PETA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 27.04.2009.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PETA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

27.04.2009

Sednicu je otvorila: Gordana Čomić

Sednica je trajala od 12:05 do 20:00

OBRAĆANJA

Radojko Obradović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica | Predsedava
 Da li još neko želi reč o amandmanu?         Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Antić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Zoran Antić.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Antić

Napred Srbijo
Dame i gospodo narodni poslanici, amandman na član 2. odnosi se na javni dug, tačnije na spoljni dug naše zemlje koji je prevelik, koji već ne možemo da otplaćujemo i to je jedan od osnovnih razloga zbog čega smo ušli u ovaj aranžman sa MMF.
Ono što je nezadovoljstvo SNS je nezadovoljstvo činjenicom da mi jako malo znamo o samom aranžmanu, o uslovima u tom aranžmanu. Građanima Srbije, čini mi se, stvara se jedna lažna slika o dobronamernosti MMF. Činjenica je sasvim drugačija, pre svega su to interesi bankara, interesi onih koji su nam dosad davali kredite ispred građana Srbije i da često aranžmani sa MMF umeju da se završe ukidanjem raznovrsnih socijalnih davanja i da mnoge zemlje u svetu imaju jako loša iskustva sa aranžmanima sa MMF.
Tri milijarde evra velik je iznos. Bitno će uvećati spoljni dug, ali ono što je mnogo veći problem jeste privatni dug, ono što i Vlada i prethodni ministri nisu priznavali, da privatni dug raste jako brzo, da bitno utiče na ukupan iznos spoljnjeg duga i da i te kako utiče na deviznu likvidnost naše zemlje.
Ono što želim da naglasim, naravno, što se tiče unutrašnjih dugova, što se tiče penzija, davanja za penzije, davanja u vezi stare devizne štednje, to je ono što podržava SNS, to se podrazumeva, ali krajnje je vreme da počnemo mnogo ozbiljnije da se odnosimo i da se upravlja prema spoljnjem dugu, da se ima jedna osmišljena strategija koja će biti jasna svim ekonomskim činiocima i način na koji ćemo mi ubuduće da se zadužujemo.
Toga nismo imali do sada, živeli smo uglavnom od stranih kredita, živeli smo od prodaje kroz privatizaciju naših preduzeća i došli smo u situaciju da danas ne možemo da održimo ni kurs, ni deviznu likvidnost bez kredita iz inostranstva, bez tih deviznih priliva, a kakva će situacija biti u narednom periodu tek ćemo da vidimo.
Mislim da sam jednu bitnu stvar propustio, zbog građana, kada je u pitanju aranžman sa MMF, građani treba da znaju da to što se potpisuje sporazum sa MMF, znači da prema tom fondu imate i obaveze, prihvatate neke obaveze, da te obaveze ne možete jednostrano da menjate, da ste u situaciji da se faktički uvodi stečaj nad našom ekonomijom.

Radojko Obradović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica | Predsedava
 Da li još neko želi reč po ovom amandmanu? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo poslanik Zoran Nikolić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Narodni poslanik Zoran Nikolić.

Zoran Nikolić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Poštovani predsedavajući, poštovana ministarka, podneo sam amandman na član 3. Biću vrlo kratak i konkretan.
Iskreno se nadam da je ovaj amandman sasvim prihvatljiv i sa vašeg stanovišta, ali mislim da kao Narodna skupština da, a i kao poslanici Narodne skupštine, ovaj amandman trebalo da usvojimo, jer se pre svega tiče nadzorne uloge koju parlament ima i nikad nije na odmet da Skupština da sebi one ingerencije koje joj zapravo po Ustavu pripadaju, a to je da kontroliše izvršnu vlast.
Naime, svedoci smo, mi smo i akteri jer smo u proteklom periodu ovde ratifikovali, na predlog Vlade, veliki broj kredita, uglavnom za infrastrukturne objekte. Ne znamo u kojoj su fazi realizacije ti krediti. Za mnoge kredite smo preuzeli određene obaveze i te obaveze teku, ali ti krediti nisu realizovani, stoje ti projekti.
Recimo, primer beogradskog mosta "Gazela". Živo me interesuje da li smo kao država preuzeli određene obaveze koje kao država imamo, i da li teku, s jedne strane. S druge strane, zašto projekat "Gazela" do dan-danas nije ni startovao da se realizuje?
Shodno tome, to je jedan od primera, ali mislim da moj predlog i moj amandman, koji idu u pravcu da svaka tri meseca Ministarstvo finansija podnese izveštaj Narodnoj skupštini, vezano za realizaciju kredita i obaveza koje po tim kreditima imamo, sasvim prihvatljive i za Vladu, a mislim da su i za parlament obavezujuće. Tako da bih vas zamolio da ovaj amandman prihvatite. Hvala.

Radojko Obradović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica | Predsedava
 Hvala.
Da li još neko želi reč?
Reč ima Slobodan Maraš.

Slobodan Maraš

Poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, gospođo ministarka, samo sam hteo da iskoristim priliku, pošto je reč o članu 3, da pitam gospođu ministarku. Kaže ovako, u 2009. godini izdaće se garancija Republike Srbije do iznosa od 130, jako velika cifra, poslovnim bankama u delu šest i pod tačkom 5), kaže, Javnom preduzeću "Srbijagas" Novi Sad, za refinansiranje dospelih obaveza, izgradnju gasovoda i punjenje potrebnog skladišta gasom "Banatski dvor" 170 miliona evra.
Hteo sam da vas pitam, pošto ste i vi deo Vlade koja je sa Ruskom Federacijom napravila taj sporazum oko Južnog toka, koji očito neće biti, jer bugarski predsednik se ponaša onako kako bi trebalo da se ponaša predsednik svake odgovorne države, i rekao je – nema Južnog toka dok ne ukinete posrednika u kupovini gasa.
Hteo sam da vas pitam da li je to prevencije radi ovih 170 miliona evra za izgradnju gasovoda odnosno punjenja skladišta gasa Banatski dvor, ili postoji neka obaveza koju je Ruska Federacija preuzela odnosno Gasprom, kada je u pitanju Banatski dvor, punjenje tog skladišta gasom, njegovo stavljanje u funkciju da bi mogla Srbija da ne bude u zimi kao prošle godine i kakav je ovo gasovod u pitanju. Hvala.

Radojko Obradović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica | Predsedava
 Hvala.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Slobodan Maraš i Judita Popović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima gospodin Slobodan Maraš.

Slobodan Maraš

Malopre sam dotakao kroz onaj član 2. stav 2. pitanje ovih poznatih 7%. Međutim, nije samo tih 7% problem i to govorimo sve vreme, govorimo o jednoj neozbiljnoj, ali potpuno neozbiljnoj Vladi, odnosno neozbiljnom odnosu Vlade prema autonomiji Vojvodine. Moram da ponovim, statut Vojvodine se izgubio na putu od one zgrade do ove zgrade.
Zakon o prenosu nadležnosti, iako s vremena na vreme čujemo različite komentare onih koji su u radnoj grupi, nikako da stigne pred poslanike. Vi ste danas proverili, a duboko sam ubeđen da vi verujete da će se to desiti u toku maja. Garantujem da se to neće desiti u toku maja. Znači, taj zakon ćemo još da čekamo.
Ponavljam, iako smanjujete sredstva Vojvodini, iako nije ispunjena ustavna obaveza, nije u tome suština. Suština je u tome da obesmišljavate autonomiju, kao što se mesecima ovde obesmišljava Skupštinu, kao što obesmišljavate svaki aspekt ovog društva – tako obesmišljavate i autonomiju Vojvodine.
Molim vas, nađite načina da odgovorite, ne onako kako ste odgovorili gospodinu Pastoru. Bili smo svi članovi Odbora, pretpostavljam i svi novinari, zbunjeni odgovorom koji ste mu dali. Očito je samo gospodin Pastor shvatio da treba nastaviti, na najlepši mogući način rečeno, dogovore oko toga da li će biti ispunjeno tih 7%.
Na samom Odboru rekao sam – možda je rešenje, ne mora ništa da piše, neka gospodin Cvetković i gospodin Pajtić, kao što su kada je u pitanju budžet za 2009. godinu seli, popili kafu i dogovorili se da 90% mimo Zakona o privatizaciji od prodaje NIS-a slije u pokrajinski budžet, tako sada neka sednu, nađu rešenje i neka nas obaveste, kao i prošli put, putem saopštenja preko medija.
Znam da ste u nezahvalnoj situaciji. Verujte mi, mnogo bih više voleo da ste, zajedno s nama iz opozicije i s nama iz LDP-a, bili spremni i vi kao Vlada i vi kao ministarka finansija da podelite odgovornost, i kada je u pitanju i prošli budžet, i kada je u pitanju prethodni rebalans budžeta i kada je u pitanju ovaj rebalans budžeta.
Nažalost, sve obesmišljavate. To sam vam rekao i onaj dan kada ste ovde govorili kada je bila rasprava u načelu. Građani su, osim pukih cifara, očekivali malo i nade – malo, ne mogu da kažem saosećanja, ali malo svetla, da će nakon svega ovoga, nakon ovog rebalansa, pa možda za godinu dana, dve godine, za tri, smo svi spremni da se odreknemo, svi u ovoj sali su spremni da se odreknu i verovatno svi u društvu su spremni da se odreknu, ali da znaju šta je to šta nas čeka.
Mi ne vidimo, a verujem ni građani ne vide, siguran sam da ne vide šta nas to čeka. Nama treba odgovorna vlada koja će dati put kojim treba da idemo. Vi se ovde vadite u obrazloženju na – svetsku ekonomsku krizu. Znam, to je politički opravdano, ali nema veze sa realnošću.
Ovo je pre svega, ovaj rebalans, posledica preduvanog budžeta za 2009. godinu i prethodnog rebalansa, onog linearnog povećanja penzija od 10%, kada niste vodili računa o najugroženijim penzionerima, ali ste imali tu obavezu. To smo vam rekao i onaj dan.
Gospođo ministarka, 11. maj je odavno prošao – smanjite Vladu, budite prvi primer, pravi primer kako se štedi. Očekujem, nadam se u toku dana, neki odgovor. Hvala.

Radojko Obradović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica | Predsedava
Hvala, gospodine Maraš.
Da li još neko želi reč po amandmanu.
Na član 4. amandman je podneo poslanik Milan Avramović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo poslanik Boris Aleksić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo poslanik Mileta Poskurica.
Da li neko želi reč? (Da.)
...
Srpska napredna stranka

Mileta Poskurica

Napred Srbijo
Dame i gospodo, vi se naravno svi sećate kako je to izgledalo krajem decembra prošle godine kada smo donosili budžet, u čiju repliku ovim izmenama sada ulazimo.
Sećate se da je negde u pet do dvanaest maltene dogovoreno da se amandmani koji ne mogu da budu obrađeni povuku i da se ta, ozbiljno je delovala poslanička grupa, koja je želela da se zarad kobajagi dobra Srbije povuče iz priče, pa smo i tada govorili o članu 4, na koji sada ponovo ulažemo amandman, koji je garantovao mimo Zakona o privatizaciji – pravo, po dogovoru dva premijera, da se 90% prodaje NIS-a ukalkuliše automatski na žiro račun vojvođanskog budžeta.
Te smo tada videli, odmah u februaru da je polovina sredstava od NIS-a, negde oko 18 i nešto milijardi prebačeno budžetu Vojvodine, za koji smo skorije čuli da je negde šezdeset milijardi. Znači, blizu trećine sredstava je garantovano leglo na budžet od prodaje NIS-a.
Ostalih 40%, što je opet podvlačimo mimo Zakona o privatizaciji, po dogovoru dva ministra, sukcesivno kad-tad, a sigurno onda kada se zakon bude doneo o prenosu nadležnosti, pa će se stvoriti jedan realni osnov, opet sada protivno uverenjima drugih poslanika, ipak će realni budžet Vojvodine imati, biti finansiran. Ono što je leglo 400 miliona, to je leglo 400 miliona.
Doduše, u neku banku za koju se raspravljalo koja je to. Sad se pi-ar te banke javio i rekao – da oni nemaju naročito veliku proviziju. Mi ne znamo kako je ta banka izabrana i kako su baš u nju legle pare, ali šta je tu je.
Uslovno i formalno budžet Srbije raspolaže s tim u Beogradu, ali kada bude trebalo pare će otići gore.
Dakle, hoću da kažem, šta se u uslovima koje mi sada imamo, pred ovim teretom ove krize, koja je tada, jer je Vlada bila u nekoj drugoj vrsti problema, odnosno da li će ostati konstantna, u istom sastavu, nakon toga, ako se recimo budžet ne usvoji, sada uraditi sa nekim siromašnijim opštinama kojima ukida deo transfernih sredstava.
Uzmimo primer opštine Knić u kojoj je 236 miliona budžet, odnosno transferna sredstva su 98 miliona, dakle to je više od 40%. Ma koji minimalni procenat, a biće to značajan procenat, ukidanja transfernih sredstava, zbog veće racionalizacije koju Vlada predlaže – koštaće tu nerazvijenu opštinu većih odricanja nego što se to može očekivati za one koji se uporno, i verovatno s pravom koliko je moguće, bore za poziciju očuvanja kompetentnosti vojvođanskog budžeta i dopune, da od tih idealnih uslovom pređe tih 7%.
Dakle, predlažemo da se stav 5. člana 4. Zakona koga upravo menjamo briše. Hvala.