Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Goran Bogdanović glasao

Goran Bogdanović

Socijaldemokratska stranka