21. sednica Odbora za evropske integracije

12.07.2021.

Sednica broj: 21

Predsedavajuci: Elvira Kovač

Odbor: Odbor za evropske integracije

Na sednici Odbora za evropske integracije, održanoj 12. jula, članovi Odbora razmatrali su u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, koji je podnela Vlada.
Predlog zakona obrazložila je predstavnica Ministarstva za zaštitu životne sredine istakavši da je razlog za donošenje predloženih izmena Zakona, potreba d se otklone određeni problemi i nedostaci koji su uočeni u dosadašnjoj primeni Zakona. Pojedine odredbe Zakona, koje se odnose na postupak Ocene prihvatljivosti za ekološku mrežu, kao i odredbe o ekološkoj mreži su detaljnije razrađene i potpunije definisane, čime se proces uspostavljanja ekološke mreže Republike Srbije, odnosno ekološke mreže Evropske unije, NATURA 2000, definiše u skladu sa zahtevima Direktive 92/43/EEZ o očuvanju prirodnih staništa i divljih životinjskih i biljnih vrsta i Direktive 2009/147/EZ o očuvanju divljih ptica.

Članovi Odbora su većinom glasova prihvatili Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Elvira Kovač, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova; dr Muamer Bačevac, Nemanja Joksimović, Enis Imamović, Vesna Marković, Dubravka Filipovski, Ana Miljanić, Viktor Jevtović, Stanislava Janošević i Ana Pešić.

Prisutni članovi

...

Muamer Bačevac

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Nemanja Joksimović

Srpska napredna stranka
...

Enis Imamović

Stranka demokratske akcije Sandžaka
...

Vesna Marković

Srpska napredna stranka
...

Dubravka Filipovski

Nova Srbija Srpska napredna stranka
...

Ana Miljanić

Srpska napredna stranka
...

Viktor Jevtović

Srpska napredna stranka
...

Stanislava Janošević

Srpska napredna stranka
...

Ana Pešić

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 12.07.2021, 13:52