DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 18.11.1998.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

18.11.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:25 do 14:55

 • TAGOVI

 • Druga sednica Drugog redovnog zasedanja (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (pojedinosti) (1998) Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (u celini) (1998)
 • Predlog odluke o utvrđivanju arhivske građe od izuzetnog značaja koja se čuva u arhivima (jedinstveni pretres) (1998)
 • Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine (jedinstveni pretres) (1998)
 • Glasanje o predlogu odluke o utvrđivanju arhivske građe od izuzetnog značaja koja se čuva u arhivima (jedinstveni pretres) (1998)
 • Poslanička pitanja (1998)
 • Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine (jedinstveni pretres) (1998)
 • OBRAĆANJA

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za reč? (ne)
  Zaključujem jedinstven pretres.
  Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o utvrđivanju arhivske građe od izuzetnog značaja, koja se čuva u arhivama.
  Za 138, protiv dva, uzdržalo se 27, nisu glasala tri, ukupno je prisutno 170 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog odluke o utvrđivanju arhivske građe od izuzetnog značaja, koja se čuva u arhivima.
  Prelazimo na 19. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE
  Primili ste Predlog odluke, koji je podnela poslanička grupa Socijalističke partije Srbije.
  Otvaram jedinstven pretres.
  Da li predstavnik predlagača želi reč? (ne)
  Da li neko od narodnih poslanika želi reč? (ne)
  Pošto se niko ne javlja za reč zaključujem jedinstveni pretres.
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
  Za 154, protiv niko, uzdržalo se devet, nije glasalo četiri, ukupno je prisutno 167 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
  Prelazimo na 20. tačku dnevnog reda: – POSLANIČKA PITANjA
  Samo nekoliko upozorenja. Molim narodne poslanike da ne napuštaju skupštinsku salu, jer usmena poslanička pitanja moraju se davati pred kvorumom, a pismena pitanja mogu se dostavljati i mimo toga. (Poslanici napuštaju salu.)
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice, da vidimo koliko je prisutno.
  Prisutan je manji broj poslanika.
  O poslaničkim pitanjima se ne glasa, ali je tačka dnevnog reda. Pitanja se mogu postavljati i pismenim putem i onda nema potrebe da bude kvorum. Ali, kada se govori pred Skupštinom, treba da bude kvorum.
  Ja imam tri poslanika do sada prijavljena, to su Bojana Ristić, Nikola Jovanović i dr Nevena Petković. Ja vas molim da pošaljete pismena pitanja Vladi ili da to odložimo za sledeću sednicu. Predložite da se na sledećoj sednici to uvrsti kao prva tačka dnevnog reda.
  Sednica je završena. Meni je žao, nastavićemo sledeći put. Vidimo se u decembru.