TREĆE VANREDNO ZASEDANjE, 22.06.2007.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

TREĆE VANREDNO ZASEDANjE

5. dan rada

22.06.2007

Sednicu je otvorila: Oliver Dulić

Sednica je trajala od 10:05 do 01:00

OBRAĆANJA

Miloljub Albijanić

| Predsedava
Narodni poslanik Miroslav Markićević, zamenik predsednika poslaničke grupe Demokratska stranka Srbije - Nova Srbija - dr Vojislav Koštunica, po Poslovniku.
...
Nova Srbija

Miroslav Markićević

Gospodine predsedavajući, pozivam se na član 225. koji kaže da narodni poslanik ima pravo da bude obavešten o svim pitanjima potrebnim za vršenje funkcije narodnog poslanika. Priznajem da prvih desetak minuta nisam bio na sednici, ali nisam čuo da ste obavestili koji su narodni poslanici obavestili vas ili predsedništvo Skupštine da današnjoj sednici neće prisustvovati.
Primećujem da gospodin Nenad Čanak apstinira od učešća u radu na današnjoj sednici, a čini mi se da je kod njega i neka druga vrsta apstinencije. Amandman koji je poslanik iz njegove stranke podnela ovde, o brizi za decu, smatram licemernim, s obzirom na to da su drugovi i prijatelji druga Nenada Čanka tamo gde su im narod i narodni sud i ova država odredili, dakle, to su dileri droge osuđeni na višegodišnju robiju, te tako smatram ovaj amandman licemernim, zbog tobožnje brige za decu.
Dakle, tražim obaveštenje da li drug Nenad Čanak apstinira od učešća u radu današnje sednice ili ima i neku drugu vrstu apstinencije, s obzirom na to da se dilera droge koji su na višegodišnju robiju osuđeni javno u TV emisijama i dan-danas ne odriče. Tražim od vas da date obaveštenje kako narodnim poslanicima, tako i građanima Srbije, u ovom trenutku.

Miloljub Albijanić

| Predsedava
Predsednik Skupštine na početku sednice obaveštava o odsutnosti i prijavama. Po amandmanu, narodni poslanik Zoran Krasić.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Krasić

Obično nastupaju problemi kada se jednim amandmanom obuhvati više razdela u okviru člana 5. Ovde postoje neke stvari u amandmanu koje su potpuno prihvatljive. Recimo, predloženo smanjenje sredstava za aviotransportne usluge Vlade je, što se tiče Srpske radikalne stranke, prihvatljivo. Ovo mi nije jasno, predložili ste povećanje sredstava kod Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih itd.
Odmah na početku da vam kažem, u samom nazivu ne samo suda, nego i ovog vašeg organa koji prati taj naziv suda sadržane su neke prezumpcije da su sva lica koja su optužena već u startu kriva, jer se ovde u samom nazivu prejudicira njihov status pa se kaže – odgovornih.
Znači, nije pokrenut postupak ni protiv jednog lica za koje postoji sumnja, nego je ono odgovorno u startu. Takav sud ne bi smeo da postoji, ali sve može kod nas.
Ukoliko bi ovo povećanje iznosa po osnovu usluga po ugovoru sa milion dinara na šest miliona podnosilac amandmana opravdavao potrebom da se napravi neka analiza koja bi pomogla da Republika Srbija kao država dođe do zaključka kakav je karakter Haškog tribunala, onda bi ovo za nas bilo potpuno prihvatljivo. Zašto bi bilo prihvatljivo? Jer bi takva analiza pokazala ko, u stvari, sudi u Hagu i da ovi "Tompson" eksperti sa "Tompson" pozicija pomažu. Kome? Karli del Ponte.
Molim vas, da li vi imate puno saznanje o tome ko je Karla del Ponte? To je osoba koja je već 15 godina osnovano sumnjiva u svojoj matičnoj državi Švajcarskoj da je spasila organizovani kriminal, da je uništila kontraobaveštajnu službu Švajcarske, da ima bogatu kriminalnu prošlost, da je sa svojim suprugom, koji je advokat (ona je bila državni tužilac), nameštala neka suđenja, da su stradali neki operativci koji su se borili protiv onih kriminalnih grupa planetarnog značaja koje su švercovale drogu.
Ako je ovo povećanje u funkciji da se svetska javnost obavesti o tome ko je Karla del Ponte i da to formalno-pravno ide preko ove vaše kancelarije, onda je za to mene potpuno prihvatljivo. Čak ću i za džabe da vam dam neke materijale, da vas to ništa ne košta.
Ako je svrha ovog povećanja da javnost u Srbiji bude obaveštena o onome što se piše u Holandiji... Evo, holandski list "Mond" je objavio jedan podatak o sekretaru suda Hansu Holcijusu koji je još 1990. bio sumnjiv za spasavanje jedne organizovane grupe kriminala prema deci. Ako je ovo povećanje sredstava namenjeno da se objasni javnosti ko su ti tamo koji sude i koji vode postupke, onda je ovaj amandman prihvatljiv što se tiče Srpske radikalne stranke. Valjda bi nam neko dokazao zašto je potrebno izdvojiti više sredstava. Te sudije koštaju. Što se tiče Srpske radikalne stranke, mi bismo ovom savetu maksimalno davali dokumentaciju, pomogli, za džabe bismo pomogli sve da se sazna i ova strana istine o tome ko sudi u Haškom tribunalu.
Na bazi ova dva-tri primera mogli ste da vidite da se tamo na odgovornim funkcijama u Haškom tribunalu nalaze ljudi koji treba da budu iza rešetaka. To je sada otprilike situacija, ako to prevedemo na našu ovde – vi nekoga gonite za organizovani kriminal, a on u stvari sudi vama. To je ta inverzija. Ovo bi bilo lokalna, a ona u Hagu bi bila međunarodna.
Da vidimo dalje šta se predlaže ovim amandmanom. Ovde je obuhvaćen jedan deo koji ... Ja ne sporim pravo podnosioca amandmana da nalazi razloge, pa čak i da bira ukus. Međutim, ako već pričamo o tom amandmanu, moram da iznesem i svoj stav.
Umanjiti sredstva povodom rekonstrukcije Hilandara je apsolutno neprihvatljivo. Vidite, čak ni ovaj demokratski blok nije to mogao da izbegne. I oni imaju averziju prema verskim objektima, prema veri itd. i neki od njih su sledbenici Mirka Đorđevića i ovih drugih, ali prosto nisu mogli da izbegnu Hilandar. Zašto? Zato što Hilandar nije samo pitanje pravoslavlja i vere, nego pitanje suštine, biti srpskog naroda, naše tradicije, našeg postojanja. U tom delu ja, recimo, ovaj amandman ne bih prihvatio.
Samo da vas podsetim zašto ga još ne bih prihvatio. Mi smo dve godine ovde vodili akciju da se određena sredstva po osnovu poreza usmere na obnovu Hilandara. Gospodin Arsić je pisao tri puta amandmane; čak smo podneli i jedan predlog zakona, čini mi se da je bio porez na finansijske transakcije na plate itd, ako se to već ukida, da taj zakon i dalje ostane samo da mu se promeni naziv i da se sredstva namenski usmere prema Hilandaru radi obnove. Znači, taj deo ne bismo mogli da prihvatimo što se tiče podnosioca ovog amandmana.
Dalje, ne bismo mogli da prihvatimo ni ovaj deo amandmana koji se odnosi na dijasporu. Zašto? Da li shvatate, DOS je dužan dijaspori, DOS je ukrao pare dijaspori. Vi niste čitali amandmane. Gospođa Borka Vučić je podnela jedan amandman upravo zbog toga što je dosmanlijska vlast ukrala pare Fondu dijaspore. Mi treba sa dijasporom da imamo razvijene odnose, prisne odnose i u pogledu očuvanja jezika, kulturne baštine i svega toga. Nažalost, zbog ove prekompozicije bivše SFRJ, pošto je tamo samo na taj način mogla da se razori JNA, što će na kraju da se ispostavi kao glavni cilj svih ovih koji su 15 godina napadali srpski narod...

Oliver Dulić

| Predsedava
Vreme, gospodine Krasiću. Zahvaljujem. Replika, narodni poslanik Nenad Čanak.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Nenad Čanak

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženo predsedništvo, gospodine predsedniče, uvaženi građani Srbije, ne apstiniram od sednice, a nisam ničega ovisnik da bih imao od čega da apstiniram.
Međutim, količina, recimo, nervoze koju pokazuju određene naše kolege je zaista velika i razlog je jasan. Ja sam u svojim današnjim nastupima jasno rekao da će ministar Velimir Ilić morati da vuče bukagije na robiji za krađe koje je napravio i upravo je to razlog zbog kojeg se sada skreće tema od onoga o čemu ovde razgovaramo.
Meni je jasno da se oni koji imaju lošu prošlost, jer su se iz karijerističkih razloga laćali crvenih knjižica, sada pokušavaju oprati od toga crkvenim knjižicama. Zaklinjali su se juče u Tita, a danas u Hilandar. Uvek mora da postoji nešto što je iznad razgovora i iznad rasprave.
Kada Liga socijaldemokrata Vojvodine i mi vojvođanski poslanici kažemo građani ispred građevina, mi to i mislimo, jer smo autohtona stranka koju su osnovali ljudi koji nikada nisu pre toga bili članovi nijedne, a naročito ne komunističke partije.
Kada dođemo u poziciju da se ljudi etiketiraju po najgrubljim boljševičkim modelima i metodama iz prošlosti, onda je sasvim jasno zbog čega se to radi. Radi se zato da se ne bi razgovaralo o činjenicama. Strašno bih voleo da se na raspravi o Vladi, koja će se dogoditi kad-tad, koja se neće izbeći, jasno objasni gde su pare koje je ova vlada pokrala i šta će se dogoditi sa ovom zemljom koja uspeva da opstane na površini uprkos Vladi, a ne zaslugama ove vlade. Zbog toga, neka mi svako onaj ko ima sa mnom bilo kakvu stvar da raspravi objasni jedno – oni za koje se ustanovilo da su kršili zakon u vreme DOS-a su u zatvoru, a oni koji krše zakon danas su ministri.

Oliver Dulić

| Predsedava
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marton, po Poslovniku.

Aleksandar Marton

Poslanički klub nacionalnih manjina
Poštovani predsedniče, potpredsednici, poštovane poslanice i poslanici, povreda Poslovnika član 226.
Samo bih predsedniku Duliću postavio pitanje da nama poslanicima da odgovor na to kako je moguće da od poslanika Nove Srbije bukvalno niti jedan jedini poslanik nije sedeo u sali sinoć prilikom sednice, a da praktično sve kartice budu ubačene i sve su bile na monitoru. Svi znamo da nisu sedeli, ko god je hteo mogao je da vidi da su prazna poslednja dva reda klupa. To smo čuli od gospođe Radete sinoć. Mislim da poslanici imaju pravo da čuju na koji to način poslanici obavljaju svoju funkciju ako su im kartice u tim jedinicama, a oni ko zna gde su.

Oliver Dulić

| Predsedava
Po Poslovniku, narodni poslanik Miroslav Markićević.
...
Nova Srbija

Miroslav Markićević

Gospodine predsedniče, pozivam se na član 225. i tražim neka obaveštenja. S obzirom na to šta smo čuli malopre od druga Čanka jasno je zašto on ovako govori. Nadamo se i verujemo, kao građani i narodni poslanici, s obzirom na to šta državni organi poslednjih dana preduzimaju u ovoj državi, da će se otkriti sve o svima.
Što se tiče gospodina ministra Ilića, pre nekoliko dana na jednoj od televizija, u emisiji od dva sata, sva njegova imovina je slikana. Voleo bih da drug Čanak, s obzirom da je 1993. rekao da nema ništa od imovine, dopusti kamerama centralnih televizija da snime šta on ima i koje vile. A, čini mi se, druže Čanak, da ste zaboravili nešto o dilerima droge.
Jasno sam rekao ovde da se vi vaših prijatelja koji su osuđeni na višegodišnju robiju, koji su trovali našu decu i delili im drogu, a ovde pričamo o brizi za decu... Čini mi se da ste nekako zaboravili da to objasnite građanima.
Što se tiče poslanika Nove Srbije, podržavamo državne organe u tome da se za svakog građanina, svakog funkcionera u ovoj državi ispita sve šta je radio pre pet, deset i 15 godina i šta radi sada.