Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 14 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

SDA Sandžaka – PDD

...

Enis Imamović

Stranka demokratske akcije

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije

...

Slobodan Homen

Socijaldemokratska stranka
...

Ninoslav Stojadinović

Socijaldemokratska stranka
...

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka
...

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka
...

Blagoje Bradić

Zajedno za Srbiju
...

Biljana Hasanović-Korać

Socijaldemokratska stranka
...

Aleksandar Senić

Socijaldemokratska stranka

Samostalni poslanici

...

Janko Veselinović

Pokret za preokret
...

Milan Petrić

Srpska narodna partija

Demokratska stranka

...

Vesna Marjanović

Demokratska stranka
...

Jovana Jovanović

Demokratska stranka
...

Gordana Čomić

Demokratska stranka