Aktuelnosti

Saznajte šta se dešava u Narodnoj skupštini - na koji način poslanici predstavljaju interese građana i na koji način usvojeni akti utiču na različite oblasti života građana.

Otvoreni parlament: Izmene Kodeksa neće poboljšati atmosferu u Skupštini

[23.09.2021.]

Izmene Kodeksa ponašanja narodnih poslanika, koje su danas usvojene u Skupštini Srbije,  samo su još jedna potvrda da ne postoji politička volja da se poboljša atmosfera u parlamentu, već je reč o potezu kojim se samo formalno ispunjavaju preporuke međunarodnih institucija. 

 

Kodeks je izmenjen na isti način na koji je i usvojen u decembru 2020. godine -  preko noći, bez uključivanja javnosti i po hitnom postupku, delimično odgovarajući na svega nekoliko preporuka domaćih i međunarodnih organizacija. Kako je i rečeno u samom obrazloženju predloga, osnovni razlog za usvajanje izmena je ispunjenje preporuka GRECO (Grupa država Saveta Evrope za borbu protiv korupcije), ali i inicijativa Vlade. Drugim rečima, Skupština Srbije nije samostalno, zarad zaštite javnog interesa i vraćanja poverenja građana u njen rad, uvidela nedostatke u dosadašnjoj, devetomesečnoj, primeni Kodeksa ponašanja, već je ovaj dokument iskorišćen za dobijanje brzih poena u međunarodnim izveštajima. 

 

Podsetimo, skupštinski saziv sa najmanje pluralizma u poslednjih 30 godina, iznenada je odlučio da se, nakon decenije odlaganja, u Skupštini Srbije usvoji etički kodeks. Istovremeno, poslanici koji su ga usvojili ne prestaju sa zloupotrebom govornice za obračun sa političkim naistomišljenicima. Poslanici ne prezaju ni od podsticanja narativa o “stranim plaćenicima” i “domaćim izdajnicima” protiv nezavisnih medija i građanskih aktivista. Najektremniji talas napada narodnih poslanika na nezavisne medije, javne ličnosti i civilno društvo usledio je samo tri meseca nakon što su poslanici glasali za to da se u Skupštini Srbije usvoji Kodeks ponašanja narodnih poslanika. 

 

Zbog svega ovoga, nemoguće je u izmenama prepoznati bilo kakvu želju da parlament bude prostor u kojem poslanici štite javni interes, a ne pozornica sa koje se čuje govor mržnje, širi netolerancija i diskriminacija.

 

Od dve novine koje su izmenama uvedene, jedna se odnosi se na razradu ideje o Etičkoj komisiji, koja je Kodeksom već predviđena, ali ni nakon devet meseci od usvajanja Kodeksa nije osnovana. Određena je i njena uloga da daje neobavezujuća mišljenja na povrede Kodeksa. Druga novina je da će opomenuti poslanik biti kažnjen umanjenjem poslaničke plate za 10 odsto, dok će kazna za javnu opomenu biti 50 odsto od plate. 

 

Napominjemo da je od početka primene Kodeksa podneto deset prijava protiv poslanika koji su ga kršili, kako zbog upotrebe govora mržnje, umanjivanja ljudskog dostojanstva i podsticanja netrpeljivosti, tako i zbog kršenja parlamentarnih procedura. Podsećamo da su sve prijave, osim jedne, odbačene kao neosnovane. Neprihvatljivo ponašanje poslanika u skupštini u proteklih godinu dana nije sankcionisano čak ni Poslovnikom Narodne skupštine, za čije kršenje su takođe predviđene novčane kazne.


COUPLET CHORUS REBUTTAL E80: CYRILLIC

[20.09.2021.]

This week, the Assembly passed the Law on the Use of the Serbian Language in Public Life and the Protection and Preservation of the Cyrillic Script. On the same day, the same law was passed in Republika Srpska, and the Minister of Culture, Maja Gojković, did not hide that the law was passed because of the expression of unity, and also because the President Aleksandar Vučić promised so. Although almost all MPs belong to the ruling majority, at this session we found out that they did not perceive every topic in the same way. Or perhaps they were on a different mission.

 

 

“Let me start by quoting Isidora Sekulić who said that “Language protects nations, not science. Science is the servant, language is the master.”

“Karadžić claims and I quote “All Shtokavians are Serbs, and all Serbs are Shtokavians.” End of quote. This thesis about the Serbian ethno-linguistic identity was confirmed by many Serb Catholics, as well as Serb Muslims, among them by two great Serbian writers, Ivo Andrić and Meša Selimović.”

“My colleague mentioned Meša Selimović, about whom many are arguing, and I know of a situation when Alija Isaković replied to the remark that he was one of the greatest Serbian writers by saying – if so, then the greatest Serbian novel begins with: “Bismillahi Rahmani Rahim”, “in the name of God, the merciful and compassionate”, therefore, a Quranic quote. I want to say that everything is permeated in the Balkans.”

“The famous Irish writer George Bernard Shaw, the only person in history to win both the Nobel Prize and the Oscar, considered Serbian Cyrillic the most perfect alphabet in the world.”

“Today, the Cyrillic alphabet, calm, quiet, as it is in its essence, lithe, tender as a flower, playful as a kolo [dance], warbling as a song, sad as music, endearing as a doe, but above all persistent, has opened the door to its better and more beautiful future.”

“It is difficult, ladies and gentlemen, to assess exactly where the stronger attacks and heavier accusations come from, whether from Podgorica, where Milo Đukanović compares Vučić with, believe it or not, Hitler, and says that Metropolitan Joanikije is a bloody metropolitan or, on the other hand, from Sarajevo, Zagreb, Priština”.

“Let's not forget that all our neighbours, who keep blowing their own trumpets and make these anti-Serbian statements, are in fact descendants of those who were faithful servants of the Austro-Hungarian monarchy, especially excelling in keeping the hygiene of Austro-Hungarian barns.”

“President Aleksandar Vučić and we, members of the SNS, are the heirs of that glorious Serbian army, the only army in the world whose war flag did not fall into the hands of the enemy during the great war.”

 

If you have not understood what this Law is about, you only have yourselves to blame.

 

For the Open Parliament, Mirjana Nikolić.


Predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić sazvao 42. sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

[20.09.2021.]

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić sazvao je 42. sastanak Kolegijuma Narodne skupštine Dvanaestog saziva za utorak, 21. septembar, sa početkom u 9 časova.

Na dnevnom redu Kolegijuma će biti informisanje o radu Narodne skupštine.
 
Sastanak će se održati u Domu Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića br.13, u sali 1.
 

Strofa refren replika E80: Ćirilica

[17.09.2021.]

Ove nedelje skupština je donela zakon o upotrebi  srpskog jezika i ćiriličnog pisma. Istog dana isti zakon donet je i u Republici Srpskoj, a ministarka kulture Maja Gojković nije krila da se zakon i donosi zbog iskazivanja jedinstva, ali i zato što je tako obećao predsednik Aleksandar Vučić. Iako skoro svi poslanici pripadaju vladajućoj većini, ova sednica je razotkrila da oni nipošto ne doživljavaju svaku temu na isti način. Ili imaju različite zadatke.

 

 

“Ja ću početi citatom Isidore Sekulić koja kaže: „Jezik čuva narode, a ne nauka. Nauka je sluškinja, jezik je gospodar“.“

“Karadžićeva tvrdnja je, citiram: „Svi Štokavci su Srbi, a svi Srbi Štokavci“. Završen citat. Ovu tezu o srpsko etno jezičkom identitetu potvrdili su mnogi Srbi katolici, a i Srbi muslimani, među njima i dvojca srpskih književnika velika, Ivo Andrić i Meša Selimović.”

“Kolega je spominjao Mešu Selimovića, oko koga se mnogi spore, a ja znam za jednu situaciju kada je na ovu opasku da je jedan od najvećih srpskih pisaca, Alija Isaković odgovarao – ako je tako, onda najveći srpski roman počinje sa: „Bismillahi Rahmani Rahim“, „U ime Boga milostivoga samilosnoga“, dakle, kuranskim citatom. Hoću reći da je sve prožeto na Balkanu.”

“Slavni irski pisac Džordž Bernard Šo, jedina osoba u istoriji koja je dobila Nobelovu nagradu i nagradu Oskar, smatrao je srpsku ćirilicu najsavršenijim pismom na svetu.”

“Danas je ćirilica mirna, tiha, onakva u suštini jeste, tanana, nežna kao cvet, kao kolo razigrana, kao pesma raspevana, setna kao muzika, kao srna umiljata, ali iznad svega uporna otškrinula vrata svoje bolje i lepše budućnosti”

“Teško je, dame i gospodo, proceniti tačno odakle stižu jači napadi i teže optužbe, da li iz Podgorice, odakle Milo Đukanović upoređuje Vučića sa, verovali ili ne, Hitlerom, a za mitropolita Joanikija kaže da je krvavi mitropolit ili s druge strane, iz Sarajeva, Zagreba, Prištine “.

“Da ne zaboravimo da su sve te naše komšije, koji se uporno busaju i idu sa tim antisrpskim izjavama, zapravo potomci onih koji su bili verni služioci austrougarske monarhije, istakli se posebno u držanju higijene austrougarskih štala.”

“Predsednik Aleksandar Vučić i mi članovi SNS, mi smo naslednici one slavne srpske vojske, jedine vojske na svetu čija ni jedna ratna zastava tokom velikog rata nije pala u ruke neprijatelja”.

 

Ako niste shvatili o čemu je ovaj zakon, mora da je do vas.

 

Za Otvoreni parlament Mirjana Nikolić.


Predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić sazvao Četrnaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu

[15.09.2021.]

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić sazvao je, na zahtev 236 narodnih poslanika, Četrnaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu za utorak, 21. septembar 2021. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Za tu sednicu predložen je sledeći dnevni red:
 

1. Predlog odluke i izmenama i dopunama Odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika, koji je podneo Odbor za administrativno - budžetska i mandatno - imunitetska pitanja;
 

2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije, koji je podnela Vlada i
 

3. Predlog zakona o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa Svetog manastira Hilandar, koji je podnela Vlada.

 

Sednica će biti održana u Domu Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića 13.

COUPLET CHORUS REBUTTAL E79: WORTHY!

[14.09.2021.]

Whether the sitting is extraordinary or regular, whether the Law on Consumer Protection or the election of the vice-governor of the National Bank is on the agenda, the laws can only be discussed about in the Serbian Parliament before noon. In the afternoon, the topic is always the same.

 

 

“Harmonise, define yourselves, but even if you try to unite, you cannot win against what is easily visible, and that is the policy of Aleksandar Vučić, the progress of Serbia and the prosperity of all citizens of Serbia.“

“You’re offering the past, we’re offering the future that builds, creates security, peace and stability. The future of this country is to have more babies and that is the goal of this Government headed by the President Aleksandar Vučić.“

“Every day, Aleksandar Vučić lives and works for Serbia and a better life for the citizens of Serbia. The people see and know that, and that is why the policy of Aleksandar Vučić has no alternative.“

I can freely say that we prevented it, that Aleksandar Vučić prevented the brain drain“.

“The people of Serbia see it best, just as they see roads, bridges, factories, hospitals, kindergartens, salary and pension increases and everything that has been a dream for the last 140 years, and is now becoming a reality, thanks to the lion fight of Aleksandar Vučić, who does not kneel before phoneys and does not allow foreign embassies and mercenaries to run Serbia.“

Before Aleksandar Vučić, there were no jobs, no salaries, no future for Serbia.“

 

And not only are the MPs enthusiastic, but also the governor of the National Bank. She not only pointed out that the support of President Aleksandar Vučić is crucial for the good work of that institution, but also explained how she consulted with him when she introduced the compulsory DINA payment card in Serbia.

 

Even then, I asked the one who is for me, who not only proposed me to this Assembly, but […] who is for me a man who, in terms of courage and [his] non calculating [nature], cannot be compared to any of the former presidents. I will share something personal with you: I often say 'Aleksandar, are these people worthy of you?'”

 

For the Open Parliament, Mirjana Nikolić


Strofa refren replika E79: Aksios!

[11.09.2021.]

Bilo da je zasedanje vanredno ili redovno, bilo da je na dnevom redu Zakon o zaštiti potrošača ili izbor viceguvernera narodne banke, u Skupštini Srbije pre podne još i bude reči o zakonima. Posle podne tema je uvek ista.

 

 

„Uskladite se, definišite se, ali svakako i da pokušate da se ujedinite, ne možete da pobedite ono što je lako vidljivo, a to je politika Aleksandra Vučića, napredak Srbije i prosperitet svih građana Srbije.“

„Vi nudite prošlost, mi nudimo budućnost koja gradi, stvara sigurnost, mir i stabilnost. Budućnost ove zemlje je da se rađa više beba i to je cilj ove Vlade na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.“

„Aleksandar Vučić svakog dana živi i radi za Srbiju i bolji život građana Srbije. To narod, takođe, vidi i zna i zato politika Aleksandra Vučića nema alternativu.“

Slobodno mogu da kažem da smo mi sprečili, da je Aleksandar Vučić sprečio odliv mozgova u inostranstvo.

„Narod Srbije to najbolje vidi, baš kao što vidi i puteve, mostove, fabrike, bolnice, vrtiće, povećanje plata i penzija i sve ono što je poslednjih 140 godina bio samo san, a sada postaje java, zahvaljujući lavovskoj borbi Aleksandra Vučića, koji ne želi da poklekne pred hohštaplerima i ne dozvoljava da Srbijom upravljaju strane ambasade i plaćenici.“

„Pre Aleksandra Vučića nije postojalo ni radnih mesta, ni plata, ni budućnosti Srbije.“

 

I nisu samo poslanici oduševljeni, već i guvernerka Narode banke. Ona ne samo što je istakla da je za dobar rad te institucije presudna podrška predsednika Aleksandra Vučića, nego je i objasnila kako se sa njim konsultovala kada je u Srbiju uvela obaveznu Dina platnu karticu.

 

 „Ja sam i tada pitala onog ko je za mene, ne samo da me je predložio ovoj skupštini, nego onog ko je za mene čovek koji se po hrabrosti i neproračunatosti ne može uporediti ni sa kim kao predsednicima do sada, evo izneću jedni ličnu stvar, ja često puta kažem ‘Aleksandre, da li te je dostojan ovaj narod?'“

 

Za Otvoreni parlament, Mirjana Nikolić.


Predsednik Ivica Dačić sazvao Četrdesetprvi sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

[03.09.2021.]

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić sazvao je Četrdesetprvi redovni sastanak Kolegijuma Narodne skupštine Dvanaestog saziva za utorak, 7. septembar 2021. godine, sa početkom u 9.00 časova.

Na dnevnom redu Kolegijuma će biti informisanje o radu Narodne skupštine.
 
Sastanak će se održati u Domu Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića br.13, u sali 1.

Predsednik Narodne skupštine sazvao Dvanaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu

[03.09.2021.]

Predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić sazvao je, na zahtev Vlade, Dvanaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu, za petak, 10. septembar 2021. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Za tu sednicu predložen je sledeći dnevni red:
 
1. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o ratnim memorijalima, koji je podnela Vlada;
 
2. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar o saradnji u oblasti zaštite od katastrofa, koji je podnela Vlada i
 
3. Predlog zakona o potvrđivanju Odluke 2014/2 o izmeni Aneksa I Konvencije o prekograničnim efektima industrijskih udesa, koji je podnela Vlada.
 
 
Sednica će biti održana u Velikoj sali Doma Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu, Trg Nikole Pašića broj 13.

Predsednik Narodne skupštine sazvao Trinaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu

[03.09.2021.]

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić sazvao je Trinaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu za ponedeljak, 13. septembar 2021. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Dnevni red sednice određen je u zahtevu Vlade, sa sledećom tačkom dnevnog reda:
 

1. Predlog zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma

Sednica će biti održana u Domu Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića 13