58. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

21.02.2020.

Na sednici održanoj 21. februara, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, koji je podnela narodni poslanik Katarina Rakić, u pojedinostima.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova podneto je ukupno 20 amandmana, predlagač i Odbor su prihvatili tri amandmana, dok su ostali amandmani odbijeni.

U toku sednice, Odbor je podneo dva amandmana i to na član 2. i član 5. Predloga zakona, koje je predlagač prihvatio na samoj sadnici.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Katarina Rakić a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora dr Vladimir Orlić, Dalibor Radičević, Ognjen Pantović Jasmina Karanac, Olivera Pešić, Goran Kovačević, dr Danijela Stojadinović i Snežana B. Petrović.

Prisutni članovi

...

Vladimir Orlić

Srpska napredna stranka
...

Dalibor Radičević

Srpska napredna stranka
...

Ognjen Pantović

Srpska narodna partija
...

Jasmina Karanac

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Olivera Pešić

Srpska napredna stranka
...

Goran Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Danijela Stojadinović

Socijalistička partija Srbije
...

Snežana B. Petrović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Poslednji put ažurirano: 21.02.2020, 09:05