DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 18.11.1998.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

18.11.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:25 do 14:55

 • TAGOVI

 • Druga sednica Drugog redovnog zasedanja (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (pojedinosti) (1998) Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (u celini) (1998)
 • Predlog odluke o utvrđivanju arhivske građe od izuzetnog značaja koja se čuva u arhivima (jedinstveni pretres) (1998)
 • Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine (jedinstveni pretres) (1998)
 • Glasanje o predlogu odluke o utvrđivanju arhivske građe od izuzetnog značaja koja se čuva u arhivima (jedinstveni pretres) (1998)
 • Poslanička pitanja (1998)
 • Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine (jedinstveni pretres) (1998)
 • OBRAĆANJA

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Da li se još neko javlja za reč? (ne javlja)
  Zaključujem načelni pretres.
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona u načelu.
  Za 175, niko protiv, 9 uzdržanih, dva poslanika nisu glasala, 186 prisutno.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 13. amandman je podneo Zakonodavni odbor. Pošto su Vlada i Odbor za rad, boračka i socijalna pitanja prihvatili ovaj amandman, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavi deo Predloga zakona.
  Na član 15. amandman je podneo Zakonodavni odbor. Pošto su Vlada i Odbor za rad, boračka i socijalna pitanja prihvatili ovaj amandman, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 17. amandman je podneo Zakonodavni odbor. Pošto su Vlada i Odbor za rad, boračka i socijalna pitanja prihvatili ovaj amanadman, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 20. amandman je podneo Zakonodavni odbor. Pošto su Vlada i Odbor za rad, boračka i socijalna pitanja prihvatili ovaj amanadman, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 32. amandman je podneo Zakonodavni odbor. Pošto su Vlada i Odbor za rad, boračka i socijalna pitanja prihvatili ovaj amanadman, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 38. amandman je podneo Zakonodavni odbor. Pošto su Vlada i Odbor za rad, boračka i socijalna pitanja prihvatili ovaj amanadman, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li još neko želi reč o ovom predlogu zakona? (ne želi)
  Zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima. Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu u celini.
  Za 172, niko protiv, 12 uzdržano, četiri nisu glasala, 188 narodnih poslanika prisutno.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu.
  Prelazimo na tačku 16. dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SAMOSTALNOM OBAVLjANjU UMETNIČKE ILI DRUGE DELATNOSTI U OBLASTI KULTURE
  Primili ste Predlog zakona koji je podnela Vlada Republike Srbije, kao i obaveštenje Vlade da se za njenog predstavnika prilikom pretresa Predloga zakona određuje mr Željko Simić, ministar kulture.
  Primili ste izveštaje Odbora za kulturu i informisanje i Zakonodavnog odbora, koji su prihvatili Predlog zakona u načelu i u pojedinostima.
  Otvaram načelni pretres.
  Da li predstavnik predlagača želi reč? (ne želi)
  Da li neko od narodnih poslanika želi reč? (ne želi)
  Zaključujem načelni pretres.
  Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona u načelu.
  Za 176, niko protiv, 6 uzdržanih, 6 nije glasalo, 188 prisutno.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Da li neko želi reč? (ne želi)
  Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Molim poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture u celini.
  Za 174, protiv niko, uzdržanih 6, nije glasalo 5 poslanika, ukupno prisutno 185.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture.
  Prelazimo na 17. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENjA ZAKONA O ADVOKATURI I SLUŽBI PRAVNE POMOĆI
  Primili ste Predlog zakona, koji je podnela Vlada Republike Srbije. Primili ste amandman, koji je na Predlog zakona podneo Zakonodavni odbor. Primili ste izveštaje Odbora za pravosuđe i upravu i Zakonodavnog odbora. Na sednici Zakonodavnog odbora mišljenje je izdvojio narodni poslanik Milan Miković.
  Otvaram načelni pretres.
  Da li prestavnik predlagača želi reč? (ne želi)
  Da li narodni poslanik Milan Miković, koji je izdvojio mišljenje, želi reč? (želi)
  Ima reč narodni poslanik Milan Miković.