DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 18.11.1998.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

18.11.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:25 do 14:55

 • TAGOVI

 • Druga sednica Drugog redovnog zasedanja (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (pojedinosti) (1998) Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (u celini) (1998)
 • Predlog odluke o utvrđivanju arhivske građe od izuzetnog značaja koja se čuva u arhivima (jedinstveni pretres) (1998)
 • Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine (jedinstveni pretres) (1998)
 • Glasanje o predlogu odluke o utvrđivanju arhivske građe od izuzetnog značaja koja se čuva u arhivima (jedinstveni pretres) (1998)
 • Poslanička pitanja (1998)
 • Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine (jedinstveni pretres) (1998)
 • OBRAĆANJA

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Da li se još neko javlja za reč? (ne)
  Zaključujem načelni pretres.
  Molim narodne poslanike da postave kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona u načelu.
  Za 164, , protiv jedan, četiri uzdržana, nije glasalo 12, ukupno je prisutan 181 narodni poslanik.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Da li neko želi reč o Predlogu zakona u pojedinostima? (ne)
  Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima u celini.
  Za 160, niko protiv, uzdržanih 22, nije glasao jedan, ukupno je prisutno 183 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima.
  Prelazimo na 15. tačku dnevnog reda: PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU
  Primili ste Predlog zakona, koji je podnela Vlada Republike Srbije. Primili ste amandmane Zakonodavnog odbora, kao i mišljenje Vlade o ovim amandmanima. Primili ste izveštaje Odbora za rad, boračka i socijalna pitanja i Zakonodavnog odbora.
  Otvaram načelni pretres.
  Da li predstavnik predlagača želi reč? (ne želi)
  Da li neko od narodnih poslanika želi reč? (želi)
  Ima reč narodni poslanik Bojana Ristić.

  Bojana Ristić

  Poštovani predsedniče, dame i gospodo poslanici, članovi Vlade, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu predstavlja jedan relativno dobar zakon sa gledišta sprovođenja mera zaštite na radu, kako bi se sačuvala radna i zdravstvena sposobnost zaposlenih.
  Ovaj zakon trebao da štiti radnike od povređivanja, da spreči nastanak profesionalnih oboljenja, da garantuje ispravnost oruđa za rad, električne i gromobranske instalacije i opreme lične zaštite.
  Ovim zakonom trebalo bi regulisati osposobljavanje zaposlenih za bezbedan rad. Namerno kažem trebalo bi, jer u praksi nije tako. Znam mnoge invalide rada koji godinama ne mogu da dobiju odgovarajuće radno mesto, a u međuvremenu rade poslove koje ne bi smeli zbog svog zdravlja.
  Takođe ima preduzeća koja godinama, a i decenijama rade bez saglasnosti, npr. inspekcije za protivpožarnu zaštitu ili neke druge. U ovakvim slučajevima direktno se ugrožava zdravlje, pa i život zaposlenih, koji često i ne znaju u kakvoj su opasnosti. Da ponovim još jednom, najveći problem kod ovog zakona je to što se najverovatnije neće sprovoditi.
  Zašto? Zato što Srbija ima jednu čudnu pojavu. Relativno dobri zakoni, kao što je Zakon o zaštiti na radu ne sprovode se, dok se neki drugi, kao što je Zakon o univerzitetu i Zakon o informisanju, i te kako sprovode. I te kako se sprovode ovi zakoni, doduše i oni samo u jednom delu Srbije. Tačnije, Zakon o informisanju sprovodi se samo na srpskim novinarima, brzo, preko noći, kao na prekim sudovima, donose se presude...

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Molim narodnog poslanika Bojanu Ristić da govori o Predlogu zakona koji je na dnevnom redu. Molim vas, nemojte proširivati temu.

  Bojana Ristić

  Znači, donose se presude na osnovu ovog zakona protiv pojedinih novina, radio i TV stanica. Na drugoj strani...

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Molim narodnog poslanika da se drži tačke dnevnog reda.

  Bojana Ristić

  Vlada na Kosovu ne preduzima ništa protiv listova na albanskom jeziku, kao što su "Bujku" i "Koha ditore", mada otvoreno zagovaraju otcepljenje Kosova od Srbije i podstiču terorizam.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Molim narodnog poslanika Bojanu Ristić da se drži dnevnog reda, jer ću Vam oduzeti reč. Molim Vas.

  Bojana Ristić

  U grupu zakona, koji se ne sprovode, spadaju mnogi zakoni u ovoj zemlji. Na primer, zakoni, kojima bi trebalo da se garantuje devizna štednja, da država bude garant za deviznu štednju.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Molim narodnog poslanika Bojanu Ristić da se vrati na dnevni red, ili ću Vam, gospođo, oduzeti reč.

  Bojana Ristić

  Evo, brzo ću. Ne poštuju se zakoni, po kojima bi trebalo redovno da delite penzije.