DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 12.04.2001.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

4. dan rada

12.04.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:10 do 18:10

OBRAĆANJA

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2001. godini.

Prema službenoj evidenciji prisutno je 107 narodnih poslanika.

Radi utvrđivanja kvoruma za rad Narodne skupštine, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice.

(Leila Ruždić, sa mesta: Predlažem da se prebrojimo, jer nas je u sali više.)

Konstatujem da primenom elektronskog sistema imamo kvorum i da možemo da nastavimo rad.

Pre nego što vas obavestim o odsustvu narodnih poslanika, treba bi da vas obavestim da će se sednica Odbora za finansije održati u pauzi zasedanja u sali 73 na trećem spratu.

Obaveštavam vas da sam odobrio odustvo sledećim narodnim poslanicima: Živanku Radovančevu, Branislavu Pomoriškom, Predragu Stojanoviću, Draganu Milentijeviću, Milošu Radivojčeviću, Dušanu Cvetkoviću, Jovanu Todoroviću, Dušanu Goluboviću, Velimiru Živojinoviću, Ratimiru Svirčeviću, Draganu Laziću, Savi Popadiću. Pre podne odsustvuju Neda Arnerić, Srđa Popović, Pal Šandor, Milan Marković, Vukosav Tomašević, Stanko Kovačević i Branislav Kovačević. Đorđe Mamula je najavio zakašnjenje.

Obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju predsednik, potpredsednici, ministri i sekretar Vlade Republike Srbije, kao i sekretar Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

Ima reč zamenik šefa poslaničke grupe DOS gospodin Popović.

Aleksandar Popović

Pošto je sutra veliki petak, danas je veliki četvrtak, predlažem, zbog naših kolega iz unutrašnjosti da bi što pre stigli kućama, da se pomeri rad današnje sednice na 18 časova (aplauz, poslanik Nataša Jovanović se javlja za reč, reklamira Poslovnik).
...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović

Gospodine predsedniče Narodne skupštine, vi ste rekli da su pozvani ministri i celokupna Vlada da prisustvuju sednici. Moram da vas podsetim da se nastavlja rasprava u načelu o tački dnevnog reda, paketu poreskih zakona od 5 do 11. Pošto nikog nema iz Vlade, ne znam da li ima smisla da prozovete prvog prijavljenog koji je na redu da izađe za govornicu i da se obraća.

Prema tome, bilo bi najbolje da se sačeka da dođe gospodin Đelić i ministri iz Vlade i da onda nastavimo rad.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Ovde nema šta da komentarišem, nema kršenja Poslovnika. obavestio  sam ko je pozvan.
Stavljam na glasanje predlog poslanika Popovića da danas radimo do 18 časova.
Za 137, protiv jedan, uzdržanih četiri, nije glasalo 13, ukupno prisutno 155 narodnih poslanika.
Konstatujem da smo prihvatili ovaj predlog i da ćemo danas završiti rad u 18 časova, s tim što bih napomenuo da će nastavak ove sednice biti u utorak u 10 časova.
Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda: - ZAJEDNIČKI NAČELNI PRETRES O GRUPI PORESKIH ZAKONA (NASTAVAK)
Nastavljamo zajednički načelni pretres o predlozima zakona o porezu na dobit preduzeća, imovinu, upotrebu i nošenja dobara, finansijske transakcije, fond zarada izmenom zakona o stanovanju i lokalnoj samoupravi.
Ima reč narodni poslanik Srboljub Živanović, a posle njega narodni poslanik Zoran Radovanović.

Srboljub Živanović

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo uvaženi poslanici,        Srbija se do pre nekog vremena našla na raskršću svog postojanja. Ona je sada krenula putem bez povratka, putem svog uništenja. Izgleda da je Srbija dobila svog Mesića (čini mi se više Mesića). Uvek sam se za ovom govornicom držao dnevnog reda i pristojnosti jer sam shvatio - biti narodni poslanik to je velika čast i obaveza.
Juče je ministar za poljoprivredu Veselinov izjavio: "Vojvodina ne može čekati da se najpre reši kriza na Kosovu i Metohiji i Crnoj Gori, ona hoće svoju samostalnost".
Veselinov je takođe rekao da nijedno zrno pšenice od ovogodišnje žetve neće napustiti teritoriju Pokrajine, tj. "neka svako žanje ono što bude posejao".
Veselinov izjavljuje da Vojvodina ima pravo na referendum o svojoj budućnosti.
Pitam vas šta posle ovoga reći, da li ovaj čovek zaslužuje da i dalje bude ministar. Apelujem na sve vas kao građane ove zemlje da se ogradimo od ove izjave, da izglasamo nepoverenje ovom čoveku i ministru, da mu oduzmemo poslanički imunitet i da se uhapsi on i njemu slični. Dosta je ovoj zemlji petokolonaša.
Ekonomska i politička situacija u proteklom periodu DOS-ovske vlasti nepovoljno se odrazila na sprovođenje reforme fiskalnog sistema, koja je bila započeta ranije donošenjem poreskih propisa. Poreski sistem koji je do tada koncipiran na principu tržišne ekonomije, u periodu DOS-ovske vlasti nije do kraja i dosledno sproveden, već je umnogome narušavan i razgrađivan rešenjima koja su odstupala od principa neutralnosti, transparentnosti i pravičnosti poreza i drugih javnih dažbina. Započete reforme u prethodnom periodu rekonstrukcijom monetarnog sistema i ekonomskog oporavka zemlje počele su da daju velike rezultate do oktobarske DOS-ovske revolucije.
Umesto da se što preglednije zakonski uredi ceo kompleks materije oporezovanja imovine i obezbedi što jasnije razgraničenje i spreči zloupotreba pojedinih instituta, predloženi paket poreskih zakona još više stimuliše na izbegavanje poreza i zloupotrebe.
Umesto da ste pristupili analizi postojećeg fiskalnog sistema, sa osnovnom idejom da se sa odgovarajućom dogradnjom učini efikasnijim, jednostavnijim i pravilnijim i tako da odgovara tržišnoj orijentaciji, vi ga izmenama postojećih rešenja komplikujete, navodno želite da bude sličan sa poreskim sistemima Evropske unije.
Pravci za dogradnju sistema oporezivanja dobiti preduzeća zasnivaju se na širenju poreske osnovice uz zadržavanje niske poreske stope.
Zakonom o lokalnoj samopuravi želi se postići veća samostalnost opština, odnosno gradova u odlučivanju o stepenu opterećenosti obveznika sa njihove teritorije odnosno želi se veća decentralizacija, što je čist promašaj.
Gospodo, živimo u vremenu kada su pojedine opštine i gradovi bili više ili manje izloženi ratnim dejstvima i sankcijama, njihova preduzeća uništena ili oštećena, tako da su prihodi za finansiranje poslova opština odnosno gradova svedeni na minimum. I zato mislim da su ova sredstva trebala biti centralizovana, odakle bi se davala prema potrebi i realizaciji određenih programa po opštinama i gradovima.
Predlogom zakona o porezu na finansijske transakcije žele se objediniti svi zakoni, i to Zakon o obezbeđivanju sredstava za obnovu zemlje, Zakon o obezbeđivanju sredstava za otklanjanje posledica zemljotresa u Kolubarskom okrugu, Zakon o obezbeđivanju sredstava za sprovođenje programa Republike Srbije.
Ove zakone treba ukinuti, jer treba da stigne donacija od šest milijardi dolara. Kada stigne, treba je odmah aktivirati. Moram da kažem da postoji jedna tendencija da se ova skupština u celini, u svom radu, shvati isključivo kao zakonodavna. Mi nismo ovde samo da bismo donosili zakone, nego smo ovde - mnogo više - da bismo kontrolisali sprovođenje zakona. Ovde se samo naglašava, na jednom vrlo važnom mestu, da imamo pravo te kontrole. Vlada DOS-a povodom donošenja ovih zakona nije konsultovala sindikate. Sada im sindikati više nisu potrebni. Sindikati su postali socijalni slučajevi.
Zakonom o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara predlaže se da svako pravno i fizičko lice na čije se ime registruje vozilo treba da plaća porez, čija visina zavisi od zapremine motora. Opet su građani prevareni.
Takođe, hoće da oporezuju oružje, mobilne telefone i plovne objekte. Svi znamo zbog čega su uvedene ove takse. Zbog obnove zemlje. To je sada ružna prošlost. Sredstva za solidarnu stambenu izgradnju i naknada za korišćenje komunalnih dobara od opšteg interesa iznosili su 1,3%, a sada se predlaže 3,5%, što je nerealno i neostvarljivo.
Dao sam više amandmana na predložene zakone. Obrazložiću ih kada na njih dođe red.
Dame i gospodo, privreda Srbije je u kolapsu. U šabačkoj opštini nijedna fabrika ne radi. Ako koja i radi, radi sa smanjenim kapacitetom. U Holding kompaniji "Zorka" nekada je radilo 10.000 radnika, a sada pojedine fabrike odlaze u stečaj. To su vaša predizborna obećanja o lepom životu i radu. Zaveli ste radne ljude obećanjima i lažima o donaciji od šest milijardi dolara.
Isto tako, nijedna metaloprerađivačka firma ne radi, nego jedna po jedna odlaze u stečaj.
Kad preduzeće promeni direktora, kad on dođe na vlast, preuzima sve obaveze preduzeća, pa se ne može stalno vaditi na bivšeg direktora. Tako i vi. Bliži se 100 dana. Videćemo šta će onda reći Vlada.
Srbija je danas u velikom strahu. Svaki obveznik koji ne ispuni poreske obaveze može biti uhapšen i zatvoren. Njemu nije mirna čak ni noć. Po ovom zakonu, naplatu možete i noću vršiti.
Ovde nema gospodina Jovanovića, kome sam hteo da poručim da svaku materiju dobro poznaje. Niti je bio radnik, niti intelektualac iz privrede, a verujem ni seljak, pa svaku materiju dobro zna, iako mislim da ne razlikuje domaću životinju od divlje.
Demokratija je, gospodine Jovanoviću, kada svi u ovoj zemlji imaju plate...

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Gospodine poslaniče, molim da prilagodite svoje izlaganje situaciji. Gospodin Jovanović nije prisutan.
Ima reč narodni poslanik Zoran Radovanović. Posle njega narodni poslanik Miomir Ilić.

Zoran Radovanović

Poštovani predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, veliki broj poslanika vladajuće koalicije ne dolazi na sednice Skupštine. Moja priča je totalno izgubila koncepciju. Nema nikog iz odgovarajuće vlasti, iz ministarstava. Nema ministra Đelića, nema ministra Batića, nema šefa poslaničke grupe, gospodin Čeda nije tu, nema ministra poljoprivrede, tako da ćemo pričati malo drugačije.
Dame i gospodo poslanici iz DOS-a, vi danas nastavljate u kontinuitetu i donosite čitav niz zakona, izuzetno smešnih, ali bolnih za narod. Oporezovanje svega i svačega potvrđuje vašu tezu da vi uopšte ne lažete, vi ste obećali da ćete ukinuti sve takse, međutim uveli ste poreze, namete i sve ostalo. To niste obećali narodu, pa se narod zbog toga ne ljuti na vas.
Gospodin ministar Đelić je rekao da je to dobro što je sve pred nama i pred narodom i da možemo o tome ovde razgovarati i doneti pravi sud. Tačno je da možemo razgovarati o vašim predlozima zakona, ali je još tačnije da celokupno znanje nas socijalista ili drugih pripadnika opozicionih partija vi odbijate, ne glasate za njihove predloge, čak ne prihvatate ni amandmane koje podnose vaši poslanici. I te amandmane odbijate. Jednostavno, radite kao glasačka mašina. To nije dobro. To će narod kazniti na narednim izborima.
Ministar Đelić je rekao da će smanjiti sivu ekonomiju za 50%. Pozivam gospodina ministra da u subotu i nedelju, za praznike, dođe u Niš, pa ću ga odvesti na "buvlju" pijacu, da vidi kako cveta siva ekonomija na toj pijaci, kako se prodaje roba iz prodavnica na pijaci. Potvrdiće se moja teza da će siva ekonomija porasti za preko 50%, a ne smanjiti se.
Podneo sam četiri amandmana na vaše zakone. U sva četiri zakona sam tražio skidanje vašeg nameta za 100%. Imam dva razloga za to. Prvi razlog je da se možete prevariti, pa zaista skinuti te namete, a drugi razlog je cenkanje. Može da bude pola-pola, pa da skinete za polovinu od onoga koliko ste rekli, čime biste pomogli narodu.
Daću osvrt na amandmane, svaki ponaosob, kad se budem javio povodom tih amandmana.
Međutim, moram da primetim, ovako u načelu, da je za vas luksuz i automobil, i mobilni telefon, i ribarski čamac. Za vas je luksuz svaka stvar koja je dugi niz godina u Srbiji služila za redovnu i normalnu upotrebu.
U paket zakona koje je gospodin Toma Nikolić predložio za oporezovanje, predlažem da uvrstite luksuznu robu i rolere, jer koštaju oko 100 nemačkih maraka, kao i digitron, jer je luksuzno računati digitronom, kad se može računati "peške", natenane.
Pošto je ministar Đelić stigao, da ponovim da sam ga pozvao da dođe u Niš, da vidi kako "cveta" siva ekonomija, posle onog prvog paketa zakona, da vidimo šta ćemo dalje.
Kako gramatičko pravilo kaže, kako kaže naša koleginica gospođa Mićić, jednom prilikom narodna poslanica i potpredsednica gospođa Čomić, koju veoma cenim zbog četvoro dece, zbog pomoći srpskom narodu...

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Gospodine poslaniče, molim vas da govorite o zakonskim predlozima. To još niste počeli.

Zoran Radovanović

Pošto govorimo o Predlogu zakona za držanje, nošenje i upotrebu dobara, moja sledeća rečenica je, gospodine predsedniče, da je vaš saradnik sa vaše desne strane jednom prilikom rekao da Srbi ne treba da prave istoriju, nego sir i vino, kao Francuzi. Da  podsetim i nju i sve vas da je u srpskoj istoriji oružje uvek bilo dika i ponos. Ne mogu da zamislim Srbina bez oružja. Pozivam i ministra i sve vas, koji se sada smejete, da dođete na jednu pravu srpsku svadbu, da dođete na veselje kad se rodi muško dete, pa da vidite kako Srbin puca.
Dobro, nije strašno, vi ste to oporezovali, tako da će svi ti ljudi vratiti svoje oružje koje imaju, pa će i vama biti lakše.
Gospodine predsedniče, ovde u sali je preveliki nered.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Nema prevelikog nereda, zainteresujte ih svojim izlaganjem.