Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Nemanja Šarović glasao

Nemanja Šarović

Srpska radikalna stranka


usvojen

Nije glasao


usvojen

Nije glasao