Poslanička grupa Demokratska stranka

Poslanička grupa Demokratska stranka broji 15 narodnih poslanika.
Ovu poslaničku grupu čine Demokratska stranka, Zajedno za Srbiju i Demokratski saveza Hrvata u Vojvodini.
Predsednik poslaničke grupe je: Goran Ćirić
Zamenik predsednika poslaničke grupe je: Balša Božović

Goran Ćirić

Šef poslaničkog kluba
Demokratska stranka

ČLANOVI

Aleksandra Jerkov

Demokratska stranka

Balša Božović

Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Demokratska stranka

Dragoljub Mićunović

Demokratska stranka

Dušan Petrović

Zajedno za Srbiju

Gordana Čomić

Demokratska stranka

Maja Videnović

Demokratska stranka

Nataša Vučković

Demokratska stranka

Veroljub Stevanović

Zajedno za Srbiju

Vesna Marjanović

Demokratska stranka

Tomislav Žigmanov

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini

Radoslav Milojičić

Demokratska stranka

Goran Ješić

Demokratska stranka

Dušan Milisavljević

Demokratska stranka
Poslednji put ažurirano: 31.01.2017, 14:51