Deseta sednica Odbora za spoljne poslove

23.02.2023.

Sednica broj: 10

Predsedavajuci: Borko Stefanović

Odbor: Odbor za spoljne poslove

Na sednici Odbora za spoljne poslove, održanoj 23. februara 2023. godine, razmatrani su sledeći predlozi zakona, koje je podnela Vlada:

1. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon u oblasti nauke, tehnologije, obrazovanja i kulture;
2. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Esvatini o kulturno-prosvetnoj saradnji;
3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunija o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, medija, omladine i sporta i
4. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o osnivanju kulturno-informativnih centara u Skoplju i u Beogradu.

Predloge zakona, u ime Ministarstva spoljnih poslova obrazložio je Bojan Cvetković.

Odbor je većinom glasova usvojio predloge zakona dnevnog reda sednice.

U nastavku rada razmotrene su redovne aktivnosti stalnih delegacija, konstatovane zabeleške o realizovanim parlamentarnim i ostalim kontaktima. Takođe, konstatovane su promene u sastavu poslaničkih grupa prijateljstava sa Argentinom, Austrijom, Bosnom i Hercegovinom, Brazilom, Egiptom, Italijom, Mađarskom, Malijem, Meksikom, Nemačkom, Poljskom, Rumunijom, Sjedinjenim Američkim Državama, Severnom Makedonijom, Slovačkom, Slovenijom, Hrvatskom, Švajcarskom, Ujedinjenim Kraljevstvom i Crnom Gorom.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Borko Stefanović, a prosustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Andrijana Avramov, Marina Raguš, Draginja Vlk, Jelena Obradović, Ana Miljanić, Dubravka Filipovski, Dunja Simonović Bratić, Biljana Pantić Pilja, Nemanja Joksimović, Zoltan Dani i Predrag Marsenić.

Prisutni članovi

...

Andrijana Avramov

Srpska napredna stranka
...

Marina Raguš

Srpska radikalna stranka Srpski patriotski savez - SPAS Srpska napredna stranka
...

Draginja Vlk

Srpska napredna stranka
...

Jelena Obradović

Srpska napredna stranka
...

Ana Miljanić

Srpska napredna stranka
...

Dubravka Filipovski

Nova Srbija Srpska napredna stranka
...

Dunja Simonović Bratić

Socijalistička partija Srbije
...

Biljana Pantić Pilja

Srpska napredna stranka
...

Nemanja Joksimović

Srpska napredna stranka
...

Zoltan Dani

Socijalistička partija Srbije
...

Predrag Marsenić

Nova Demokratska stranka Srbije
Poslednji put ažurirano: 23.02.2023, 19:08