Druga sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

21.09.2016.

Na sednici, održanoj 21. septembra, članovi Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije razmotrili su Izveštaj o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2015. godinu.

Na sednici je razmotrena i Informacija o stanju Kontrolno–mernog centra „Beograd“ i pokrenuta inicijativa za izgradnju novog kontrolno-mernog centra.
Izveštaj o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2015. godinu obrazložio je dr Vladica Tintor, predsednik RATEL-a, iznevši podatak da je tokom 2015. godine RATEL ostvario prihode u iznosu od 1,71 milijardi dinara i ukupne rashode u iznosu od 629 miliona dinara, a ostvareni suficit u iznosu od 1,80 milijardi dinara, koji je uplaćen u budžet Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine. Takođe, naveo je da je sklopljen Ugovor o korišćenju poslovnog prostora na tri godine sa JP „Pošta Srbije“, čime su smanjeni dosadašnji troškovi zakupa.

U toku 2015. godine uspešno su obavljena dva javna nadmetanja za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio frekvencija i na osnovu rezultata prvog nadmetanja izdate su pojedinačne dozvole za korišćenje radio frekvencije operatorima: Telekom Srbija, Telenor Srbija i Telenor d.o.o., a za izdavanje ovih dozvola naplaćena je jednokratna naknada u iznosu od 21 miliona evra, koja je uplaćena u budžet Republike Srbije. U okviru drugog nadmetanja naplaćena je jednokratna naknada u iznosu od 105.053,11 miliona evra, takođe, uplaćena u budžet Republike Srbije.

U nastavku izlaganja, direktor RATEL-a izneo je da je višegodišnja aktivnost u vezi sa procesom prelaska sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa, završena 16. juna 2015.godine. Dodao je da je od 1. aprila 2014. godine, korisnicima fiksne telefonije omogućeno da prilikom promene operatora, zadrže svoj pretplatnički broj. Dr Vladica Tintor ukazao je na intenzivnu i neposrednu saradnju sa međunarodnim organizacijama, regulatornim telima i drugim stručnim institucijama.

Nakon rasprave koja je usledila, članovi Odbora su većinom glasova prihvatili Izveštaj o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2015. godinu.

U okviru druge tačke dnevnog reda dr Vladica Tintor izneo je probleme sa kojima se suočava RATEL, i naveo da je neophodno raditi na modernizaciji i proširenju sistema za monitoring. Prezentovao je merne centre koji se nalaze u zemljama u okruženju i naveo da se Srbija u odnosu na njih znatno razlikuje po stepenu razvoja. Neophodno je proširenje sistema daljinski upravljanih mernih stanica, kao i nabavka specijalizovane opreme. Takođe, on je upoznao je članove Odbora sa podatkom da je KMC „Beograd“ u Dobanovcima izgrađen davne 1961. godine, i da nakon toga nije bilo većih ulaganja u infrastrukturu, što je dovelo do problema na samom objektu. Agencija ima problema sa napajanjem KMC-a električnom energijom i usled neodgovarajuće trafo-stanice, koja se nalazi na glavnom putu udaljenosti oko 300 metara od samog objekta, dolazi do čestih ispada u mreži i prekida snabdevanja električnom energijom, što prouzrokuje velike probleme pri radu sa skupom opremom koja se koristi za monitoring RF spektra. Takođe, naveo je da se zemljište na kom se nalazi KMC Beograd registrovano kao poljoprivredno, što onemogućava bilo kakav vid gradnje bez promene urbanističkog plana. Imajući u vidu sve navedene probleme, stručne službe RATEL-a su preduzele određene aktivnosti u cilju pronalaženja alternativne lokacije u zoni Beograda i izneli kao jedan od predloga, lokaciju u kompleksu Astronomske opservatorije na Zvezdari zbog najveće zone optičke vidljivosti. Novoizgrađeni Kontrolno-merni centar treba da pokriva široku zonu, da poseduje dobru infrastrukturu i da je udaljen od stambenih i industrijskih objekata.

Članovi Odbora su većinom glasova prihvatili inicijativu za izgradnju novog Kontrolno- mernog centra, koji je kao objekat, od državnog i strateškog značaja za Republiku Srbiju.

Odbor je ovu sednicu održao van sedišta Narodne skupštine, u Dobanovcima, u prostorijama Kontrolno-mernog centra „Beograd“, a uz podršku UNDP-a i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), kroz projekat „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine Republike Srbije.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Katarina Rakić, a prisustvovali su i sledeći članovi i zamenici članova Odbora, Dalibor Radičević, Jovica Jevtić, Zoran Milekić, Ognjen Pantović, Ivana Stojiljković, Stefana Miladinović, Jovo Ostojić, Sreto Perić, Sonja Pavlović, Snežana B. Petrović, Zoran Radojičić, Velimir Stanojević i Jasmina Karanac.

Prisutni članovi

...

Dalibor Radičević

Srpska napredna stranka
...

Jovica Jevtić

Srpska napredna stranka
...

Zoran Milekić

Srpska radikalna stranka Srpska napredna stranka
...

Ognjen Pantović

Srpska narodna partija
...

Ivana Stojiljković

Srpska napredna stranka
...

Stefana Miladinović

Socijalistička partija Srbije
...

Sreto Perić

Srpska radikalna stranka
...

Snežana B. Petrović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Velimir Stanojević

Nova Srbija
...

Jasmina Karanac

Socijaldemokratska partija Srbije
Poslednji put ažurirano: 29.11.2016, 13:18