TREĆE VANREDNO ZASEDANjE, 14.02.2001.

3. dan rada

OBRAĆANJA

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Uveren sam, gospodine Markoviću, da sam isto onoliko žestok opozicionar do juče, a danas pripadnik stranke na vlasti, koliko i Vi. Verujte mi na reč tu se ne možemo čak ni takmičiti. Međutim, nisam ni toliko star da zaboravim šta sam učinio pre tri minuta, a to je da  sam dao reč. Meni je žao što ja to moram da kažem, ali imam ovde i pomoćnike koji su mi to potvrdili. Mislim da nema razloga, pogotovo što ova sednica ne teče celim svojim tokom baš na najbolji način, dakle, da se i međusobno oko ovakvih stvari nadmećemo. Hoćete da stavim na glasanje?

(Mihajlo Marković, s mesta: Niko nije čuo da ste dali reč.)

Onda ćemo pogledati stenogram, ako se slažete. On stiže, 45 minuta ... Hvala lepo. Reč ima gospodin Ivković.

Branislav Ivković

Dame i gospodo narodni poslanici, na početku današnjeg rada pred svima vama ovde u sali prisutnima pročitao sam član 92. stav 2. i stav 5. i član 96. Iz toga što sam pročitao jasno je proizašlo sledeće, da predstavnik Vlade Republike Srbije ima pravo tri puta da se obrati Skupštini, a takođe i predsednik poslaničke grupe i zaista je na pravi način i postupljeno kada nije zatvorena rasprava, nego kada je data reč.
Želim da kažem sledeće, poslednji minuti rada Trećeg vanrednog zasedanja ove skupštine možda su onaj putokaz kojim ova skupština treba da ide i ja vam se zbog toga zahvaljujem.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ako može gospodin Ivković tri puta, mogu i ja, to vam garantujem. Danas smo mi poslanici Srpske radikalne stranke oćutali jedno kršenje Poslovnika zato što biste ga pogrešno tumačili u medijima, koji su sada pod vašom kontrolom.
Naime, vi ste danas usvojili jednu rezoluciju, ne znam kako se to nazvalo, čiji tekst nismo videli, pročitao ga je predsednik Skupštine.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Gospodine Nikoliću, nismo usvojili nikakvu rezoluciju. Zaključili smo da je to zajedničko saopštenje i o tome ne otvaramo diskusiju.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
To nije bilo u dnevnom redu ovog vanrednog zasedanja. Glasano je o nečemu što nije bilo na dnevnom redu.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Nije glasano.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
Kako ste usvojili?

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Nismo ni usvajali.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
Niste usvojili? Znači, nema nikakve izjave Skupštine povodom događanja na Kosovu i Metohiji. Samo da vas upozorim na nešto što u svojoj opijenosti brojem poslanika možda ne primećujete. Diktaturu nikada ne može da uoči onaj koji ima većinu. Diktaturu uvek uočava manjina, a ja vas blagonaklono upozoravam, kao pripadnik manjine u ovoj skupštini, za ova tri dana uočavam diktaturu, bezmalo ravnu onoj iz najcrnjeg perioda vladavine Socijalističke partije Srbije, JUL-a i Nove demokratije. Hvala.
(Poslanici Srpske radikalne stranke napuštaju skupštinsku salu.)

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Molim vas da završimo i ovaj preostali posao. Naravno, ovo je zaista veliko iznenađenje da Poslanička grupa Srpske radikalne stranke napusti sednicu, s obzirom da je glasala za većinu predloga koji su ovde bili izneti, na ovoj sednici, koliko me sećanje ne vara, mada su svi predlozi Vlade i sa njihove strane bili prihvaćeni. No, to je njihovo pravo, nama je preostalo da zaključimo jedinstveni pretres i da utvrdimo da li imamo kvorum za odlučivanje.
Konstatujem da imamo kvorum za odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o stavljanju van snage odluka o razrešenjima sudija.
Za 126, protiv 29, 11 uzdržanih, nisu glasala tri, ukupno 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o stavljanju van snage odluka o razrešenjima sudija.
Podsećam vas da je sutra, sa početkom u 10,00 časova, zakazano Četvrto vanredno zasedanje.
Zaključujem današnje Treće vanredno zasedanje.