Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Veroljub Arsić

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka

Govori

Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Snežana Paunović.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Jahja Fehratović.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Vesna Ivković.
Izvolite.
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Ljiljana Malušić. Izvolite.

Hvala.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
Izvolite.
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović.
Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Zahvaljujem, kolega Martinoviću.

Četiri minuta od vremena poslaničke krupe, pošto ste prekoračili vreme.

Pravo na repliku, narodni poslanik Nemanja Šarović.

Izvolite.

Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Izvolite.
Zahvaljujem.

Tri minuta i 43 sekunde od poslaničke grupe.

Pravo na repliku ima narodni poslanik Nemanja Šarović.

Izvolite.

Pravo na repliku narodni poslanik Aleksandar Martinović. Izvolite.
Zahvaljujem.

Pravo na repliku, narodni poslanik, Nemanja Šarović. Izvolite.

Sva sreća, kolega Šaroviću, što vi ne vodite sednicu, vi biste vezali poslanike, očigledno je. I ministre i poslanike.
Toliko o demokratiji.
Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Izvolite.
Kolega Šaroviću, ja bih završio sa ovim krugom replika, molim vas.
Imali ste dovoljno prilike da razmenite argumente, a ostalo bi bilo samo ponavljanje.
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku, ja sam miran…)
Kolega Šaroviću, ja vas molim da se smirite, ma niste mirni, pustite kolegu Markovića da ima svoje izlaganje.
Izvolite, kolega Markoviću.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Nataša Jovanović.
Izvolite, koleginice.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)