Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Veroljub Arsić

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka

Govori

Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić. Izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima narodna poslanica Olivera Pešić. Izvolite, koleginice.
Zahvaljujem.

Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić.

Vlada i Odbor za finansije i republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić.

Vlada i Odbor za finansije i republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.

Da li neko želi reč? Da.

Izvolite, kolega Ljubenoviću.

Reč ima ministar, gospodin Siniša Mali. Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Žarko Bogatinović.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov iznad člana 20. i član 20. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 22. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 23. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 24. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč?
Koleginice Radeta, izvolite.
Reč ima ministar, gospodin Siniša Mali.
Izvolite.
Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta.
Izvolite.
Pravo na repliku, ministar, gospodin Siniša Mali.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.
Pravo na repliku, ministar Mali. Izvolite.
Zahvaljujem.
Na član 29. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite.
Hvala, kolega Orliću.
Reč ima Marijan Rističević.
Izvolite.
Hvala, gospodine Rističeviću.
Na član 32. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Da)
Izvolite, gospodine Rističeviću.
Hvala, gospodine Rističeviću.
Na član 35. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 47. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov iznad člana 48. i član 48. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 53. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 57. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Izvolite, gospodine Mirčiću.