51. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

23.11.2021.

Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava održanoj 23. novembra 2021. godine, članovi Odbora razmotrili su, u pojedinostima, Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2022. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2022. godinu, koji je podnela Vlada.
Na Predlog zakona podnet je jedan amandman i to na član 8. Predloga zakona, koji su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Nadije Bećiri, Selma Kučević, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.

Predstavnik predlagača, ministar finansija Siniša Mali na sednici Odbora, nije prihvatio predloženi amandman, te su članovi Odbora predložili Narodnoj skupštini da ne prihvati ovaj amandman.

Sednici je predsedavala dr Aleksandra Tomić, predsednica Odbora, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Bratimir Vasiljević, Svetlana Milijić, Veroljub Arsić, Nikola Vojinović, Ana Beloica, Adrijana Pupovac, Zoran Bojanić i Olivera Pešić.

Prisutni članovi

...

Bratimir Vasiljević

Srpska napredna stranka
...

Svetlana Milijić

Srpska napredna stranka
...

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
...

Nikola Vojinović

Srpska napredna stranka
...

Ana Beloica

Srpska napredna stranka
...

Adrijana Pupovac

Srpska napredna stranka
...

Zoran Bojanić

Srpska napredna stranka
...

Olivera Pešić

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 23.11.2021, 14:27