Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Veroljub Arsić

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka

Govori

Zahvaljujem.
Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Stevanović. Izvolite.
Reč ima ministar Siniša Mali. Izvolite.
Zahvaljujem.
Sada određujem redovnu pauzu u trajanju od jednog sata.
Sa radom nastavljamo u 15.30 časova.
(Posle pauze.)
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa daljim radom.
Da li još neko od predsednika, odnosno predstavnika poslaničkih grupa žele reč?
Narodni poslanik Borisav Kovačević.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima ministar Siniša Mali. Izvolite.
Zahvaljujem.
Da li još neko od predsednika, odnosno predstavnika poslaničkih grupa želi reč?
Reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite.
Po Poslovniku, narodni poslanik Aleksandra Tomić.
Izvolite.
Koleginice Tomić, smatram da nisam prekršio navedene odredbe Poslovnika.
Da li želite da se Skupština u Danu za glasanje izjasni o tome? (Ne)
Reč ima ministar, gospodin Siniša Mali.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Pravo na repliku narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima ministar gospodin Siniša Mali. Izvolite.
Pravo na repliku, narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite.
Reč ima ministar gospodin Siniša Mali.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Pravo na repliku, narodni poslanik, Milorad Mirčić. Izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima ministar, gospodin Siniša Mali.
Nemate pravo na repliku, kolega Mirčiću.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović. Izvolite.