DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 11.04.2001.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

3. dan rada

11.04.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:10 do 19:30

OBRAĆANJA

Borislav Pelević

Poštovani gospodine predsedniče, dame i gospodo potpredsednici, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, podneo sam amandman na član 56. koji treba da se promeni i da glasi: "Za izvođenje estradnih programa zabavne i izvorne narodne muzike, kao i novokomponovane muzike koja se oslanja na izvornu narodnu muziku, što utvrđuje nadležni organ Ministarstva za kulturu Republike Srbije - 45% od bruto prihoda. Za novokomponovanu narodnu muziku koja predstavlja šund i kič, po oceni nadležnog  Ministarstva za kulturu, ne priznaju se troškovi".
U obrazloženju sam naveo da postoji velika razlika između narodne muzike koja se oslanja na izvornu muziku, izvorne narodne muzike i novokomponovane muzike, koja zaista predstavlja kič i šund i koju možemo da čujemo na mnogim televizijskim kanalima. Takođe, pojam narodne muzike je veoma širok. Ne vidim razloga da solo pevanje i ozbiljna muzika bude oslobođena 45%, a zabavna samo 10%. Ne mogu da prihvatim da je zabavna muzika toliko nekvalitetnija od ozbiljne muzike, odnosno solo pevanja.
Ukoliko Vlada namerava da srpskom narodu nametne neku drugu kulturu, onda je to druga stvar. Ali, kao što znate, solo pevanje i ozbiljna muzika, koju ja inače veoma cenim, nije ukorenjena u našem narodu. Vidimo to i po poseti koncertima ozbiljne muzike i solo pevanja.
Prema tome, ne razumem zašto su, recimo, džez, rokenrol, ili neke druge vrste zabavne muzike toliko degradirane u ovom zakonu, u odnosu na solo pevanje i ozbiljnu muziku. Zaista nećemo nikada ubediti srpski narod da sluša solo pevanje i ne razumem zašto je toliko kvalitetnije solo pevanje od zabavne muzike. Takođe, hoću da kažem da je i pojam narodne muzike veoma širok pojam. To je izvorna muzika, to je muzika koja se oslanja na izvornu, narodna muzika, s jedne strane, a sa druge strane imamo novokomponovanu narodnu muziku koja predstavlja pravi šund i kič. Kasete i ploče koje se snimaju prodajom tatine njive, ili prodajom traktora svog oca, ili prodajom par hektara imanja - taj pevač nikada neće napuniti nijednu dvoranu i nikada neće prodati nijednu kasetu. Ali, s druge strane, ovim omalovažavamo i Lepu Lukić, Tozovca, i Tomu Zdravkovića i sve one koji predstavljaju deo naše srpske kulture.
Pravu narodnu pesmu, ili izvornu, ili onu koja se oslanja na narodnu muziku i velikane naše narodne izvorne muzike ne možemo da poredimo sa onima koji pevaju u stilu "OtišÄo si, sarmu probÄo nisi". Smešno, ali je upravo tako. Ovim zakonom se upravo oni upoređuju i stavljaju u isti koš. Smatram da to nije dobro i da nema nikakve razlike i nikakvog razloga da se 45% oslobađa od poreza solo pevanje, a samo 10% zabavna muzika koja je deo naše kulture i naša izvorna narodna muzika, koja je takođe deo naše kulture.
Molim narodne poslanike da ovo shvate kao zaista dobronamerno, jer je to naša kultura. Naša kultura neće nikada postati solo pevanje i ozbiljna muzika, deo da, ja to cenim, ali mi smo ipak Srbi i mi imamo svoju muziku. Zahvaljujem na pažnji. (Aplauz.)

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se još neko javlja za reč po ovom amandmanu? (Ne.)
Ukoliko ne, stavljam amandman poslanika Pelevića na glasanje.
Za 82, protiv 93,uzdržanih dva, nije glasalo 11, ukupno je prisutno 188 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Amandman na član 58. je podneo narodni poslanik Lazar Marjanski.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li predlagač amandmana želi reč?

Lazar Marjanski

Srpska radikalna stranka
Samo ukratko. Stopa poreza na prihod ovde je veoma različita. O čemu se radi? Tu su različite kategorije od pevanja, patenata itd. Te razlike kod tih osnovica poreza, primera radi, jedan patent može da vredi i 5.000 dolara, a neki može da vredi i 1.000 dolara, a osnovica poreza na prihod ... je 20%. Predložio sam da to bude 15%, kako bi se to ujednačilo.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se još neko javlja za reč? (Ne.)
Ukoliko ne, predlažem da se izjasnimo o amandmanu narodnog poslanika Lazara Marjanskog.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 58, protiv 134, uzdržan jedan, nije glasalo 6, ukupno je prisutno 199 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 58. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Borislav Pelević i Đorđe Mamula.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li podnosioci amandmana žele reč?

Đorđe Mamula

Poreska stopa od 20% nije u skladu sa Ustavom. Pravi se razlika između onih koji imaju stopu 14% i 20%. Ovde je reč o tvorcima autorskih dela, odnosno vlasnicima autorskih prava i prava industrijske svojine. Umesto da se stimuliše autorsko stvaralaštvo, zadržava se stopa od 20%, znači da se nastavlja politika kontinuiteta sa ovim stavovima o poreskoj stopi. Zato mislim da treba da se prihvati ovaj predlog i da to bude 14%.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li gospodin Pelević želi reč? (Ne želi.)
Da li neko drugi želi reč?
Ima reč ministar Đelić.

Božidar Đelić

U principu, mislim da će doći taj momenat kada ćemo moći razne finese da uradimo u našem poreskom zakonu. Međutim, ako pogledamo praksu prošlih godina u našoj zemlji, svaki put kada se za nešto što je zarada naprave velike razlike između raznih tipova zarada, dođe do problema. Verujte, testirali smo te ideje. Sigurno, ako promenimo tu stopu i ona bude različita od drugih vidova dohotka, svi su nam unapred rekli da će se mnogo štošta prekvalifikovati u tzv. autorska prava, i što je možda još lošije, mnogi ljudi koji imaju normalno radno mesto, gde se plaćaju porezi i doprinosi, sprema i penzija, najverovatnije će, biti otpušteni, da bi se prebacili u neki tzv. novi nezavisni status, da bi im se plaćala samo ta autorska prava. To je prvi problem.
Druga stvar, o tome smo pričali i juče, nije dovoljno samo pogledati jednu stopu i reći da je to celo zahvatanje. Što se tiče poljoprivrednika, onih 20% ne pokazuje kakvo je stvarno zahvatanje kod te kategorije stanovništva. U stvari, kada se pogleda cela situacija, onda vidimo da je to zahvatanje znatno manje. Ovde je važno da imamo istu stopu zahvatanja, da se nešto ne bi prekvalifikovalo. Ali, da bi videli specifičnost situacije, imamo već u ovom poretku normirane troškove koji omogućavaju da se toj kategoriji smanji zahvatanje sa nekih 7 do 16%, maksimalno. Zato mislim da ne bi bilo dobro u ovom momentu, kada idemo u pojednostavljenje, transparentnost i poštenje u sistemu, da uvodimo mogućnost da se razne stvari ponovo prekvalifikuju, da otvaramo druge ventile. Samim tim možemo da saniramo tu situaciju kroz normirane troškove. Hvala.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Ima reč gospodin Šešelj.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Dame i gospodo, ova vlada je prvo uvela porez od 20% na knjige. I ovako su izdavači propadali. (Glas iz sale: Nije tačno.)
Izbacite ovu službenicu koja mi dobacuje. Poslanici imaju pravo da mi dobacuju, a ona ne može. (Gorica Mojović: Ja sam rekla da nije tačno.)
Gorica Mojović, ideološki sekretar Saveza komunista Beograda, za kulturu. Sad je sve jasno.
Dame i gospodo, uveden je porez na knjige od 20%. Oporezuju se sada i knjige Ive Andrića, Miloša Crnjanskog, Borislava Pekića, Dobrice Ćosića, Dragoslava Mihajlovića, Antonija Isakovića, itd. Dodatno se uvodi poreska stavka od 20% na autorska prava i prava industrijske svojine. Kakav je slučaj bio ranije, u komunističkom sistemu? Prvo, izdavačka delatnost je bila potpuno oslobođena poreza. Onda je u Titovo vreme uveden porez na šund, pa se administriralo u sferi kulture, ali na dosta liberalan način. Postojao je Republički komitet za kulturu, kome se podnosio po jedan primerak objavljene knjige i on je onako, pro forme, svima izdavao rešenje da se oslobađa od poreza, osim ako je to bila notorna pornografija ili nešto slično pornografiji. Šundu je podlegala isključivo pornografija, i to ne pisana nego samo pornografija u fotografijama.
Sada ste oporezovali sve knjige. Umesto da autorska prava podvedete bar pod istu stavku, pod kojom se oporezuju redovne zarade iz radnog odnosa, a to je 14%, ili smanjite u odnosu na taj porez, jer je vrlo mali procenat populacije u stanju da se bavi intelektualnim stvaralaštvom, bilo da je reč o naučnicima, književnicima, inovatorima, izumiteljima patenata i drugim ljudima čija su intelektualna prava zaštićena. Jednostavno, ovde pokušavate da suzbijete svaku želju i motivaciju iz materijalnih razloga da se ljudi bave ovom vrstom stvaralaštva. Naravno, vi ne možete suzbiti u celini stvaralaštvo, jer postoje ljudi koji su u stanju i da gladujući stvaraju. Ali, pogoršavate opšte uslove intelektualnog stvaralaštva, a za to se niste zalagali u predizbornoj kampanji. I to je protivno i onom vašem programu sa kojim ste izašli pred narod obećavajući mu zlatna brda i dolove.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Dobićete pravo na repliku, a zatim, ministar Đelić.
(Tomislav Nikolić, sa mesta: Prepoznala se po funkciji.)