Druga sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

16.11.2020.

Na sednici, održanoj 16. novembra, članovima Odbora resorna ministarka Gordana Čomić predstavila je planirane aktivnosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Čomić je istakla da je glavni cilj Ministarstva otklanjanje loših ocena iz Izveštaja Evropske komisije izgradnjom vladavine prava i dokazivim promenama povećanje ocene od 2,2 za 20 odsto, tako da Srbija, za godinu dana, o stanju ljudskih i manjinskih prava i vladavini prava, bude ocenjena sa najmanje 2,64. Ministarka je navela da Srbija može da dokaže da se promenila i da stvori društvo pravde, dokaže poboljšanje položaja prava i sloboda nacionalnih manjina, prava žena, delotvornu zabranu diskriminacije i stvaranje prostora za društveni dijalog. Dodala je i to da će Ministarstvo voditi računa o ljudskim pravima u političkim kriterijumima i vladavini prava, održivom razvoju i političkoj kulturi, kulturi dijaloga i kulturi kompromisa.

Predsednik Odbora dr Muamer Bačevac istakao je da će podržati radne ciljeve Ministarstva, kao i da će se zalagati da se ovi ciljevi podrže i na nivou zakonodavne vlasti. Bačevac je istakao da je formiranje ovog ministarstva od velikog značaja s obzirom da ono nije postojalo od kad je formiran Odbor u Skupštini još 2012. godine ali da to ne znači da se po ovim pitanjima sa izvršnom vlašću nije ostvarivala saradnja. Ova saradnja ostvarivala se kroz ministarstva pod čijim je delokrugom rada bila borba za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, kao i sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava. Takođe izrazio je veru da će resorno ministarstvo biti veoma dobar osnov i temelj za društveni dijalog.

Nakon izlaganja povedena je diskusija u kojoj su poslanici podržali planirane aktivnosti Ministarstva.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Muamer Bačevac, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora Dragana Radinović, Stefan Srbljanović, Nebojša Bakarec, Jelena Mihailović, Ljubo Petrović, Aleksandra Čamagić, Aleksandar Jovanović, Zoltan Pek, Dragoljub Acković, Sandra Joković, Dejan Stošić, Vesna Nedović, Vesna Stjepanović, Dragana Branković Minčić.

Prisutni članovi

...

Dragana Radinović

Srpska napredna stranka
...

Stefan Srbljanović

Srpska napredna stranka
...

Nebojša Bakarec

Demokratska stranka Srbije Srpska napredna stranka
...

Aleksandar Jovanović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara
...

Sandra Joković

Srpska napredna stranka
...

Dejan Stošić

Srpska napredna stranka
...

Vesna Nedović

Srpska napredna stranka
...

Vesna Stjepanović

Srpska napredna stranka
...

Dragana Branković Minčić

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 16.11.2020, 15:27