Detalji glasanja

Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 13 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Zajedno za Srbiju

...

Miodrag Đidić

Demokratska stranka
...

Milovan Marković

Demokratska stranka

Demokratska stranka

...

Nenad Konstantinović

Socijaldemokratska stranka
...

Nataša Vučković

Demokratska stranka
...

Ivan Karić

Zeleni Srbije
...

Ivan Jovanović

Demokratska stranka
...

Dušan Milisavljević

Demokratska stranka
...

Dragoljub Mićunović

Demokratska stranka