DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 18.11.1998.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

18.11.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:25 do 14:55

 • TAGOVI

 • Druga sednica Drugog redovnog zasedanja (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (pojedinosti) (1998) Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (u celini) (1998)
 • Predlog odluke o utvrđivanju arhivske građe od izuzetnog značaja koja se čuva u arhivima (jedinstveni pretres) (1998)
 • Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine (jedinstveni pretres) (1998)
 • Glasanje o predlogu odluke o utvrđivanju arhivske građe od izuzetnog značaja koja se čuva u arhivima (jedinstveni pretres) (1998)
 • Poslanička pitanja (1998)
 • Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine (jedinstveni pretres) (1998)
 • OBRAĆANJA

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Da li se još neko javlja za reč? (ne javlja)
  Zaključujem načelni pretres.
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona u načelu.
  Za 175, niko protiv, 9 uzdržanih, dva poslanika nisu glasala, 186 prisutno.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 13. amandman je podneo Zakonodavni odbor. Pošto su Vlada i Odbor za rad, boračka i socijalna pitanja prihvatili ovaj amandman, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavi deo Predloga zakona.
  Na član 15. amandman je podneo Zakonodavni odbor. Pošto su Vlada i Odbor za rad, boračka i socijalna pitanja prihvatili ovaj amandman, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 17. amandman je podneo Zakonodavni odbor. Pošto su Vlada i Odbor za rad, boračka i socijalna pitanja prihvatili ovaj amanadman, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 20. amandman je podneo Zakonodavni odbor. Pošto su Vlada i Odbor za rad, boračka i socijalna pitanja prihvatili ovaj amanadman, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 32. amandman je podneo Zakonodavni odbor. Pošto su Vlada i Odbor za rad, boračka i socijalna pitanja prihvatili ovaj amanadman, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 38. amandman je podneo Zakonodavni odbor. Pošto su Vlada i Odbor za rad, boračka i socijalna pitanja prihvatili ovaj amanadman, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li još neko želi reč o ovom predlogu zakona? (ne želi)
  Zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima. Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu u celini.
  Za 172, niko protiv, 12 uzdržano, četiri nisu glasala, 188 narodnih poslanika prisutno.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu.
  Prelazimo na tačku 16. dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SAMOSTALNOM OBAVLjANjU UMETNIČKE ILI DRUGE DELATNOSTI U OBLASTI KULTURE
  Primili ste Predlog zakona koji je podnela Vlada Republike Srbije, kao i obaveštenje Vlade da se za njenog predstavnika prilikom pretresa Predloga zakona određuje mr Željko Simić, ministar kulture.
  Primili ste izveštaje Odbora za kulturu i informisanje i Zakonodavnog odbora, koji su prihvatili Predlog zakona u načelu i u pojedinostima.
  Otvaram načelni pretres.
  Da li predstavnik predlagača želi reč? (ne želi)
  Da li neko od narodnih poslanika želi reč? (ne želi)
  Zaključujem načelni pretres.
  Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona u načelu.
  Za 176, niko protiv, 6 uzdržanih, 6 nije glasalo, 188 prisutno.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Da li neko želi reč? (ne želi)
  Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Molim poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture u celini.
  Za 174, protiv niko, uzdržanih 6, nije glasalo 5 poslanika, ukupno prisutno 185.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture.
  Prelazimo na 17. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENjA ZAKONA O ADVOKATURI I SLUŽBI PRAVNE POMOĆI
  Primili ste Predlog zakona, koji je podnela Vlada Republike Srbije. Primili ste amandman, koji je na Predlog zakona podneo Zakonodavni odbor. Primili ste izveštaje Odbora za pravosuđe i upravu i Zakonodavnog odbora. Na sednici Zakonodavnog odbora mišljenje je izdvojio narodni poslanik Milan Miković.
  Otvaram načelni pretres.
  Da li prestavnik predlagača želi reč? (ne želi)
  Da li narodni poslanik Milan Miković, koji je izdvojio mišljenje, želi reč? (želi)
  Ima reč narodni poslanik Milan Miković.

  Milan Miković

  Gospodine predsedniče, hteo bih da ukažem na jednu stvar. Donet je savezni zakon u ovoj oblasti. Međutim, u saveznom zakonu je izričito rečeno da će neke stvari biti regulisane posebnom odlukom Vlade Jugoslavije. Takav podzakonski akt nije donet. I zbog toga što nije donet, ne može u celosti važeći Zakon o advokaturi i službi pravne pomoći da se stavi van snage, dok i to pitanje ne bude rešeno podzakonskim aktom Savezne skupštine. To pitanje je u suštini pitanje obezbeđenja odbrane u krivičnim predmetima.
  Prema tome, ne radi se o sporednoj, nego o krupnoj stvari. Jasno je da ove odredbe, koje su regulisane saveznim propisom, ne važe. Prema tome, jedino ono što do sada nije regulisano saveznim propisima - zato je i rečeno da će to Vlada Jugoslavije da uradi, a do danas to nije urađeno - pa iz tih razloga ne može, po mojoj oceni, taj zakon u celosti da se stavi van snage.
  Mi smo na sednicama odbora na to ukazali ministru pravde i ministar pravde je sa svoje strane preduzeo određene mere i intervencije, ne bi li Savezno ministarstvo pravde donelo i taj propis i na taj način dovelo nas u situaciju da možemo da stavimo van snage Zakon o advokaturi u svim svojim odredbama. Prema tome, tražimo nešto što je najnormalnije.
  No, da ne bi bilo zabune, bilo je reči, jednog trenutka, da se donese isto tako zakon ili odluka kojom će biti stavljen van snage Zakon o merama za slučaj vanrednog stanja, a taj zakon postoji na teritoriji Srbije, mada je ta materija regulisana odredbama Zakona o odbrani Savezne Republike Jugoslavije. I tada nam je od strane tadašnje Vlade saopšteno da ne možemo da stavimo Zakon van snage o merama za slučaj vanrednog stanja dok god i neka pitanja, koja nisu regulisana Zakonom o odbrani, ne budu regulisana.
  E, sada, na jednom mestu je u redu, a na drugom mestu nije u redu. Mislim da moramo na isti način da postupamo bez obzira koji je zakon u pitanju.
  Prema tome, to je jedini razlog zbog čega sam izrazio svoje protivljenje i smatram da ovog trenutka ne treba usvojiti taj zakon. Nikakvih štetnih posledica neće biti ako to učinimo na decembarskoj sednici ili na jednoj od sledećih sednica, nakon što savezni ministar pravde donese tu svoju odluku.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Da li se neko od narodnih poslanika javlja za reč? (ne)
  Ima reč ministar pravde Dragoljub Janković.

  Dragoljub Janković

  Članom 72. tačka 12. stav 1. Ustava Republike Srbije odnos advokature u Srbiji je u nadležnosti Republike Srbije.
  Savezni ustav u članu 79. predviđa mogućnost da republike mogu da prenesu svoje republičke nadležnosti na nivo savezne države. Obe članice republike su to i učinile i na osnovu takvog akta dveju republika Savezna skupština je maja meseca ove godine donela savezni zakon o advokaturi, koji je stupio na snagu i počeo da se primenjuje 14. jula ove godine.
  Dakle, stupanjem na snagu saveznog zakona praktično je republički prestao da važi, jer ne možemo da imamo dva zakona u istoj oblasti, oni se delimično i razlikuju, pa bi u praksi moglo doći do problema, naročito na terenu, kod sudija i advokata da li zakon važi ili ne važi, koji se primenjuje, pored nesporne činjenice da je na snazi samo savezni zakon.
  Savezni zakon je u svojim odredbama predvideo da će advokatske komore Srbije i Crne Gore, svaka za svoje područje, doneti tzv. advokatsku tarifu kojom se utvrđuju naknade i nagrade za rad advokata. Jednom odredbom je predviđeno da će se samo naknada za rad advokata i za tzv. službene odbrane doneti propis o tome od nadležnog saveznog organa. A zašto je tako učinjeno, to nije naša stvar.
  Međutim, Srbija je tek nedavno, odnosno Advokatska komora Republike Srbije tek je nedavno donela svoju advokatsku tarifu, koja je objavljena u poslednjem "Službenom listu Savezne Republike Jugoslavije" i normalno je da savezni ministar nije mogao da odredi naknade za službene odbrane, nemajući kao neku polaznu osnovu advokatske tarife koje će utvrditi nadležne advokatske komore.
  Mislim da odsustvo tog akta nije smetnja za donošenje ovog zakona kod nesporne činjenice da ne mogu da važe istovremeno dva zakona. I do sada su službene odbrane advokatima uvek bile ocenjivane na osnovu advokatske tarife koja je važila za sve odbrane. Nikada nije bilo posebno regulisano pitanje, niti drugačije regulisano pitanje naknada za službene odbrane.
  Prema tome, pošto je doneta advokatska tarifa za redovnu odbranu nema smetnji dok se to pitanje ne reši po zakonskim aktom eventualno na drugačiji način, a ne mora da znači da će biti na drugačiji način, nema smetnji da sudovi rade i primenjuju važeću advokatsku tarifu, kao što to rade više decenija unazad.
  Prema tome, odsustvo tog zakonskog akta koji treba da donese savezna država, nije smetnja za prestanak ovog zakona iz republičke nadležnosti.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Ima reč narodni poslanik Branislav Pomoriški.

  Branislav Pomoriški

  Gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, novousvojeni savezni zakon ima za posledicu ukidanje najstarije profesionalne asocijacije advokata na Balkanu.
  Prestaje da postoji Advokatska komora Vojvodine. Ne upuštajući se u pitanje poštovanja tradicije, duge više od 75 godina, postavlja se pitanje da li Autonomna pokrajina Vojvodina ....

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Gospodine Pomoriški, vi govorite o posledicama saveznog zakona, a mi govorimo o ukidanju Zakona o advokaturi, koji je važio u Republici. Molim vas, držite se toga.

  Branislav Pomoriški

  Postavlja se pitanje da li Autonomna pokrajina Vojvodine ovim putem mora ugasiti sve Vladine ....

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Ponovo vas upozoravam da se radi o ukidanju Zakona. Prema tome, zna se koji je predmet, vi ne možete govoriti van dnevnog reda.

  Branislav Pomoriški

  Znači, postavlja se pitanje šta će biti sa Maticom Srpskom, hoće li postati deo...