Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Nebojša Zelenović

Govori

Zahvaljujem. Samo ću kratko u vezi sa ovim članom.
Dakle, zašto član 25? Zato što u životu imamo jedan problem, a to je problem otkupa junadi i nedostatka kvalitetnog junećeg mesa na našem tržištu. Činjenica je da nama takva proizvodnja nedostaje. Ali, imamo i drugu činjenicu, a to je da naši otkupljivači, kakvi god oni bili, ovaj iznos podsticaja odmah zaračunaju u svoju otkupnu cenu, pa onda imamo problem koliko zapravo košta ta cena kada naš poljoprivrednik koji proizvede ovo june preda dalje.
Zato sam smatrao da bi ovo trebalo zameniti, zapravo da se podsticaj da onome ko povećava matični, odnosno sopstveni zapat i ko je sproveo program mera zaštite sproveden od strane nadležne veterinarske ustanove, tako da praktično ovo bude podsticaj za oteljeno tele. U obrazloženju sam video na šta se zapravo odnosi, tako da ovo može da sačeka neko bolje vreme. Hvala.
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.
Ovo je jako bitan deo do kog smo došli u ovom zakonu, zato što je ovo jedan ozbiljan problem. Ovim zapravo ministarstvo pokazuje, da kažem ministar, pokazuje da mali proizvođači za neki budući razvoj poljoprivrede nisu naročito bitni. Odnosno, ono što zapravo oni treba da predstavljaju u nekom pogonu ili razvoju poljoprivrede kod nas, nije od značaja za Ministarstvo poljoprivrede, i zato imamo situaciju da pojedinačni korisnici sredstava mogu ostvariti podsticaj preko 200 hiljada evra na nivou godine.
Zato sam predložio amandman kojim će se zapravo obrisati stavovi 2, 3 i 4. Mislim da je sasvim dovoljno da pojedinačni korisnik podsticaja na nivou godine ostvari podsticaj do 100 hiljada evra. Složićete se da je u ovo vreme krize to dovoljno za bilo kog, a naročito zato što ova mera pogađa one najbogatije.
Dakle, ovo je mera za bogate proizvođače u poljoprivredi. Ovo nije mera za male. Ovo je mera koja omogućava onima koji su bogati da budu još bogatiji i da se dalje razvijaju, a da oni koji su siromašni osiromaše dodatno. Ne vidim uopšte razlog zbog koga bi neko, kakav god on bio, koliko god on bio bitan za poljoprivredu ove zemlje, dobio više od 100 hiljada evra podsticaja u jednoj kalendarskoj godini. Zaista bih voleo da mi objasnite kako ste došli do toga?
U obrazloženju koje stoji zašto se ovaj amandman, koji sam podneo odbija piše, da ste na osnovu izvršene prethodne analize, sada mene interesuje koje analize, pošto ste sada ovde rekli da niste vršili analize, jer nemate još sve podatke? Kaže - na osnovu izvršene analize, gornja visina sredstava može se ostvariti po osnovu direktne prodaje od 10 miliona dinara, a može i preko, ali se onda umanjuje. Mislim umanjenje od 5% ili 10% na iznos od 200 hiljada evra je, priznaćete, zanemarljivo za te velike.
Hajde da se s vi složimo da ovo ponovim, kada uključimo onu temu koju smo imali o proizvođačima mleka, imao sam raspravu o ovome na Odboru za poljoprivredu sa gospodinom državnim sekretarom, dakle, vi u jednom trenutku pokušavate sve da izjednačite, da biste u sledećem trenutku dali podsticaj onima koji su najbogatiji. Zato mislim da svi treba da razmislimo o tome šta nam se sprema u poljoprivredi i da u danu za glasanje podržite ovaj amandman. Hvala.
Poštovani predsedniče, ministarsko zdravlja, ovo je jako dobar amandman kolega iz DSS i on zapravo pogađa zapravo jednu suštinu, a ja ću se pridružiti navodima koleginice Radović, jer ja sam pre dve i po nedelje tražio na Odboru za zdravlje, spisak zdravstvenih ustanova sa dugovanjima prema veledrogerijama. Dakle, koje ustanove, koliko duguju, kojim veledrogerijama? Posle dve i po nedelje ja to nisam dobio, ni Odbor za zdravlje, a to je zapravo suština ovog zakona. Nije slučajno što je predlagač ovog zakona Ministarstvo finansija, a ne vi. To je zato što Ministarstvo finansija na ovaj način pokušava da reši loše poslovne poteze svojih rukovodilaca iz URS koji su vodili bolnice u prethodnom periodu.
Ja molim, mislim da je jako bitno, pre nego što uđemo u usvajanje ovog zakona saznamo ko je su to ustanove, ko su odgovorna lica u tim ustanovama i koje su to veledrogerije. Posle, kada budemo saznali te podatke, onda možemo da budemo maštoviti, pa da izvlačimo dalje zaključke, šta, kako, gde, koliko, ko gde putuje. Za sada je u ovom trenutku jako bitno da mi to saznamo i onda će svima biti jasno, mislim da će i građanima biti jasnije ko je i kako, na koji način vodio zdravstvenu politiku u ovoj zemlji i ko je kako doveo u koju situaciju bolnice u ovoj Srbiji.
Hvala.
Samo ću još jednom kratko, pošto je ovo jako bitan zakon i jako bitan amandman. Mi ovde govorimo o nekim stvarima, ali imate jedan manir koji se stalno provlači, koga nikako da se oslobodimo, a to je da mi nikako da kaznimo one koje rade loše i da nagradimo one koji rade dobro, nego stalno preuzmemo to što radi neko loše, pa pretvorimo u javni dug, pa onda svi građani, jadni to moraju da plaćaju.
Hajde nagradite direktorku Doma zdravlja u Šapcu, koja nikome ništa ne duguje i nema viška zaposlenih, nijednog preko ugovora. Hoćete li je nagraditi? Hoćete li kazniti direktore bolnica koji su napravili ovaj dug, ali ne samo tako što ćemo ih smeniti, sad su došli neki novi.
Naravno da znamo da je svako nenamensko trošenje sredstava, preko milion dinara, krivično delo. Ako ovde pobrojimo 13,5 milijardi, podelimo sa brojem bolnica u Srbiji, koliko je to krivičnih dela? Toliko samo.
Hvala.
To je sve lepo što ste vi rekli i podržavam vas, ali očekujem od vas jedan korak više. Očekujem da to što vi njih savetujete i molite, da vi službeno, po svojoj službenoj dužnosti ukažete na te stvari, a onda ćemo videti da li postoji spremnost kod ostalih organa u državi da se time bave.
To što vi na neki način sublimirate i kažete da je sve tako loše, sve je tako kako jeste, ja sam učinila šta mogu, to zaista poštujem, ali to nije dovoljno. Vi ste ipak ministar.
S druge strane, vi ste sada prešli jednu granicu, po meni čini mi se i zakonsku, a to je da opravdavate zapošljavanje preko ugovora, ako sam dobro razumeo. Ispravite me ako grešim. Dakle, ne možemo da vodimo socijalnu politiku preko zdravstvene politike. Zdravstvena politika je jedna stvar, a to da li ima ili nema dovoljno zaposlenih … da ste malo više vi analizirali ili da su ovi pre vas malo više analizirali, videli bi koliko po svim zdravstvenim ustanovama sekundarnog nivoa nedostaje lekara specijalista, nedostaje medicinskih sestara, ali zato imamo tesare, molere, farbare, šta god hoćete. Ko će onda da leči ljude? Dajte to rešenje. To ni u jednom od ovih predloga zakona ne vidim. Hvala vam.
Poštovana ministarko, teško vama ako vas bude kolega Radovanović branio.
Nije me kolega Radovanović razumeo. Nisam tražio da se bilo ko otpusti, samo sam tražio da se primene propisi. Oni su jasni i postoje normativi. Oni kažu koliko kadra u kojoj zdravstvenoj ustavi treba da bude, ali se to ne slaže sa onim što je u stvarnosti.
Dakle, nisam da se neko otpusti, ali postoji mogućnost da se napravi prostor da se zaposle lekari, stručnjaci, ali o tome ću pričati kasnije. Dakle, u pitanju je nesporazum. Inače, pohvaljujem kolegu Radovanovića. Svaka čast.
Hvala.
To je sve lepo što ste vi rekli i podržavam vas, ali očekujem od vas jedan korak više. Očekujem da to što vi njih savetujete i molite, da vi službeno, po svojoj službenoj dužnosti ukažete na te stvari, a onda ćemo videti da li postoji spremnost kod ostalih organa u državi da se time bave.
To što vi na neki način sublimirate i kažete da je sve tako loše, sve je tako kako jeste, ja sam učinila šta mogu, to zaista poštujem, ali to nije dovoljno. Vi ste ipak ministar.
S druge strane, vi ste sada prešli jednu granicu, po meni čini mi se i zakonsku, a to je da opravdavate zapošljavanje preko ugovora, ako sam dobro razumeo. Ispravite me ako grešim. Dakle, ne možemo da vodimo socijalnu politiku preko zdravstvene politike. Zdravstvena politika je jedna stvar, a to da li ima ili nema dovoljno zaposlenih … da ste malo više vi analizirali ili da su ovi pre vas malo više analizirali, videli bi koliko po svim zdravstvenim ustanovama sekundarnog nivoa nedostaje lekara specijalista, nedostaje medicinskih sestara, ali zato imamo tesare, molere, farbare, šta god hoćete. Ko će onda da leči ljude? Dajte to rešenje. To ni u jednom od ovih predloga zakona ne vidim. Hvala vam.
Poštovana ministarko, teško vama ako vas bude kolega Radovanović branio.
Nije me kolega Radovanović razumeo. Nisam tražio da se bilo ko otpusti, samo sam tražio da se primene propisi. Oni su jasni i postoje normativi. Oni kažu koliko kadra u kojoj zdravstvenoj ustavi treba da bude, ali se to ne slaže sa onim što je u stvarnosti.
Dakle, nisam da se neko otpusti, ali postoji mogućnost da se napravi prostor da se zaposle lekari, stručnjaci, ali o tome ću pričati kasnije. Dakle, u pitanju je nesporazum. Inače, pohvaljujem kolegu Radovanovića. Svaka čast.
Javio sam se po Poslovniku, zahvaljujem, ali mislim da je već sad kasno. Javio sam se onda kada je bila rasprava između kolega. Povreda Poslovnika, član 106. - svaki poslanik je dužan da govori o temi. Ne znam zašto se u nekom trenutku izgubilo to. Imamo jako bitan amandman, jako bitnu stvar. Najzad smo dobili odgovor i zahvaljujem na tome. Mislim da je to odlična stvar, najzad ćemo dobiti odgovor a to ko šta i koliko duguje.

Ponovo ponavljam, teško vama ako vas bude branio gospodin Radovanović. Molim da se on više ne javlja, kada god neko nešto vas pita, on skoči da vas brani. Mislim da nema nikakve potrebe, a ni smisla, svi smo ovde ravnopravni i možemo ravnopravno da razgovaramo. Molim vas da se pridržavamo reda. Hvala.
Poštovana ministarko zdravlja, poštovana predsedavajuća, amandman koleginice iz DSS je odličan amandman, odnosno namera mu je odlična.

Zaista podržavam ovaj amandman, ali njemu nije mesto u ovom zakonu. Mesto mu je u Zakonu o zdravstvenom osiguranju. Mislim da će se svi ovde složiti da nam treba reforma tog zdravstvenog sistema. Mislim da će se svi složiti da postoji jedan problem na koji su oni ukazali ovim amandmanom, a to je status poljoprivrednika u sistemu zdravstvenog osiguranja. Njihov status se ne može pokriti članom 17. odnosno članom 22, zato što imate situaciju da se neko zadužuje za obaveze, odnosno za doprinos, za uplatu zdravstvenog doprinosa po osnovu obavljene poljoprivrede, na osnovu prihoda.

On mora da ostvari neki prihod. Neko mora nešto da zaradi da bi mogao da plati doprinose. Neko ostvari prihod od jednog dinara, koliko često ljudi ostvaruju ili od tri dinara, a imao sam situaciju da ljudi donose dokaze iz katastra da imaju katastarski prihod od sedam dinara. To vam je nešto poput deset ari. Kako će neko ko ima deset ari, ko nema nikakvu baštu, ko živi na selu da uplati 27.000 dinara? Šta će on da radi ako ima punoletno dete koje je prestalo da se školuje, živi sa njim u istom domaćinstu, kako će da uplate dva doprinosa? To znači 54.000 godišnje. Od čega?

Moramo da se bavimo tim kategorijama stanovništva. Vi to ovde nigde ne nudite i to je ono što je ključno. Hajde da vidimo koliko ko ostvaruje zarade, koliki su mu doprinosi, odnosno koliki su mu prihodi da bismo mogli da mu razrežemo doprinose. Nemojte da svi plaćaju isto u Srbiji, i onaj ko ima sto hektara i onaj ko ima pet ari. Ako govorimo o solidarnosti, uzajamnosti, ravnopravnosti hajde da se onda toga i pridržavamo.

Vi onda morate da govorite istinu. To što ste sada rekli nije tačno. Tačno je da onaj ko ima deset ari i onaj ko ima deset hektara plaćaju isti doprinos, a ne ostvaruju iste prihode. Ne mogu da ostvare iste prihode, ma koliko ko bio vredan i pametan i sposoban. Nisu isti prihodi u Vojvodini na deset ari ili deset hektara i u Pocarini ili tamo gde negde u Pomoravlju. Da bismo to utvrdili, moramo da imamo reformu zdravstvenog sistema, sistema zdravstvenog osiguranja, a toga ponovo, ponavljam ponovo ovde nema. To ne piše u ovim propisima, a to je najbitnije. Toliko. Hvala.
Ja se izvinjavam, ali ja vas ništa nisam razumeo. Zaista nisam razumeo šta hoćete da kažete.

Dakle, vi sad hoćete da kažete da treba neka služba u državi da uradi neki veliki posao da bismo i mali ravnopravnost, uzajamnost, solidarnost, je li tako? Dakle, neka druga služba u državi to treba da uradi? Koja? Ko će sada to da uradi, kome ćete da kažete – molim vas brzo to uradite, jer nam gori, ljudi ne mogu da se leče, žene umiru? To su ozbiljne stvari i ako stalno prebacujemo teret na nekog drugog, nećemo ništa uraditi.

Druga stvar, nije tačno ono što ste rekli - 0,5 hektara. To jeste Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, ali Zakon o zdravstvenom osiguranju kaže – ko ostvaruje prihod, u Fondu PIO zadužuju svakog ko ima imanje od pola hektara, odnosno 50 ari. Kažu – pa vi možete da gajite pečurke. Možete da gajite u podrumu pečurke, možete da se bavite pčelama, šta god. Vi ste za nas poljoprivrednik i imate da uplatite doprinose po najnižoj osnovici. Šta će čovek, znate šta rade ljudi?

Imamo lažne migracije stanovnika. Ljudi se sele iako to ne žele. Sele se u grad, lažno, prijavljujući se na adrese u gradu kako bi pokušali da izbegnu obavezu uplate, jer nemaju novca a moraju da se leče. Hajde to da rešimo. Hajde rešite to.
Jako ću kratko zaista.

Zaista poštujem vašu volju i rekao sam to u raspravi u načelu. Vi niste bili tada tu nažalost. Zaista poštujem vašu volju i vašu spremnost, ali to nije dovoljno. Nije dovoljno, dajte nam neki rok. Dajte građanima Srbije neki rok kada ćete to uraditi. To kada kažete mi ćemo to uraditi, mi ćemo ovo raspisati, mi ćemo ovo organizovati, mi ćemo ovo izračunati, dajte neki rok da znamo čemu možemo da se nadamo. Ili kažite mi to ne možemo da uradimo, to je jako teško. Hvala.
Poštovana ministarko zdravlja, podneo sam ovaj amandman i predložio sam da se stavovi jedan i četiri brišu. Zašto? Da biste uveli ovakvu promenu, to znači da sve funkcioniše. Sve funkcioniše, i hajde onda da to još malo nadogradimo ko koliko ima para.
To zaista nije slučaj kod nas. Ne podržavam ovo i zato sam tražio da se te odredbe brišu. Ne podržavam način rešavanja problema, tako što ćemo dati moć da kreiraju zdravstvenu politiku ljudi na lokalu, a da prethodno nemamo zdravstvenu politiku na nivou Republike. Očekujem zdravstvenu politiku na nivou Republike, pa kada ispunimo sve te normative koje smo sami napisali i sami ih doneli ovde i usaglasili, onda može i preko i onda se slažem, pa ko koliko može.
U ovom slučaju, sa ovako predloženim merama, pokazujemo da nema nikakvog reda u sistemu. Znate, ovde ne vidim nikakav red. Ovde nemamo para, hajde sada vi po lokalu sa se snalazite kako znate i umete, pa ko koliko ima, to će mu i biti.
Ne bih da pravdam bilo čije poteze, ali ovim direktno šaljete poruku građanima – selite se tamo gde je bolje, idite vi lepo u Beograd, pa se svi lečite tamo pošto je tamo super, a ovamo možete kako se ko snađe.
Moje pitanje za vas – hoćete li vi da vodite zdravstvenu politiku ili će da vode gradonačelnici zdravstvenu politiku? Predlažem da je vodite vi, pa kada je dovedete na jedan nivo na kom treba da bude, ako ste sposobni za to, onda će gradonačelnici preko toga ko koliko bude mogao. Toliko.
Poštovani predsedniče, ministarko zdravlja, mislim da ovo pokazuje odsustvo prave politike. Dakle, ovo da vi sad jedan institut kao što je kadrovski plan, unesete u zakon, znači da vi sad pokušavate da bukvalno preuzmete čitav sistem kadriranja u zdravstvu i da ga na neki način prisvojite.
Zato sam tražio da se ovaj član 8. briše jer smatram da nema potrebe da se vi bavite time. Mi imamo plan mreže ustanova, imamo normativ kadra, opreme i svega i na kraju krajeva imamo zavode za javno zdravlje. Dakle, imamo sve potrebne institucije koje treba da se bave kadriranjem u zdravstvu. Sad mi i pored svih tih instituta i institucija mi sad uvodimo i vašu naknadnu moć, da vi odlučite da li će negde u nekoj ustanovi biti zaposleni ljudi preko normativa u skladu sa normativom ili ispod normativa. Da na nivou godine odlučujete kako će gde šta da se radi.
Mi tu lošu politiku, odnosno bar sam je ja upoznao, dok su to vodili ljudi iz URS, bivši ministri, imao sam u jednoj situaciji takvu stvar. Jedan kadrovski plan za jednu zdravstvenu ustanovu, koju sam imao ja pri svojoj ruci, jedan u samoj ustanovi, jedan u ministarstvu, odnosno u tri različite ustanove tri različita kadrovska plana koja podrazumevaju samovolju čoveka koji odlučuje u Ministarstvu zdravlja da li će biti tri lekara više ili pet lekara više ili tri sestre manje.
Dakle smatram da je vaša obaveza da omogućite uvid u normativ kadra svima u Srbiji, a naročito narodnim poslanicima. Kada imamo normativ kadra, opreme, ispunjenosti uslova, onda imamo ustanove kao što je Zavod za javno zdravlje u svakoj sredini koja će lepo da prođe kroz sve ustanove i da kaže – ova ustanova ispunjava uslov, ova ne, ovoj nedostaje specijalista, lekara i slično. Ne vidim čemu još jedan nivo gde ćete vi imati neku vrstu samovolje i reći – dobro sad nema i evo sad vam mi poklanjamo i dajemo.
Mislim da to nije dobro i mislim da ovo omogućuje da vi praktično vodite i socijalnu i kadrovsku politiku pored zdravstvene politike koju treba da vodite. Zato zaista očekujem da ćete razumeti ovo što sam sada rekao i da ćete povući ovaj član, odnosno usvojiti amandman, iako se na odboru za to niste izjasnili, ali mislim da je to zato što u odboru često sede ljudi koji zaista i ne znaju kako sam sistem funkcioniše, bez obzira da li su oni lekari ili nisu.
Dakle, ponavljam još jednom, kadrovski plan daje vama preveliku moć. Slažem se da vi to sada želite, ne znam da li kolege iz SNS isto negodovali povodom ovoga. Dakle, mislim da to vama nije potrebno. Imamo mrežu, imamo normativ, imamo zavode za javno zdravlje. Mislim da nema potrebe da i vi odlučujete o tome. Zahvaljujem.
Sve razumem što ste rekli i to je sve u redu, ali ponovo se vraćam na jednu stvar. Dakle, desiće se u životu i u praksi da ćemo imati situaciju da će neke zdravstvene ustanove zahvaljujući tome što su napravili dogovor sa nekim, politički dogovor sa nekim u ministarstvu, imati mnogo povoljnije uslove od drugih, a trebalo bi da svi budemo pod jednakim uslovima.
Imaćemo situaciju, garantujem da ćemo imati situaciju i već je sad imamo, da će neko imati broj kadrova preko normativa, a neko neće moći da ispuni ni normativ. Onda ćete vi reći, s obzirom da to ima veze sa prethodnim članom izmenama zakona - dobro, vi nemate ali imate lokalnu samoupravu, pa neka ona plati.
Tu ja ne vidim politiku. Očekivao sam zaista od vas da se uvede neki red. Kako idemo iz člana u član, nigde ne vidim red. To mi jako smeta. Zaista sam od vas očekivao da uvedemo neki red i da onda ispune sve ustanove normativ, da se ministarstvo postara da one ispune normativ, a onda da govorimo o nadgradnji sistema.