Druga sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

19.10.2016.

Sednica broj: 2

Predsedavajuci: Marija Obradović

Odbor: Odbor za odbranu i unutrašnje poslove

Na sednici održanoj 19. oktobra, Odbor je razmatrao informaciju o radu Ministarstva odbrane za periode januar-mart, april-jun i jul-septembar 2016. godine.

Ispred Ministarstva Odbrane sednici su prisustvovali ministar odbrane Zoran Đorđević, državni sekretar u Ministarstvu odbrane Nenad Nerić, zamenik komandanta Združene operativne komande Generalštaba Vojske Srbije general-major Slavoljub Janićijević i načelnik Centra za mirovne operacije Generalštaba Vojske Srbije pukovnik Milivoje Pajović.
Informacije o radu Odboru je izložio ministar odbrane Zoran Đorđević. On je naglasio da Ministarstvo posebnu pažnju posvećuje borbi protiv terorizma i migratornim kretanjima, kao i da je Vojska Republike Srbije u izveštajnom periodu realizovala veliki broj zadataka i aktivnosti. On je takođe naglasio važnost koju Ministarstvo pridaje rodnoj ravnopravnosti u Vojsci i istakao da je broj žena zaposlenih u Vojsci dostigao 19,99 odsto od ukupnog broja zaposlenih. Đorđević je, između ostalog, najavio niz izmena i dopuna zakona koje Ministarstvo odbrane priprema, a odnose se na širok spektar zakona koji su u direktnoj vezi sa funkcionisanjem Vojske Republike Srbije.

Većinom glasova Odbor je prihvatio informaciju o radu Ministarstva odbrane za periode januar-mart, april-jun i jul-septembar 2016. godine.

Na sednici su razmotreni i većinom glasova usvojeni Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2016. godini i Predlog odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2016. godini, koje je podnela Vlada.

Pod tačkom razno članovi Odbora usvojili su predlog predsednice Odbora Marije Obradović, da sve sednice Odbora budu tonski snimane i da snimak čini sastavni deo zapisnika sednice.

Sednicom je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Momčilo Mandić, Vesna Rakonjac, mr Jasmina Nikolić, Marko Đurišić, Marko Blagojević, Božidar Delić, Aleksandar Marković, Borisav Kovačević, Gordana Čomić, Zoran Radojičić, prof. dr Zoran Dragišić, Vladan Zagrađanin, Dubravka Filipovski i Jasmina Obradović.

Prisutni članovi

...

Marija Obradović

Srpska napredna stranka
...

Momčilo Mandić

Srpska radikalna stranka
...

Vesna Rakonjac

Srpska napredna stranka
...

Marko Đurišić

Demokratska stranka Socijaldemokratska stranka
...

Božidar Delić

Srpska radikalna stranka
...

Aleksandar Marković

Srpska napredna stranka
...

Borisav Kovačević

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Zoran Dragišić

Srpska napredna stranka
...

Vladan Zagrađanin

Socijalistička partija Srbije
...

Dubravka Filipovski

Nova Srbija Srpska napredna stranka
...

Jasmina Obradović

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 29.11.2016, 14:40