DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 18.11.1998.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

18.11.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:25 do 14:55

 • TAGOVI

 • Druga sednica Drugog redovnog zasedanja (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (pojedinosti) (1998) Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (u celini) (1998)
 • Predlog odluke o utvrđivanju arhivske građe od izuzetnog značaja koja se čuva u arhivima (jedinstveni pretres) (1998)
 • Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine (jedinstveni pretres) (1998)
 • Glasanje o predlogu odluke o utvrđivanju arhivske građe od izuzetnog značaja koja se čuva u arhivima (jedinstveni pretres) (1998)
 • Poslanička pitanja (1998)
 • Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine (jedinstveni pretres) (1998)
 • OBRAĆANJA

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Molim narodne poslanike da ne koriste mobilne telefone u sali zato što utiču na elektronsku opremu.
  Ima reč narodni poslanik Zoran Vukadinović a sledeći prijavljeni je Zoran Jovanović.

  Zoran Vukadinović

  Poštovane dame i gospodo, uvaženo predsedništvo, kolege poslanici, kao poslanik iz okruga koji je igrom slučaja pomenuo moj prethodni govornik dužan sam da kažem nekoliko reči, što ću učiniti u onom delu koji se odnosi na zakon koji je veoma interesantan i potreban ovoj Srbiji i ovoj zemlji.
  Pravljenjem i izdvajanjem Direkcije kao posebnog činioca vrednosti u Srbiji, sa Ministarstvom za kapitalne investicije, govori da ova Srbija misli o svojoj zemlji, da ova zemlja hoće takve i to su pravi zakoni.
  Ja sam dužan da kažem da se moramo setiti vremena koje je iza nas, vremena sankcija, kada su ovu državu svi hteli da unište, Ministarstvo za kapitalne investicije se bavilo javnim radovima, a to je izgradnja puteva, upošljavanje svih onih koji su dužni da ovu zemlju izgrađuju. Ja sam kao čovek veoma zadovoljan što sam učestvovao jednim delom da taj put razvoja Srbije pomognem. Dužan sam da kažem da Direkcija ima pravila igre koja ne traju donošenjem ovog zakona, ona traju mnogo godina unazad. Zna se ko gradi magistralne puteve, kakve su koncepcije, kako se grade autoputevi i o tome svakako nadležno resorno ministarstvo mora voditi računa, izgrađivati i upućivati da ova Srbija želi da ima što više privatnog i da se privatizuje. Znači, mi nismo u onom delu i ne želim da osporim ni jednog prethodnika da li je to što je govorio istina ili nije. Ja samo znam da se za magistralne puteve mora starati ministarstvo, da se za lokalne puteve mora starati opština, ako je zainteresovana da svoj regionalni put želi da popravi pravila su jasna - 50 posto od strane Direkcije, 50 posto sredstava daje opština za to područje koja želi da izgrađuje svoje puteve. Ja, takođe, znam da lokalne puteve izgrađuju Direkcija, opština i subjekti kao mesne zajednice i građani koji su zainteresovani da to sa projektnom dokumentacijom izgrade.
  Prema tome, tu se nema šta zameriti. Može se reći da Prostorni plan Republike Srbije neke kolege su usvojile i on je tačno dao smernice koji će put po kom prioritetu, kao i moja Ibarska magistrala do Ljiga, dobiti onakav značaj kako to zaslužuje. Borim se za to da i prema Kosovu i Metohiji, prema onom delu gde je srpska duhovnost i državnost, da i taj put dobije širinu. Neka to bude 15 metara, neću se ljutiti. Ali, ne mogu tražiti od moje zemlje i od moje Vlade da u ovom teškom vremenu, kada teroristi vladaju i hoće da nas unište, da sve napravimo za nedelju dana.
  Siguran sam da ćemo donošenjem ovog zakona ubrati sredstva, da ćemo ta sredstva pravilno uložiti i da ćemo programom Vlade Republike Srbije znati koji ćemo put i po kom prioritetu popraviti. Želim da podržim ovaj zakoni da zamolim da izgradnjom ovih puteva bude što manje žrtava i da se putevima i mostovima spajaju ljudi, a nikako da se razdvajaju.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Ima reč narodni poslanik Zoran Jovanović.

  Zoran Jovanović

  Gospodine predsedniče, drage kolege i koleginice poslanici, dame i gospodo, dolazim iz Izborne jedinice 20, Moravički okrug, sedište Izborne jedinice Čačak. Da podsetim poslanike da je u toj izbornoj jedinici prošle godine u septembru apsolutnu pobedu odneo Srpski pokret obnove, na parlamentarnim izborima, a tako je i  predsednik naše stranke dobio apsolutno najveći broj glasova u celom okrugu kao predsednički kandidat.
  (Vojislav Šešelj, s mesta: To tada i nikada više.)
  Bez obzira što se nama poslanicima SPO stavlja zamerka da od koalicionih partnera u Vladi napadamo samo Srpsku radikalnu stranku, tako će biti i ovoga puta, čisto iz razloga što je resorni ministar za saobraćaj i veze, ako se ne varam, iz Srpske radikalne stranke. Kada smo već kod ministra, ja imam podatak da taj ministar na lokalnim izborima nije mogao da prođe u svojoj mesnoj zajednici ni za opštinskog odbornika. Postavlja se pitanje, kakva je to kadrovska politika mandatara Republičke vlade.....

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Gospodine Jovanoviću, da se držite tačke dnevnog reda.

  Zoran Jovanović

  .... kada predloži za ministra čoveka za koga nisu glasale komšije i susedi iz mesne zajednice.
  Što se tiče Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima, mi članovi Zakonodavnog odbora iz SPO smo podržali predložene izmene zakona, uz ogradu da li će se izmenjen i dopunjen zakon primenjivati.
  Gospodin Šešelj, kao profesor uvodnog prava na Univerzitetu u Prištini, zna da smo mi, kao studenti, učili da se pravni poredak sastoji od pravnih propisa, sistema pravnih normi i ponašanja po istima, a što čini pravni poredak.
  Profesore, da li sam u pravu?
  (Vojislav Šešelj, s mesta: Još si nešto zaboravio. Ima šest elemenata.)
  Zaboravio? To, kada budem bio na postdiplomskim studijama.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Gospodine Jovanoviću, molim vas da ne vodite dijalog sa poslanicima, molim vas....

  Zoran Jovanović

  ..... Sarajevskog univerziteta.
  Vi ste studirali u Sarajevu, a ja u Beogradu.
  (Vojislav Šešelj, s mesta: Ti si rekao tri, a ima šest elemenata. To nije dovoljno za šesticu.)
  Zakon o putevima koji je donet 1991. godine, ako se ne varam, predviđao je da se od ukupno ubranog poreza na promet naftnih derivata na području opštine 95% usmerava u direkcije za puteve, a 5% opštini na čijoj teritoriji je ubran.
  Sada ta Direkcija za puteve postaje Republička direkcija za puteve. Nadamo se da ona neće postupati kao bivša, koja nije izmirivala zakonsku obavezu, pa imam podatak za opštinu Čačak da od 1992. godine ni jedan jedini dinar po ovom osnovu nije uplaćen.
  (Vojislav Šešelj, s mesta: Ko vlada u Čačku?)
  Zatim, kao što je Direkcija za puteve imala po dosadašnjem zakonu, tako i po izmenjenom zakonu Republička direkcija ima obavezu da donosi srednjoročni program i finansira izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu razvoja magistralnih i regionalnih puteva. Kao što pomenu kolega Suljević, ako se ne varam, može da se daju ovde određeni podaci koliko je koja opština dobila od Direkcije za puteve.
  Pošto potpredsednik Vlade gospodin Vojislav Šešelj pita ko vlada u Čačku, vezano za to da mu kažem da prošle godine opština Čačak od Direkcije za puteve nije dobila ni jedan dinar. U Čačku smo mislili da je to po političkom kriterijumu, pošto je SPS izgubio vlast u Čačku. Međutim, kada smo videli da dobijaju Kragujevac i Užice, gde takođe ne vlada SPS, videli smo da nije u pitanju taj kriterijum.
  (Vojislav Šešelj, s mesta: Ne možemo još da identifikujemo ko vlada.)
  Gospodine Tomiću, ako vi mislite da je lepo ponašanje potpredsednika Vlade da dobacuje jednom poslaniku, da li vi delite to mišljenje?

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Ja sam vas upozorio da ne vodite dijalog, nego da govorite o tački dnevnog reda. Molim vas, ne dobacujte. Ja ću vas upozoriti javno, a posle toga znate šta sledi.

  Zoran Jovanović

  Kao što mi je poznato, u programu za 1998. godinu Čačak nije predviđen. Kao što je Kragujevac poznat po izreci "obilazi kao kiša oko Kragujevca", tako će Čačak postati poznat po izreci - obilazi ga kao Republička direkcija za puteve.
  Inače, obilaznica oko grada Čačka je magistralni put i u nadležnosti je kako zaštite, tako i investicionog ulaganja od strane Republičke direkcije za puteve. Kroz centar Čačka prolazi put koji je odlukom SO Čačak proglašen za pravac kruženja regionalne saobraćajnice Čačak - Šiljkovica.
  Znači, Republika je dužna da učestvuje u održavanju ove magistralne i ove regionalne saobraćajnice i tu dužnost ne ispunjava. Kada je bilo u pitanju zimsko održavanje puteva prošle godine i kada smo od preduzeća nadležnog da održava regionalni put kroz centar Čačka dobili obavezu, Direkcija nije bila u stanju da obezbedi ni jedan kilogram soli za posipanje. Rekli su - nemojte se sekirati, mi ćemo posipati rizlom umesto solju. Mi kažemo - nemojte, zapušićete nam kišnu kanalizaciju, pa će onda mnogo skuplje da nas košta raspušavanje te kišne kanalizacije, pa ćemo mi iz naših skromnih opštinskih izvora .....
  (Vojislav Šešelj, s mesta: Šta znači reč "raspušavanje"?)
  Pitajte Radu Trajković, ona će vam objasniti.
  Opština Čačak je morala da preuzme obavezu Republike i da zaštiti regionalni put koji prolazi kroz Čačak.
  Prema tome, SPO podržava predlog izmene i dopune ovog puta. U pravno-tehničkom smislu ovaj predlog zakona je ispravan, ali pod uslovom da se primenjuje u praksi.
  Zahvaljujem i ovima što su dobacivali i ovima drugima.