PETA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 27.04.2009.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PETA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

27.04.2009

Sednicu je otvorila: Gordana Čomić

Sednica je trajala od 12:05 do 20:00

OBRAĆANJA

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Ovih sat i trideset minuta će biti prenošeno u odloženom prenosu, kao što ste i sami rekli. Mišljenje Vlade na amandmane ste upravo dobili, rad je produžen blagovremenim obaveštenjem predsedavajuće, gospođe Čomić, a mogu samo da dodam da nećemo raditi duže od 20.00 sati danas.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 3. amandman je podneo Jovan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 3. amandman je podneo Slobodan Vuković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 3. amandman je podnela narodni poslanik Elena Božić-Talijan.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 3. amandman je podnela narodni poslanik Lidija Dimitrijević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 3. amandman je podneo Zoran Antić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 3. amandman je podneo Stefan Zankov.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 3. amandman je podneo poslanik Igor Bečić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 3. amandman je podneo poslanik Zoran Babić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 3. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Budimirović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 3. amandman je podnela narodni poslanik Ljiljana Miladinović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdele 3. i 19. amandman je podneo narodni poslanik Miloš Radulović.
Reč ima gospodin Radulović

Miloš Radulović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Gospodine predsedavajući, gospođo minisatr, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije koji ćete noćas posle 11.30 da gledate ovaj TV prenos, ovaj amandman se odnosi na usluge po ugovoru kod Kancelarije za saradnju sa medijima.
Predlog mog amandmana je da se stavka od 13.470.000 dinara briše, smatram da je to potpuno bespotrebna stavka za ovu Kancelariju za saradnju sa medijima i da ta sredstva treba da se upotrebe kod Ministarstva za rad i socijalna pitanja, i to u stavci za socijalna davanja za porodicu sa decom.
Mislim da u ovim trenucima velike ekonomske krize, kada ogroman broj ljudi ostaje bez posla, preko potrebna i potrebnija su ova sredstva tim porodicama čiji hranitelji, tako da kažem, ostaju bez posla. Mi imamo trend da praktično svakog meseca negde oko 800 firmi bude blokirano, da oko 10.000 radnika ostaje bez posla. Sve je veća potreba tih ljudi za određenim socijalnim davanjima.
Čudi me da Ministarstvo nije pokazalo volju da prihvati ovaj amandman. Pogotovo u vreme kada pada društveni proizvod sa 3,5% planiranih, da je sama ministar rekla da će da bude negativan trend na –2%, a neke procene su da će da bude čak -5%, možda čak i -10%.
Očigledno je, i time završavam, da je ova Kancelarija za saradnju sa medijima preko potrebna Vladi da prikazuje jednu virtuelnu Srbiju u kojoj sve cveta. Videli smo pre neki dan da je gromoglasno najavljeno i u svim izveštajima išla reciklaža jednog automobila Jugo, da se praktično stvar privid da sve radi, a u suštini imamo svakog meseca da najmanje 10.000 radnika ostaje bez posla.

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala. Još neko po ovom amandmanu? (Ne.)
Na član 5. razdeo 3. amandman je podneo Jadranko Vuković
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 5. amandman je podneo Vladan Jeremić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 5. amandman je podneo Dragan Živkov.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 5. amandman je podneo Nikola Žutić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 5. amandman je podneo Radiša Ilić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 8. amandman je podneo poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 8. amandman je podnela Nataša Mićić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 8. amandman je podnela Nataša Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 9. amandman je podneo Ljubomir Kragović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 9. amandman je podneo Mićo Rogović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 9. amandman je podnela Radica Jocić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 9. amandman je podneo Zoran Popović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 9. amandman je podneo Zoran Krasić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 11. amandman je podneo Milorad Krstin.
Vlada je prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 12. amandman je podneo Momir Marković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdele 12. i 25. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Milentijević.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima gospodin Vladimir Milentijević.

Vladimir Milentijević

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Gospođo ministre, dame i gospodo narodni poslanici, dolazim sa KiM i morao sam da reagujem ovim amandmanom u ime poslaničke grupe DSS na prvi rebalans budžeta za 2009. godinu. Možda ne bih morao, da budžet za 2009. godinu nije smanjen za 36% u odnosu na 2008. godinu, a što se KiM tiče.
Podsetiću vas da je Ministarstvo za Kosovo i Metohiju izradilo tekst strategije održivog opstanka i povratka Srba i nealbanaca na KiM. Strategijom se obuhvata ekonomski razvoj za period 2009 -2015. godine. Pošto za održivu strategiju nisu predviđena sredstva, predložio sam amandman sledeće sadržine – u članu 5. razdeo 12. funkcija 160 EK 499 – sredstva rezerve, iznos od 1.575.000.000 menja se iznosom od 1.075.000.000.
U istom članu razdeo 25. Ministarstvo za KiM, funkcija 110, ekonomska klasifikacija 551, iznos od 185 miliona 077 menja se iznosom 685 miliona 077, što znači da ovim amandmanom sredstvima od 500 miliona dinara podržavam strategiju održivog opstanka i povratka Srba i nealbanaca na KiM. Hvala.

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala vama.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 12. amandman je podneo Dušan Marić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 12. amandman je podneo Ljubiša Petković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdele 12, 14 i 55. amandman je podneo narodni poslanik Arsen Đurić.
Reč ima gospodin Arsen Đurić.
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Arsen Đurić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Gospodine predsedavajući, gospođa ministarka, dame i gospodo narodni poslanici, u ime poslaničke grupe DSS podneo sam amandman na član 5. Predloga zakona, kojim sam predložio da se sredstva budžetske rezerve smanje za 500 miliona i da se za 100 miliona smanje sredstva kod Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, usluge po ugovoru za 100 miliona, a da se za tih 600 miliona povećaju subvencije u poljoprivredi.
Naime, budžetom Republike Srbije za 2009. godinu sredstva za subvenciju u poljoprivredi su značajno smanjena u odnosu na 2008. godinu, a vi rebalansom budžeta predlažete dodatno smanjenje tih sredstava, čime će naši poljoprivredni proizvođači biti dovedeni u izuzetno tešku situaciju, naročito posle potpuno pogrešne odluke Vlade o jednostranoj primeni trgovinskog sporazuma, čime su naši poljoprivredni proizvodi izloženi konkurenciji poljoprivrednim proizvodima iz zemalja EU, gde su subvencije daleko veće i po nekoliko puta veće nego kod nas.
Smatram da u uslovima ekonomske krize treba povećati ova sredstva, kako bi se olakšao položaj naših poljoprivrednih proizvođača i zato vas još jednom pozivam da razmislite i da prihvatite ovaj amandman. Hvala.

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Zahvaljujem. Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 12. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 12. i 14. amandman je podnela narodni poslanik Milica Vojić-Marković.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima gospođa Milica Vojić-Marković.

Milica Vojić-Marković

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Hvala, gospodine predsedavajući.
Mislim da kako se pojavim ovde i gospođa Dragutinović sa druge strane, mislim da ona zna o čemu ću da pričam, pošto je ona kao jedna razumna žena u decembru pomogla poprilično oko ovog problema koji sam tada navela. Ponovo ga podvlačim zato što asocijacije veterinara traže moju pomoć, jer smatraju da ugrožavate zdravlje građana Srbije.
Da bih bila što jasnija, počeću od nekih vrlo jednostavnih promera. Poznato vam je da u poslednjih mesec dana šverc piletine sa Kosova i u drugim delovima Srbije je bio izuzetno veliki problem od koga su šverceri imali i te kako mnogo dobiti, a zdravlje građana Srbije je bilo i te kako ugroženo, naročito zdravlje trudnica i dece. Naravno, radi se o američkoj piletini koja je puna hormona i koja ne može da ide na evropsko tržište, ali kao što vidite, na srpsko tržište može da ide i da ugrožava zdravlje građana Srbije.
Drugi moj primer je ova poznata priča od pre nekoliko dana, virus svinjskog gripa, od kojih je u Meksiku umrlo 80 i više ljudi i koji, pošto je svet globalno selo, i te kako realno može da ugrozi život građana Srbije.
Moram da kažem još jednu stvar. Pitanje je ovde šta radi Vlada Srbije? U decembru poslanici DSS su ubeđivali Vladu da poveća sredstva u budžetu za primarnu zaštitu zdravlja životinja i ona je delimično to uvećala, ali s obzirom da ste imali 780 miliona duga, ta sredstva nisu bila dovoljna ni tada za primarnu zdravstvenu zaštitu životinja.
Ako gledate nacionalni program preventive zaštite zdravlja domaćih životinja, taj program bi, ako se kompletno sprovodi, koštao dve milijarde i 640 miliona, a vi ste i sredstvima rebalansa opredelili samo milijardu i 806 miliona 322 hiljade.
Moram da kažem da svako normalan može da zamisli kakve probleme može da napravi to što nećemo imati primarnu zaštitu zdravlja domaćih životinja, kakve posledice mogu da nastanu za stočni fond, za zdravlje građana Srbije, a i te kako mogu da nastanu i za status Srbije u EU, kojoj vi kažete da težite i želite da prodajete proizvode od životinja.
Moram još jednu stvar da vas podsetim, preventiva je kao i uvek najjeftinija, a naročito je značajno, pošto vidim da je to vaša poštapalica, da nema alternativu, očigledno je da preventiva u zaštiti zdravlja domaćih životinja nema alternativu.
Podsetiću vas samo na ekonomske parametre. Sanacija jedne zaraze, samo jedne zaraze i uništavanje životinja jeste nešto što košta 12 puta više nego ako u preventivi opredelite ta sredstva.
Neću da govorim o drugim parametrima, koliko izlažete građane Srbije opasnosti da budu bolesni i sve ostalo.
Moram da vas podsetim na još jednu činjenicu, gospodo. Danas je kraj aprila, preventiva zaštite zdravlja domaćih životinja nije ni započela, a vi uveliko niste platili dug koji ste imali prema veterinarskoj službi. Iskreno vas molim i ponovo apelujem na to što vi kao razumna žena razumete ovo o čemu ja danas pričam, dakle, molim vas da o tome zaista povedete računa.
Vidim da ste u obrazloženju zbog čega ste odbili moj amandman napisali da ste rebalansom predvideli više sredstava nego što je budžetom bilo opredeljeno. Tako je, ali ponovo niste uzeli u obzir dug koji ste napravili prema ovoj službi u protekloj godini i ja moram da vam kažem da preventivna zaštita bilo koje bolesti nije počela. Dakle, vodite računa o tome i molim vas nađite načina da usvojite ovaj moj amandman.

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 13. amandman je podneo Gojko Radić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 14. amandman je podneo Oto Kišmarton.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. razdeo 14. amandman je podneo Saša Maksimović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima gospodin Maksimović.
...
Srpska napredna stranka

Saša Maksimović

Napred Srbijo
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine predsedavajući, poštovana gospođo ministar, amandman koji sam podneo u ime poslaničke grupe Napred Srbijo-Tomislav Nikolić odnosi se na Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a u delu koji se odnosi na Generalni sekretarijat, odnosno na probleme vodoprivrede.
Praktično, predložio sam brisanje sredstava Generalnog sekretarijata iz jednog vrlo jednostavnog razloga. Nažalost, država Srbija nema dovoljno sredstava za finansiranje osnovnih elemenata poljoprivredne proizvodnje, odnosno njenih neophodnih činilaca, tako da je praktično ovim amandmanom predviđeno ukidanje nepotrebne administracije, a u korist, svakako, poljoprivrede.
Kada je u pitanju uloga države u oblasti korišćenja i zaštite voda, kod nas se javljaju brojni problemi. Ovi problemi sud delimično institucionalne, ali prevashodno finansijske prirode.
U Srbiji postoje institucije za gazdovanje i upravljanje vodama, ali one nisu dovoljno prilagođene savremenom konceptu organizacije vodoprivrede.
Međutim, mnogo je ozbiljniji problem finansijskog stanja vodoprivrede, kao i nažalost cele poljoprivrede, jer je ona, najblaže rečeno, u veoma teškom položaju. Moglo bi se pomisliti da je to u stvari i neminovno, s obzirom na globalnu ekonomsku, ali i na ekonomsku situaciju u Srbiji. Međutim, SNS je mišljenja da je stanje gore nego što bi to čak i smelo da bude, čak i u ovakvoj ekonomskoj krizi.
Osnovni problem je tu tome što u najvišim organima vlasti nema dovoljno razumevanja za vodoprivredu, pa iz tog razloga nam je i prisutna samo gospođa ministar finansija, ali ne i neko iz Vlade, odnosno ministar nadležan za poljoprivredu, uz svo poštovanje gospođe ministar finansija. Mislim da niste adekvatan sagovornik, barem na temu poljoprivrede, mislim da ćete se složiti sa mnom. Ne znam koliko sve ovo ima svrhe. Ne sme se vodoprivreda zapostaviti dok se ne reše neki drugi privredni problemi, jer se time može ugroziti praktično razvoj celokupne privrede.
Dolazim iz opštine Novi Bečej, preblizu mi je naseljeno mesto Jaša Tomić da bih ga tako lako mogao zaboraviti, mislim da ćete se svi setiti. Upornim smanjivanjem sredstava Ministarstva poljoprivrede u ovom delu koji se odnosi na vodoprivredu postoji mogućnost, pogotovo u siromašnoj državi kakva je Srbija, u trenucima krize da dođe do, nažalost, nečega sličnog. Ovo bi bio izazov ne samo vodoprivredi već državi i društvu.
Mislim da vremena više nemam, pa ću morati malo da skratim, u očekivanju našeg postepenog uključivanja u Evropu, srpska vodoprivreda mora imati viziju, kako biste vi to rekli, evropske budućnosti.
Polazeći od tog dugoročnog cilja mora se blagovremeno početi sa pripremama za prihvatanje implementacija evropskih institucionalnih i finansijskih modela u svojstvu vodoprivrede, kao tehničkih i ekoloških standarda u svim vodoprivrednim aktivnostima, ali i obezbediti građanima Srbije vodu za piće, za šta vi slabo marite.
Iz tog razloga sam u ime SNS podneo ovaj amandman. Nadam se da ćete imati dovoljno sluha i ovaj amandman prihvatiti. Hvala.