DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 18.11.1998.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

18.11.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:25 do 14:55

 • TAGOVI

 • Druga sednica Drugog redovnog zasedanja (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (pojedinosti) (1998) Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (u celini) (1998)
 • Predlog odluke o utvrđivanju arhivske građe od izuzetnog značaja koja se čuva u arhivima (jedinstveni pretres) (1998)
 • Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine (jedinstveni pretres) (1998)
 • Glasanje o predlogu odluke o utvrđivanju arhivske građe od izuzetnog značaja koja se čuva u arhivima (jedinstveni pretres) (1998)
 • Poslanička pitanja (1998)
 • Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine (jedinstveni pretres) (1998)
 • OBRAĆANJA

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Gospodine Čotriću, ja Vas molim da se držite dnevnog reda.
  ...
  Srpski pokret obnove

  Aleksandar Čotrić

  Evo, sad ću preći na temu. I na pitanje gospodina Draškovića šta je po nacionalnosti, Vojislav Šešelj je odgovorio "Jugosloven" (Vojislav Šešelj - da, tako, "Jugosloven"). Upravo tako to se može vrlo lako proveriti. Međutim, da ja pređem na temu koja je na dnevnom redu. Mi smo danas usvojili Zakon o zaštiti na radu, ali moram da kažem da poslanički klub moje stranke SPO izražava žaljenje što u republičkom budžetu nema sredstava da se angažuju plaćeni vaspitači i vaspitačice koji bi uljudnom ponašanju naučili neke poslanike, a bogami i ministre iz Srpske radikalne stranke.
  Govorim o temi.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Molim vas, to nije tema.
  ...
  Srpski pokret obnove

  Aleksandar Čotrić

  Dozvolite mi samo da završim rečenicu. Dakle, kada je reč o posebno teškim slučajevima primitivizma, onda da se iz tih sredstava plaćaju i nadležni medicinski eksperti.
  Dakle, podržavajući Predlog odluke o arhivskoj građi, predlažemo da se posebno arhiviraju izjave predsednika Srpske radikalne stranke i potpredsednika Republičke vlade gospodina Šešelja, jer će to nekim budućim istraživačima i budućim istoričarima biti veoma dragocena građa za izučavanje politike, pre svega prevrtljivosti i prodaje magle narodu, šarenih laža.....

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Gospodine Čotriću, molim Vas, sasvim ste izašli iz okvira dnevnog reda. Ostavite to za neku drugu priliku.
  (Poslanik Čotrić i dalje govori.)
  Molim vas, biću prinuđen da vam oduzmem reč. Ne govorite o Predlogu odluke.
  ...
  Srpski pokret obnove

  Aleksandar Čotrić

  Ja govorim o Predlogu odluke.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Molim vas, ne govorite.
  ...
  Srpski pokret obnove

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Moje je pravo da ocenim da li govorite o tački dnevnog reda ili ne.
  ...
  Srpski pokret obnove

  Aleksandar Čotrić

   Evo, ja nisam govorio više od tri minuta.