26. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

01.04.2021.

Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava održanoj 1. aprila 2021. godine, članovi Odbora razmotrili su, u pojedinostima, Predlog zakona o izmenama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine, koji je podnela Vlada.

Na Predlog zakona o izmenama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine, podneta su dva amandmana, i to:
amandman na naziv Predloga zakona sa ispravkom, koji je podneo narodni poslanik Đorđe Todorović, koji je predstavnik predlagača prihvatio na samoj sednici.

Takođe, narodni poslanik Đorđe Todorović je podneo i amandman na član 3. Predloga zakona, koji su članovi Odbora jednoglasno prihvatili.

Tokom sednice, Odbor je podneo i četiri odborska amandmana koja su predstavnik predlagača i članovi Odbora jednoglasno usvojili.

Sednici je prisustvovao potpredsednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović i predstavnici predlagača iz Republičkog zavoda za statistiku.

Sednici je predsedavala dr Aleksandra Tomić, predsednica Odbora, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Snežana Petrović, Zoltan Pek, Bratimir Vasiljević, Goran Kovačević, Marina Mirković, prof. dr Vladimir Marinković, Nikola Jolović, Milenko Subić, Olivera Pešić i dr Boban Birmančević.

Prisutni članovi

...

Snežana Petrović

Srpska narodna partija
...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara
...

Bratimir Vasiljević

Srpska napredna stranka
...

Goran Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Marina Mirković

Srpski patriotski savez - SPAS Srpska napredna stranka
...

Vladimir Marinković

Socijaldemokratska partija Srbije Srpska napredna stranka
...

Nikola Jolović

Srpska napredna stranka
...

Milenka Subić

Srpska napredna stranka
...

Olivera Pešić

Srpska napredna stranka
...

Boban Birmančević

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 01.04.2021, 11:15