Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Radovan Tvrdišić glasao

Radovan Tvrdišić

Srpski patriotski savez - SPASusvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovaousvojen

Nije prisustvovao