ŠESTO VANREDNO ZASEDANjE, 13.07.2004.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

ŠESTO VANREDNO ZASEDANjE

7. dan rada

13.07.2004

Sednicu je otvorila: Predrag Marković

Sednica je trajala od 10:50 do 18:00

OBRAĆANJA

Zoran Anđelković

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Po Poslovniku, Nemanja Šarović.

Nemanja Šarović

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, kome nije do sada bilo jasno šta su demokrate mislile kada su rekle da je to reformisani SPS, mislim da im je sada jasno.
Gospodin Anđelković je sve najlošije navike, a prevashodno kršenje Poslovnika, usvojio.
Moram, gospodine Anđelkoviću, da vas obavestim, a vi ste kao potpredsednik Skupštine dužni to da znate, da su odredbe člana 96. stav 3. i stav 4, u kojima se kaže da predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe može da izađe i da govori o povredi Poslovnika, na inicijativu SRS ukinute od strane Ustavnog suda. Dakle, to je, gospodine Anđelkoviću, pravo svakog poslanika za koje se, shodno demokratskim načelima, izborila poslanička grupa SRS.
Prethodno sam rekao da je povređen član 117. Poslovnika Narodne skupštine. Očigledno je da se i sada krši. U petom redu su trenutno dvojica poslanika, a evidentirano je pet identifikacionih kartica. Vi ste bili dužni da kao predsedavajući odgovorite na to, da kažete da li je povređen član 117. onako kako sam rekao, iako je to potpuno očigledno i da preduzmete potrebne mere da se otkloni povreda Poslovnika. Vi to niste učinili i samim tim ste načinili još jednu povredu Poslovnika.

Zoran Anđelković

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Svako ima pravo da izrazi sumnju, svaki narodni poslanik, a sumnju u funkcionisanje elektronskog sistema za glasanje ima samo pravo predsednik ili predstavnik poslaničke grupe. To je jasno.
Izvolite, po Poslovniku.
...
Srpski pokret obnove

Radovan Teodorović

Nova Srbija i samostalni poslanici 9+9
Dozvolite mi da kažem, potpuno uvažavam i poštujem mog kolegu Krstina i ništa lično nemam protiv kolege. Prozvao me je za moj jučerašnji govor. Reći ću vam na šta sam mislio, da ne bude zabune.

Zoran Anđelković

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Da li pravite repliku ili povredu Poslovnika?
...
Srpski pokret obnove

Radovan Teodorović

Nova Srbija i samostalni poslanici 9+9
Povređen sam ja.

Zoran Anđelković

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
To što ste vi povređeni, to je vaš problem. Nemate pravo na repliku, jer ste vi izazvali. Ako je povreda Poslovnika, morate da se pozovete na član.
...
Srpski pokret obnove

Radovan Teodorović

Nova Srbija i samostalni poslanici 9+9
Rekao sam juče, ako se sećate, da svaki seljak koji ima prinos pet tona po hektaru ima zaradu oko 240 evra ili 16.600 dinara. To je tačno, ali sam zamerio zato što je doneto da cena bude 9 plus 1,50 dinara, a sada je 7 plus 1,50 dinara. Dva dinara gubimo. Na pet tona po dva dinara je 10.000 i tu je zavučena ruka u džep seljacima.
To ću uvek da kažem, jer ovde predstavljam seljake, a ne stranke. Ne može da predstavlja neko seljake ovako i da greši. Mog kolegu Krstina puno uvažavam i poštujem, ali to ništa nije ružno. Kolega Krstin živi u gradu, a hoće da predstavlja seljake. To je malo teže.

Zoran Anđelković

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Sada ste izazvali repliku. Za repliku se javio narodni poslanik Milorad Krstin.

Milorad Krstin

Srpska radikalna stranka
Razumem, gospodo narodni poslanici, kada u više navrata objasnim da živim na selu i drago mi je što živim na selu. Drago mi je što su moji na selu već 800 godina, otkako postoji moje selo, rade i bave se zemljoradnjom. To je čisto zemljoradničko selo.
Otac mi je star i ostavio mi je da radim 30 jutara zemlje. Niko drugi mi ne radi nego radi Milorad Krstin.
Milorad Krstin isto zastupa sve one poljoprivrednike koji su nosili i nose ovu Srbiju na svojim plećima. Prema tome, moj dragi kolega, mislim da treba da se posebno razumemo, ali nemojte reći da vi radite, a mi ne radimo. Mislim da ta vaša tvrdnja već po koji put za ovom govornicom ne pije vodu.