TREĆA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 19.04.2006.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

TREĆA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

3. dan rada

19.04.2006

Sednicu je otvorio: Vojislav Mihailović

Sednica je trajala od 10:15 do 00:05

OBRAĆANJA

Predrag Marković

G17 Plus | Predsedava
        Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Ljiljana Nestorović i Meho Omerović.
Vlada i Odbor za evropske integracije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Reč ima narodni poslanik Meho Omerović.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Meho Omerović

Samostalni poslanik
Ovim članom se predviđa da verske obrazovne ustanove imaju organizacionu i programsku autonomiju i da samostalno utvrđuju nastavni plan i program, udžbenike, priručnike itd.
Ova odredba, ovde sada može koleginica Donka da pomogne, nije u skladu sa članom 20. Zakona o osnovnom obrazovanju, članom 20. Zakona o srednjoj školi i članom 14. Zakona o visokom obrazovanju.
Prva dva člana predviđaju da nastavni plan i program verske nastave za osnovnu i srednju školu sporazumno donose ministar prosvete i uvaženi kolega Radulović, ministar vera, na usaglašeni predlog tradicionalnih crkava i verskih zajednica.
Članom 14. Zakona o visokom obrazovanju predviđena je nadležnost komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, gde se navodi da ova komisija predlaže Nacionalnom savetu standarde i postupak za akreditaciju studijskih programa.
Ovaj član je potrebno uskladiti sa pomenutim zakonima ove vrste obrazovanja i stoga smo mi predložili da se posle ove reči – ''ustanove'' dodaju reči ''akreditovane u skladu sa zakonom.'' Naravno, sa ovim zakonima i njegovim odredbama koje sam citirao maločas.

Predrag Marković

G17 Plus | Predsedava
Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Ljiljana Nestorović i Meho Omerović.
Vlada i Odbor za evropske integracije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Reč ima narodni poslanik Meho Omerović.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Meho Omerović

Samostalni poslanik
Član 40. u stavu 2. kaže: ''Svedočanstva i diplome stečene u ostalim verskim obrazovnim ustanovama po sprovedenom postupku utvrđivanja ekvivalencije pred nadležnim državnim organom mogu imati isto pravno dejstvo kao i odgovarajuća svedočanstva i diplome stečene u državnim obrazovnim ustanovama.''
Mi naprosto mislimo da je dobro da se ovaj stav izbriše, jer diplome privatnih škola koje nisu akreditovane kod Ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja ne mogu imati nikakvo pravno dejstvo. Ne postoji razlog zašto bi takvo dejstvo trebalo dati diplomama koje izdaju neakreditovane verske škole. Ništa više.

Predrag Marković

G17 Plus | Predsedava
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Ljiljana Nestorović i Meho Omerović.
Vlada i Odbor za evropske integracije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Reč ima narodni poslanik Meho Omerović.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Meho Omerović

Samostalni poslanik
Mi predlažemo da se član 42. briše, jer pitanje verske nastave u državnim školama može da se uredi samo zakonima kojima se uređuje osnovno i srednje obrazovanje. Versko organizovanje na univerzitetu nije dozvoljeno, što isključuje pravo crkvama da organizuju versku nastavu na univerzitetu, čiji je osnivač država Srbija.
Što se tiče privatnih škola, verska nastava može biti dozvoljena samo na osnovu autonomnih prava ovih istih privatnih škola.

Predrag Marković

G17 Plus | Predsedava
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Izvinite, da li su konsultacije vezane za član 39.? Oprostite, bez posledica, samo konsultacije. Dakle, do kraja rasprave u pojedinostima svaka odluka je moguća.
Na član 43. amandman je podneo Aleksandar Lazarević.
Pošto su predstavnik predlagača i Odbor za evropske integracije prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć, konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na naslov, vi koji pratite zbog glasanja, narodni poslanici, iznad člana 44. i član 44. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Lazarević, ali taj amandman je povučen, tako da o njemu sutra ili prekosutra neće biti glasanja, da znate.
Na naslov iznad člana 44. i član 44. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sanja Čeković, Milan Ninić i Staniša Stevanović.
Predstavnik predlagača i Odbor za evropske integracije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 44. amandman je podneo Odbor za evropske integracije.
Pošto je predstavnik predlagača prihvatio amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 44. amandman, koji je podneo narodni poslanik Rajko Baralić, povučen je i o njemu neće biti glasanja u onim danima kada se bude glasalo.
Na član 45. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Ljiljana Nestorović i Meho Omerović.
Vlada i Odbor za evropske integracije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Reč ima narodni poslanik Meho Omerović.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Meho Omerović

Samostalni poslanik
U članu 45, pošto smo na samom kraju, koji govori o informativno-izdavačkoj delatnosti, mi predlažemo da se stav 1. promeni i trebalo bi da glasi, po nama, ovako: ''Radi unapređivanja verske slobode i slobode informisanja crkve i verske zajednice imaju pravo da u skladu sa Ustavom, zakonom i uređivačkom politikom određenog sredstva javnog informisanja samostalno ostvaruju sopstvenu informativnu i izdavačku delatnost.''
Obrazloženje - verske zajednice ne bi trebalo da ''koriste javni radiodifuzni servis'', već da im se za to ostavi mogućnost, i to u skladu sa uređivačkom politikom svakog medija.

Predrag Marković

G17 Plus | Predsedava
Na član 46. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Ljiljana Nestorović i Meho Omerović.
Vlada i Odbor za evropske integracije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Reč ima narodni poslanik Meho Omerović.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Meho Omerović

Samostalni poslanik
Veoma kratko, pošto smo bukvalno na samom kraju. Predlažemo da se član 46. stav 1. briše, koji kaže: "Radi unapređivanja verske slobode i kulture, nadležni državni organ i organ lokalne samouprave može, u skladu sa mogućnostima, da obezbeđuje dotaciju crkvama i verskim zajednicama za njihove kulturne i naučne ustanove i programe". Predlažemo da se to briše, jer materijalna pomoć države već je predviđena u članu 30. istog predloga zakona.
Tako da mislim da je ovo na samom kraju, time ću i završiti, pošto smo zaista naporno radili, a ulazimo u poslednji minut današnjeg dana.
Zahvalio bih se kolegama poslanicima koji su učestvovali u raspravi o jednom veoma važnom zakonu.
Zahvalio bih se i ministru na nekim amandmanima koje nam je prihvatio i očekujem da će i kolege poslanici na glasanju prihvatiti još neke amandmane koleginice Ljiljane Nestorović i moje, i SDP.
Pošto već ulazimo u praznično raspoloženje, dozvolite mi samo da vama, gospodine predsedniče Skupštine, kolegama poslanicima koji su ostali do poslednjeg trenutka u ovoj sali, vama gospodine ministre, građanima Srbije koji po julijanskom kalendaru slave najveći hrišćanski praznik, poželim tradicionalno Hristos vaskrse.

Whoops, looks like something went wrong.