DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 10.04.2001.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

10.04.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:10 do 20:10

OBRAĆANJA

Dragoljub Stamenković

Srpska radikalna stranka
U članu 9. tačka 18. stoji - "do iznosa koji je kao najniži utvrđen zakonom kojim se uređuju radni odnosi", a ja sam predložio da to bude "do iznosa prosečne zarade u Republici Srbiji". To nije isto. Ali, gospodine Jovanoviću, ovo nije materija u koju se vi razumete, Vi se razumete u jednu materiju, čiji je promet zabranjen, a upotreba kažnjiva. (Čedomir Jovanović: U koju materiju?) Pa vi znate koja je to.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Ima reč narodni poslanik Dragan Tomić.

Dragan Tomić

Poštovana gospodo narodni poslanici, pošto je sada već kraj današnje burne rasprave, verovatno su građani Srbije imali prilike da čuju svašta, možda na kraju treba malo da se saslušamo, ipak ovo o čemu pričamo tiče se poreskih obveznika i njihovih prava. Znaćemo sigurno da li smo pravilno razmišljali, kada smo učestvovali u ovoj raspravi, i da li smo nešto kvalitetno rekli, pre svega da li smo pomogli našim poreskim obveznicima da plate realan porez.

Kada sam predlagao ovaj amandman koji ima istovetnu sadržinu sa amandmanom poslanika iz Srpske radikalne stranke, motivi su mi bili nešto drukčiji. Dugogodišnja praksa u poreskoj oblasti je počesto imala izlete do te mere da je dolazilo do zloupotreba i, da kažem, čvrstina jednog dela zakonodavstva u ovoj oblasti ima svoje opravdanje i kvalitetniji pristup. Počesto smo imali u ovoj oblasti izlete koji su dovodili do toga da jedan broj poreskih obveznika na ovaj način izbegne plaćanje dela poreza kod ukupnog prometa koji je ostvarivao u toku godine. Paušalno oporezivanje znači jedan fiksni iznos koji plaćate cele godine, bez obzira da li ste ostvarili veći ili manji promet. Molim vas da malo saslušate ovo o čemu pričam.

Kada se radi o ovoj tački 4, restriktivnost predloga možda nije dobra za neke oblasti, koje su do sada tradicionalno godinama bile paušalno oporezovane. Tu pre svega mislim na auto-prevozničku oblast, na druge određene oblasti, oblast građevinarstva, gde je ukupan promet preko računa znatno veći, jer su zavisni troškovi obavljanja te delatnosti, pogotovu kod auto-prevoznika, izuzetno visoki. Da podsetim samo, ulje, gorivo, mazivo, rezervni delovi, gume itd. i to značajno utiče na ukupan promet, ali dohodak i ostatak dohotka po tom osnovu je dosta mali.

Možda ovaj amandman nema onu svoju političku jezgrovitost, niti ima političku težinu, ali verujte mi, u praksi ima i te kako veliki značaj jer kategorija poreskih obveznika o kojoj ja večeras ovde pričam - a ne vidim da neko hoće to da sluša, slušaju ove kolege predlagači i ljudi koji su spremni da učestvuju u raspravi - upravo će pretrpeti značajnu štetu. Moram da podsetim da i ta kategorija obveznika, sama po sebi, nikada nije bila u prilici da vodi poslovne knjige do kraja.

Nemojte me upozoravati na vreme, vrlo sam pažljiv kada je u pitanju vreme. Prema tome, i kada smo razgovarali na Odboru za finansije, gde je Vlada rekla da je ovaj amandman pravno moguć i da ima puno smisla, takođe Zakonodavni odbor je to potvrdio i mislim da ono o čemu sam sada govorio prelazi upravo u onu sferu koja zanima naše građane. Ove kategorije obveznika koje sam pomenuo ovde večeras - to je više politička kategorija - to su poreske kategorije i da kažem još nešto, nekoliko puta sam sa ove govornice pominjao termin - porez je prinuda. Kada izdate poresko rešenje, na kraju piše - možete se žaliti, ali žalba ne zadržava izvršenje.

Kažem vam, ukoliko ne usvojimo ovaj amandman večeras, budite sigurni da će jedna vrlo važna kategorija obveznika koji ostvaruju prihod u toj oblasti biti oštećena, a godinama ostvaruju prihod i sve ove godine izdržala/i su razne probleme nabavke delova, starog voznog parka i sankcije. Mislim da ovaj amandman ima puno smisla i da ga treba usvojiti. Hvala.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Reč ima ministar finansija, gospodin Đelić. Da završimo amandman, nećemo ga valjda seći na pola.

Božidar Đelić

Hteo bih samo da napomenem, i malo je šteta što radikali izlaze u ovom momentu, kada, eto, želim u ime Vlade da podržim njihov i amandman od strane SPS-a. Mislimo, mi smo gledali razne branše i simulirali efekte, ali diskusija u parlamentu, i to je jedna važna njegova uloga, i te kako u Odboru, argumenti koji su bili racionalni i koji su dokazali da ima nekih branši i da bi to moglo da dovede do velikih teškoća, ubedili su nas da promenimo mišljenje i da podržimo taj amandman. Moram reći da je situacija u zemlji takva da ne može biti mesta ni za kakvu sujetu, niti za kakva autorska prava. Svaka dobra ideja se mora podržati i mislim da je ovo dobra ideja.
Verujte, nema sujete, ova vlada ne pretenduje da zna sve. Veoma pomno ćemo gledati i primenu svakog dana, svih ovih propisa i vagati svakog dana, apsolutno, nužnost stabilnosti u ovim propisima. Građani i privreda uvek traže od nas da imamo stabilne uslove privređivanja. Sa druge strane, ako nešto ne pokaže date rezultate, mi ćemo to menjati.
Zbog toga i kažem da, i milo mi je u ovom momentu, tražim da se podrži ovaj amandman.
Hvala.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da ne bi bilo nedoumica, ipak moram da stavim na glasanje i da se izjasnimo u ovom smislu, zato što nemamo zvaničan stav Vlade, ali imamo Odbora za finansije i Zakonodavnog odbora.
Ako se više niko ne javlja za reč, stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 156, ... molim vas, da li je neko zapisao rezultate, nije stigao, znači, zapisano je, hoćete mi reći?
(Stenograf čita rezultate: "Za 156, protiv četiri, uzdržana četiri, nije glasalo 11, ukupno je prisutno 175 narodnih poslanika".)
Dobro, konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.
Nastavljamo sutra sa početkom u 10,00 časova.