23. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

16.06.2023.

Na sednici, koja je održana 16. juna 2023. godine, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava obavili su zajednički načelni i jedinstveni pretres o sledećim tačkama dnevnog reda:

Predlogu zakona o zaduživanju Republike Srbije kod OTP banke Srbije ad Novi Sad za potrebe finansiranja Projekta izgradnje brze saobraćajnice, deonica Požarevac-Golubac (Dunavska magistrala), koji je podnela Vlada, u načelu;
Predlogu zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija AD Novi Sad i Banca Intesa a.d. Beograd po osnovu zaduženja Elektrodistribucije Srbije d.o.o. Beograd, koji je podnela, u načelu;
Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama koji se odnosi na MIGA Ugovor o kreditu u iznosu do 400.000.000 evra, od 10. decembra 2021. godine između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija kao Zajmoprimca i J.P. MORGAN AG kao Agentom i JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH kao Prvobitnim mandatnim vodećim aranžerom i Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG i Santander bank N.A kao Mandatnim vodećim aranžerima i CaixaBank, S.A. i UBS Switzerland AG kao Vodećim aranžerima i CaixaBank, S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, Raiffeisen Bank International AG i UBS Switzerland AG kao Prvobitnim zajmodavcima, koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srbiji preko Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd za potrebe privrednog društva „Koridori Srbije“d.o.o Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonice Pojate-Preljina (Moravski koridor), koji je podnela Vlada;
Predlogu zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1981 ADD 1 (2022) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije – Zajam za finansiranje javnog zdravstvenog sektora (PFF), koji je podnela Vlada;
Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat razvoja tržišta kapitala) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
Predlogu zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2114 (2022) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije-Projektni zajam-Zatvorski objekti u Kruševcu i Sremskoj Mitrovici, koji je podnela Vlada;
Predlogu zakona o izmenama Zakona o potvrđivanju Multilateralne konvencije za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore, koji je podnela Vlada i
Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu od 300.000.000 evra između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, Merill Lynch International, kao Aranžera i finansijskih institucija navedenih u Prilogu 1, kao Prvobitnih zajmodavaca i Global Loan Agency Servicies Limited, kao Agenta, koji je podnela Vlada.
Navedene predloge zakona, u ime Ministarstva finansija, obrazložio je Dragan Babić iz Uprave za javni dug. Nakon diskusije, članovi Odbora su većinom glasova odlučili da predlože Narodnoj skupštini da prihvati navedene predloge zakona.

U nastavku sednice Odbor je većinom glasova dao saglasnost na Predlog pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Komisiji za kontrolu državne pomoći, koji je podnela Komisija za kontrolu državne pomoći, kao i saglasnost na Prve izmene Finansijskog plana Komisije za kontrolu državne pomoći za 2023. godinu, koje je podnela Komisija za kontrolu državne pomoći.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Veroljub Arsić, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Nebojša Zelenović, Vojislav Vujić, Miroslav Kondić, Zoran Stojanović, Rozalija Ekres, dr Nenad Mitrović, Tijana Davidovac, Dragan Marković, Dragan Jovanović, Snežana Paunović i narodna poslanica koja nije član Odbora Radmila Vasić.

Prisutni članovi

...

Miroslav Kondić

Srpska napredna stranka
...

Zoran Stojanović

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Rozalija Ekres

Savez vojvođanskih Mađara
...

Nenad Mitrović

ZAJEDNO
...

Tijana Davidovac

Srpska napredna stranka
...

Dragan M. Marković

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
...

Dragan Jovanović

Srpska napredna stranka
...

Snežana Paunović

Socijalistička partija Srbije

Diskutovano o aktima

Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod OTP banke Srbija ad Novi Sad za potrebe finansiranja Projekta izgradnje brze saobraćajnice, deonica Požarevac - Golubac (Dunavska magistrala)

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija AD Novi Sad i Banca Intesa a.d. Beograd po osnovu zaduženja Elektrodistribucije Srbije doo Beograd

Zakon o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama koji se odnosi na MIGA Ugovor o kreditu u iznosu do 400.000.000 evra, od 10. decembra 2021. godine između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva fina

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1981 ADD 1 (2022) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije - Zajam za finansiranje javnog zdravstvenog sektora (PFF)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat razvoja tržišta kapitala) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2114 (2022) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije - Projektni zajam - Zatvorski objekti u Kruševcu i Sremskoj Mitrovici

Zakon o izmenama Zakona o potvrđivanju Multilateralne konvencije za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore

Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu od 300.000.000 evra između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, Merill Lynch International, kao Aranžera i finansijskih institucija navede

Poslednji put ažurirano: 16.06.2023, 17:22