Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Veroljub Arsić

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka

Govori

Reč ima narodni poslanik Dragan Šormaz.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite.
Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja načelnog pretresa pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Pošto više nema prijavljenih za reč, saglasno članu 98. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem načelni pretres o Predlogu zakona.
Sa ovim bismo završili sa današnjim radom i nastavljamo sutra u 10.00 sati.
Reč ima narodni poslanik Maja Gojković.
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta.

Izvolite.
Kakve to veze ima sa replikom? Hoćete da kažete da niste učestvovali u radu Anketnog odbora?

(Da li imam pravo na repliku?)

Ne, nego po amandmanu.

(Vjerica Radeta: Dobro, vratite onda na nula, nula.)

Evo, nećemo računati tih 20 sekundi. Nastavite.
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.

Da li neko želi reč?

Kolega Ljubenoviću, izvolite.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović.

Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Darko Laketić.
Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović.

Izvolite.
Zahvaljujem.

Kolega Šaroviću, po kom osnovu?

(Nemanja Šarović: Javio sam se pre svih.)

Ne čujem vas, kolega Šaroviću.
Jeste li se javili po Poslovniku?
Znate i sami da ne možete jedno i drugo.
Izvolite, po Poslovniku, onda.