12. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

22.12.2021.

Na sednici, koja je održana 22. decembra, članovi Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova razmotrili su Redovni godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2020. godinu i Redovni godišnji izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2020. godinu.
Prvu tačku dnevnog reda obrazložio je Zaštitnik građana mr Zoran Pašalić, koji je istakao da je usmerenost Zaštitnika građana koja se pre svega odnosila na ostvarivanje prava građana uzrokovanim pandemijskom sitaucijom, rezultirala porastom poverenja građana u ovu instituciju koja u 2020. godini beleži porast obraćanja za više od 67% u odnosu na 2019. godinu. Tokom izveštajne godine najveći broj pritužbi odnosio se na ostvarivanje prava pripadnika osetljivih grupa: dece, mladih, žena, žrtava nasilja u porodici, hroničnih bolesnika, osoba sa invaliditetom i starijih, lica lišenih slobode, LGBT populacije i pripadnika nacionalnih manjina, pre svega Roma.

Drugu tačku dnevnog reda, obrazložila je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, koja je istakla da je tokom prošle godine postupano u 1188 predmeta i pored činjenice da je institucija šest meseci bila bez nosioca funkcije. Podneto je 674 pritužbi, a pored postupanja po pritužbama građana, Poverenik je, u skladu s ovlašćenjima uputio organima javne vlasti i drugim licima 476 preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti, 12 inicijativa za izmenu propisa, 12 mišljenja na nacrte zakona i drugih opštih akata, 12 upozorenja javnosti i 23 saopštenja, kao i dve krivične prijave.

Nakon diskusije koja je usledila, Odbor je utvrdio Predlog zaključka povodom razmatranja godišnjeg izveštaj Zaštitnika građana za 2020. godinu i Predlog zaključka povodom Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2020. godinu, koje će dostaviti Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Muamer Bačevac, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Vesna Stjepanović, Zoltan Pek, dr Vesna Ivković, Dragana Branković Minčić, Jelena Mihailović, prof. dr Dragoljub Acković, Milanka Jevtović Vukojičić, Dragana Radinović, Nebojša Bakarec, Vesna Nedović, Sandra Joković i Dejan Stošić.

Prisutni članovi

...

Vesna Stjepanović

Srpska napredna stranka
...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara
...

Vesna Ivković

Socijalistička partija Srbije
...

Dragana Branković Minčić

Srpska napredna stranka
...

Dragoljub Acković

Socijaldemokratija Srpska napredna stranka
...

Milanka Jevtović Vukojičić

Srpska napredna stranka
...

Dragana Radinović

Srpska napredna stranka
...

Nebojša Bakarec

Nova Demokratska stranka Srbije Srpska napredna stranka
...

Vesna Nedović

Srpska napredna stranka
...

Sandra Joković

Srpska napredna stranka
...

Dejan Stošić

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 22.12.2021, 13:51