26. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

24.07.2023.

Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 23. jula 2023. godine, članovi Odbora razmotrili su 24 predloga zakona, u pojedinostima.
Na Predlog zakona o dopunama Zakona o ozakonjenju objekata podneto je 27 amandmana, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenio je da je 24 amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o potvrđivanju Sektorskog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške programa ruralnog razvoja (IPARD III), podnet je jedan amandman, a Odbor je odbacio ovaj amandman kao nepotpun.
Na Predlog zakona o Privremenom registru majki i drugih lica kojima se uplaćuje novčana pomoć, podneto je 37 amandmana, Odbor je ocenio da je 36 amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom podneto je 20 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavnim i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju, u pojedinostima podneto je devet amandmana. Odbor je odbacio jedan amandman i ocenio da je ostalih osam amandmana u skladu sa Ustavnim i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog o izmenama i dopunama Zakona o energetici, podneto je 13 amandmana, a Odbor je ocenio da je 12 amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, podneto je 253 amandmana, od kojih je Odbor odbacio tri amandmana kao nepotpuna, a za ostalih 250 Odbor je ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o železnici, narodni poslanici podneli su 14 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Na Predlog zakona o interoperabilnosti železničkog sistema podneto je 14 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, podneto je 19 amandmana, a Odbor je ocenio da su svih 19 amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima, podneto je 29 amandmana, od koji je Odbor odbacio dva amandmana kao nepotpuna, a za ostalih 27 Odbor je ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Na Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju, narodni poslanici podneli su tri amandmana, od kojih je Odbor ocenio da su dva u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmeni Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, podneto je 14 amandmana, a Odbor je ocenio da je 13 amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Prvi zajam za razvojnu politiku zelenog rasta u Republici Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, podneta su dva amandmana, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenio je da su oba amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja upravljanja javnim finansijama za zelenu tranziciju) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, narodni poslanici podneli su dva amandmana, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je ocenio da su oba amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat Nauka) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, narodni poslanici podneli su dva amandmana, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenio je da su oba amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Banca Intesa AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnja saobraćajnice Ruma – Šabac - Loznica, podneta su dva amandmana, a Odbor je ocenio da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu od 300.000.000 evra između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, Merill Lynch International, kao Aranžera i finansijskih institucija navedenih u Prilogu 1, kao Prvobitnih zajmodavaca i Global Loan Agency Servicies Limited, kao Agenta, podneta su tri amandmana, a Odbor je ocenio da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2114 (2022) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije - Projektni zajam - Zatvorski objekti u Kruševcu i Sremskoj Mitrovici podneta su dva amandmana, a Odbor je ocenio da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija AD Novi Sad i Banca Intesa a.d. Beograd po osnovu zaduženja Elektrodistribucije Srbije d.o.o. Beograd, narodni poslanici podneli su dva amandmana, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenio je da su oba amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat razvoja tržišta kapitala) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, narodni poslanici podneli su dva amandmana, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenio je da su oba amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1981 ADD 1 (2022) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije - Zajam za finansiranje javnog zdravstvenog sektora (PFF), narodni poslanici podneli su dva amandmana, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je ocenio da su oba amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama koji se odnosi na MIGA Ugovor o kreditu u iznosu do 400.000.000 evra, od 10. decembra 2021. godine između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija kao Zajmoprimca i J.P. MORGAN AG kao Agentom i JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH kao Prvobitnim mandatnim vodećim aranžerom i Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG i Santander Bank N.A. kao Mandatnim vodećim aranžerima i CaixaBank, S.A. i UBS Switzerland AG kao Vodećim aranžerima i Banco Santander, S.A., CaixaBank, S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, Raiffeisen Bank International AG i UBS Switzerland AG kao Prvobitnim zajmodavcima, koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srbiji preko Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd za potrebe privrednog društva „Koridori Srbije" d.o.o. Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonice Pojate - Preljina (Moravski koridor), narodni poslanici podneli su dva amandmana, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je ocenio da su oba amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod OTP banke Srbija ad Novi Sad za potrebe finansiranja Projekta izgradnje brze saobraćajnice, deonica Požarevac - Golubac (Dunavska magistrala), narodni poslanici podneli su dva amandmana, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je ocenio da su oba amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Jelena Milivojević, dr Žika Bujkulić, Dubravka Kralj, Milica Nikolić, dr Uglješa Mrdić, Zoran Tomić, prof. dr Marko Atlagić, Olja Petrović i Branimir Jovanović.

Prisutni članovi

...

Jelena Milivojević

Srpska napredna stranka
...

Žika Bujuklić

Srpska napredna stranka
...

Dubravka Kralj

Socijalistička partija Srbije
...

Milica Nikolić

Srpska napredna stranka
...

Uglješa Mrdić

Srpska napredna stranka
...

Zoran Tomić

Srpska napredna stranka
...

Marko Atlagić

Srpska napredna stranka
...

Olja Petrović

Srpska napredna stranka
...

Branimir Jovanović

Socijaldemokratska partija Srbije

Diskutovano o aktima

Zakon o dopunama Zakona o ozakonjenju objekata

Zakon o potvrđivanju Sektorskog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru Instrumenata za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške programa ruralnog razvoja (

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o energetici

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o železnici

Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima

Zakon o prestanku važenja Zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju

Zakon o izmeni Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Prvi zajam za razvojnu politiku zelenog rasta u Republici Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja upravljanja javnim finansijama za zelenu tranziciju) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat Nauka) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banca Intesa AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnja saobraćajnice Ruma – Šabac - Loznica

Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu od 300.000.000 evra između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, Merill Lynch International, kao Aranžera i finansijskih institucija navede

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2114 (2022) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije - Projektni zajam - Zatvorski objekti u Kruševcu i Sremskoj Mitrovici

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija AD Novi Sad i Banca Intesa a.d. Beograd po osnovu zaduženja Elektrodistribucije Srbije doo Beograd

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat razvoja tržišta kapitala) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1981 ADD 1 (2022) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije - Zajam za finansiranje javnog zdravstvenog sektora (PFF)

Zakon o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama koji se odnosi na MIGA Ugovor o kreditu u iznosu do 400.000.000 evra, od 10. decembra 2021. godine između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva fina

Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod OTP banke Srbija ad Novi Sad za potrebe finansiranja Projekta izgradnje brze saobraćajnice, deonica Požarevac - Golubac (Dunavska magistrala)

Poslednji put ažurirano: 24.07.2023, 15:32