenih na sajtu Otvoreniparlament.rs a preuzetih sa sajta Narodne skuptine.

Kompletan izvetaj o radu Narodne skuptine i aktivnostima narodnih poslanika u aktuelnom sazivu moete preuzeti sa ovog link-a.