DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 10.04.2001.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

10.04.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:10 do 20:10

OBRAĆANJA

Goran Cvetanović

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, u članu 38. stopa poreza predložena za prihod od samostalne delatnosti iznosi 20% i to je zaista previsoka stopa. U svakom slučaju treba ojačati mala preduzeća koja zapošljavaju veliki broj radnika. Oporezovanje ove kategorije poreskih obveznika ima tendenciju da zatvori zanatske radnje.
Moji roditelji su se bavili 15 godina samostalnom delatnošću, posle toga su otišli u penziju. U tom zanatskom centru gde su radili, odgovorno tvrdim, od 50 zanatskih radnji 20 već ne radi. Zbog toga se plašim da će se polako na ulicama pojaviti mladi ljudi koji će tražiti svoja prava, iskazujući svoje nezadovoljstvo, a to bi bilo pogubno pre svega za DOS-ovu vlast, jer guše slobodu i pravo na posao.
Zanatlije će preći na rad na crno. Nudiće robu od stana do stana da bi preživeli, a porez na taj način neće biti ubran. Zakon je jako destimulativan i ne daje mogućnost razvitka samostalnoj delatnosti. Samom radiku koji radi da bi zaradio ovim zakonom biće uvećan porez, pre svega na noćni i druge oblike rada, pa neće biti zainteresovan za rad na terenu, noću itd.
Ekonomska snaga građana je vrlo niska, pa onaj koji se bavi samostalnom delatnošću mora da obezbedi egzistenciju svojoj porodici. S obzirom da su njihovi korisnici građani, oni nisu u mogućnosti da plate predložene namete, koje poreski obveznik mora da ugradi u cenu svojih usluga.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se još neko javlja za reč? (Niko.)
Stavljam amandman na glasanje.
Za 52, protiv 126, uzdržanih nema, nije glasalo 17, od ukupno 195 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 40. stav 1. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Mamula.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li predlagač amandmana želi reč? (U međuvremenu poslanik Mirčić traži reč povodom člana 38.) Ne, ne, na član 40.
(Poslanik Mirčić s mesta traži reč.)
Vaš amandman je prošao, kako da nije. Evo, sada ću vam reći - Miroljub Veljković, Nataša Jovanović, Tomislav Nikolić, i Milorad Mirčić. (Poslanik Mirčić ponovo s mesta traži reč.)
Kako da nisam, Miroljub Veljković i Nataša Jovanović su govorili. To je taj amandman. Kako nisam pročitao? Pogledaćemo sutra u zapisniku.
(Poslanik Mirčić, s mesta: Imam pravo da obrazložim svoj amandman.)
Da li gospodin Mamula, povodom člana 40. stav 1. na koji je podneo amandman. želi reč? (Ne želi.)
(Poslanik Mirčić, s mesta: Predsedniče, ne možete mi uskratiti mogućnost da obrazložim amandman.)
Naravno da vam ne uskraćujem. Pitao sam - da li neko želi reč.
(Poslanik Mirčić: Niste završili sa amandmanima na član 38.)
Završeno je sa tim amandmanima na član 38. amandman u istovetnom tekstu je bio. Da ne vodimo ovako polemiku.
Da li se neko javlja za reč povodom amandmana na član 40.?
(Poslanik Mirčić s mesta traži reč po Poslovniku.)
Izvolite po Poslovniku.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Srpska radikalna stranka
Valjda je jasno da ne treba da navodim član koji omogućava poslaniku da obrazlaže svoj amandman. To je elementarno pravo zagarantovano Poslovnikom i svim zakonskim i podzakonskim aktima. Ako kažem da niste spomenuli moje ime, onda sam siguran. A, vi na osnovu usmenih svedočenja - kako možete da se oslonite na usmena svedočenja.... (Komentar iz sale  poslanika Šešelja - bez savesti i svedoka), bolje je i to nego - neuračunljivih. Kako možete da se koncentrišete kada ste se za vreme izlaganja Gordane Pop-Lazić, poslanika SRS, "poslanice", vi i sekretar smejali.
Hajde, vas mogu i da razumem, predsedniče, što se smejete. Stvarno vam smešno izgleda, ali njega ne mogu da razumem. On se tako smejao ili je takav utisak odavao, kao da je nazad bilo brašno. Nemojte, predsedniče. Koncentrišite se na rad. Nema nikakvih problema. Možemo mi da budemo i, u krajnjem slučaju, mi smo i tolerantni.
Sve je vama smešno, smešno vam je i kad vas kolona automobila ispred Skupštine pozdravlja, ne okrećete se, nisu vam prijatni ti pozdravi. Jeste li videli kako vas narod ceni?
Prvo, uskratili ste mi pravo da obrazalažem amandman, koji sam predložio kao narodni poslanik. Vi ste prešli na član 40, a niste dozvolili da se povodom mog amandmana obrazloženjem pokuša uticati na ministra. Evo, recimo, pokušao bih da konačno ubedim ministra da se u EEZ ne ulazi sa poreskim stopama.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Gospodine Mirčiću, niste dobili reč u vezi amandmana.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Srpska radikalna stranka
Govorim vam o mogućnostima koje bi bile.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Gospodine Mirčiću, molim vas da završite.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Srpska radikalna stranka
Pa što bi me molili da završim, po Poslovniku imam tri minuta da obrazlažem. Ovo je obrazloženje. Možda bih u obrazloženju ponovo apelovao na vas, dajte, pronađite taj ček od milion i sedamsto švajcarskih franaka, pa velike su to, ljudi, pare.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Baš ste neobičan narodni poslanik. Vaš amandman je razmotren. Ovo je treći koji je sada na redu, posle onoga koji ste vi podneli, u istovetnom tekstu sa narodnim poslanikom Miroljubom Veljkovićem, Natašom Jovanović, Tomislavom Nikkolićem. (Poslanik Tomislav Nikolić traži reč.) I vi ste takođe pitani, pročitani, a to što vi razgovarate međusobno, što ne pratite tok sednice, kao uostalom i mnogi drugi, to nije krivica predsednika, to je vaša krivica. Uostalom teško, posle veoma iscrpnog i elokventnog izlaganja vaših kolega, da se tome obrazloženju moglo bilo šta dodati. O tome smo se izjasnili i jedino mogu da vas pitam - da li tražite da se o tome Skupština izjasni? (Poslanik Mirčić: Mogu samo dve reči da kažem.)
Ne možete.
Stavljam na glasanje amandman poslanika Đorđa Mamule na član 40.
Za 79, protiv 103, uzdržanih 8, nije glasalo 8, od ukupno 198 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 40. stav 2. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Vujić.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li podnosilac amandmana želi reč? (Ne želi.)
Da li neko drugi želi reč? (Ne želi.)
Stavljam amandman na glasanje.
Za 58, protiv 129, uzdržan jedan, nije glasalo 9, od ukupno 197 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 40. stav 2. tačka 4. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Marković.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li podnosilac amandmana želi reč? (Ne želi.)
Da li neko drugi želi reč? (Ne javlja se.)
Stavljam amandman poslanika Dragana Markovića na glasanje.
Za 57, protiv 130, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 10, od ukupno 197 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 40. stav 2. tačka 4. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Dragoljub Stamenković, Goran Cvetanović i Dragan Tomić.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman.
Odbor za finansije prihvatio je ovaj amandman, a Zakonodavni odbor je zaključio da je ovaj amandman pravno moguć.
Da li podnosilac amandmana želi reč?
Ima reč narodni poslanik Dragoljub Stamenković

Dragoljub Stamenković

Srpska radikalna stranka
Podneo sam amandman koji kaže - u članu 40. stavu 2. tačka 4. "iznos  veći od milion dinara", menja se u "iznos veći od dva miliona dinara".
Predlagač zakona je uslovio da se pravo na paušalno oporezivanje ne može priznati preduzetniku čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno, čiji je planirani promet, kada počinje obavljanje delatnosti, veći od milion dinara. Već u ovom trenutku to je iznos od nekih 33 hiljade maraka. Do kraja godine, to će biti možda 25 ili 20 hiljada maraka.
To je zaista veoma mala suma. Zato smo i tražili da se iznos poveća na više od dva miliona.
Gospodine predsedniče, maločas je šef poslaničke grupe DOS-a, Čedomir Jovanović, pogrešno interpretirao moj amandman, vi niste dali da odgovorim, evo imam vremena petnaest sekundi da mu odgovorim na to.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Kakve su ovo okasnele replike, bez prava na repliku? O čemu se radi?