DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 18.11.1998.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

18.11.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:25 do 14:55

 • TAGOVI

 • Druga sednica Drugog redovnog zasedanja (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (pojedinosti) (1998) Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (u celini) (1998)
 • Predlog odluke o utvrđivanju arhivske građe od izuzetnog značaja koja se čuva u arhivima (jedinstveni pretres) (1998)
 • Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine (jedinstveni pretres) (1998)
 • Glasanje o predlogu odluke o utvrđivanju arhivske građe od izuzetnog značaja koja se čuva u arhivima (jedinstveni pretres) (1998)
 • Poslanička pitanja (1998)
 • Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine (jedinstveni pretres) (1998)
 • OBRAĆANJA

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Gospodine Pomoriški, držite se teme o kojoj se govori.
  Da li se još ko od narodnih poslanika javlja za reč? (niko)
  Zaključujem načelni pretres.
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice radi utvrđivanja kvoruma.
  Konstatujem da imamo kvorum. Stavljam na glasanje Predlog zakona u načelu.
  Za 147, 28 je protiv, niko uzdržan, 6 nije glasalo, 181 narodni poslanik je prisutan u sali.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima. Na član 2. amandman je podneo Zakonodavni odbor. Pošto su amandman Zakonodavnog odbora prihvatili predstavnik predlagača i Odbor za pravosuđe i upravu, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li još neko želi reč o ovom predlogu zakona? (niko)
  Zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Konstatujem da imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službe pravne pomoći u celini.
  Za 148, 31 je protiv, niko uzdržan, 7 narodnih poslanika nije glasalo. Ukupno 186 narodnih poslanika je prisutno u sali.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći.
  Prelazimo na 18. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANjU ARHIVSKE GRAĐE OD IZUZETNOG ZNAČAJA KOJA SE ČUVA U ARHIVIMA
  Primili se Predlog odluke, koji je podnela Vlada Republike Srbije. Primili ste izveštaj Odbora za kulturu i informisanje, koji predlaže Narodnoj skupštini da usvoji Predlog odluke. Primili ste izveštaj Zakonodavnog odbora, koji smatra da se Predlog odluke može prihvatiti.
  Na sednici Zakonodavnog odbora mišljenje je izdvojio narodni poslanik Milan Miković.
  Otvaram jedinstveni pretres.
  Da li predstavnik predlagača želi reč? (ne)
  Da li narodni poslanik koji je izdvojio mišljenje želi reč?