PETA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 27.04.2009.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PETA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

27.04.2009

Sednicu je otvorila: Gordana Čomić

Sednica je trajala od 12:05 do 20:00

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, ne možete se pozivati na kršenje člana 101, niti možete tražiti za sebe pravo na repliku u odnosu na objašnjenja predsedavajućeg, a za već izrečenu povredu Poslovnika možete tražiti da se Skupština izjasni.
Molim sve narodne poslanike da pažljivo čitaju Poslovnik. Odredba koju ste sada već treći put citirali kaže da predlog mora biti obrazložen – predlog je obrazložen. Tumačenje da obrazlaganje mora biti usmeno je pitanje prakse s kojom sam se saglasila, uz napomenu da vas molim da ne zloupotrebljavate odredbe Poslovnika Narodne skupštine, čitajući u stavovima članova nešto što ne piše, i saglasna sa praksom da predstavnik predlagača mora biti ovde, sa objašnjenjem da će biti prisutan državni sekretar.
Član 101, kao i član 103. odnosno član 103. jeste, ali član 101. na koji ste se pozvali ne može biti predmet povrede Poslovnika. Obrazloženje za zakon vam je dato pismeno, i da nije predlog akta uopšte ne bi bio u proceduri tokom stavljanja na dnevni red sednice Narodne skupštine.
Narodni poslanik Nenad Popović želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Nenad Popović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Poštovana predsedavajuća, želim da ukažem na povredu Poslovnika, član 194. i 196.
Mi ovde pred vam govorimo u vrlo kulturnom tonu, vrlo primereno ovoj instituciji i ono što zahtevamo je minimum onoga što bi trebalo da ispoštuje Vlada, poštujući bar malo ovu skupštinu – ali izgleda da toga nema.
Član 194. kaže - Pravo i dužnost predstavljanja Vlade u Narodnoj skupštini, znači pravo i dužnost predstavljanja Vlade, prilikom razmatranja svih pitanja iz njene nadležnosti ima predsednik Vlade. Dalje kaže, Vlada određuje članove Vlade koji predstavljaju po pojedinom pitanju koje je na dnevnom redu sednice Narodne skupštine itd.
Član 196. kaže – uz predlog zakona, drugog propisa ili opšteg akta ili uz drugi materijal koji podnosi Narodnoj skupštini, Vlada obaveštava Narodnu skupštinu o svojim predstavnicima ili poverenicima za sednice Skupštine i njenih odbora.
Bez obzira koliko vi pretili, gospođo predsedavajuća, mi ćemo insistirati na našem demokratskom pravu, na onom poštovanju Poslovnika – da je predstavnik predlagača obavezan ovde da prisustvuje. Ne postoji nijedan razlog da niko od predstavnika Vlade ne prisustvuje na današnjoj sednici.
Istorija je pokazala zaista da se ovo nikad nije desilo. Molim vas ne uvodite neku praksu u ovoj instituciji koja postoji odavno.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Nijedna od odredbi koju ste citirali iz članova 194. i 196. nije prekršena. Vlada vas je obavestila o tome i to je poštovanje stavova člana 194. i 196. ko će biti predstavnik.
Vlada je uputila uredan akt, a vi zloupotrebljavate Poslovnik, sa željom da više puta kažete primedbu koju vam nisam osporila, a to je da predstavnik predlagača treba da bude prisutan na sednici, sa obavezom i sa stavom narodnih poslanika da neće da prisustvuju sednici ili da traže pauzu dok se to ne desi. To ne piše nigde u Poslovniku i moja obaveza je da vas na to upozorim.
Narodni poslanici Jovan Palalić, Zoran Nikolić dobacuju za vreme objašnjavanja. To je zabranjeno odredbama Poslovnika Narodne skupštine. Narodni poslanik Zoran Nikolić nastavlja da dobacuje i da krši član 104. To je zabranjeno odredbama Poslovnika Narodne skupštine, kao i dobacivanje sa mesta i nepristojno i nedolično ponašanje. Moja obaveza da vas upozorim i da vam objasnim da li su ili nisu prekršeni čl. 194. i 196. koje je citirao narodni poslanik Nenad Popović.
Nije nijedna od odredbi prekršena. Praksa o kojoj govorim je praksa da predstavnik predlagača bude prisutan i to je, bez pogovora, saglasna sam s vama i objasnila sam da ćete dobiti obaveštenje od ministra, a državni sekretar će prisustvovati.
Narodnog poslanika Nenada Popović molim da više ne zloupotrebljava Poslovnik. Jasno je potpuno i što se mene lično tiče opravdana je želja narodnih poslanika da Vladu kontrolišu. Jedan od načina je i ovo, ali u skladu sa Poslovnikom.
Narodni poslanik Zoran Nikolić želi da govori po povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.

Zoran Nikolić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Pozivam se na član 104, urušavanje dostojanstva Skupštine, to vi radite i prestanite više da upozoravate i pretite narodnim poslanicima. Vaš prvenstveni zadatak je da štitite dostojanstvo ovog parlamenta.
Kada nešto dođe na dnevni red onda je obaveza onoga ko je predložio taj zakon da ovde prisustvuje i da ga brani. Vaše je da zaštite integritet parlamenta i obezbedite prisustvo predlagača. Nemojte da se sukobljavate sa zdravom logikom, da branite nešto što je neodbranjivo. Da nije bitno da li je ovde zamenik ministra, ministar ili kaktus. Nama kaktus ovde ne treba. Nama treba predstavnik Vlade da bi o tački koja je na dnevnom redu mogli da raspravljamo.
Ispunite sve uslove koji su normalni u svakom parlamentu ili kako vi to volite da kažete – u skladu sa evropskom tradicijom. Ni u jednom evropskom parlamentu se ne može dogoditi da se ovde raspravlja o nekakvom zakonu, a da nema predstavnika Vlade. Navedite mi jedan primer i povući ću sve što sam rekao. Ne možete ga navesti.
Ono što posebno nervira i što posebno izaziva revolt kod nas jesu ta vaša upozorenja. Prestanite da upozoravate. Prestanite da se pravite pametni. Vi ste ovde medijator. Treba da stvorite uslove, a ne da nas verbalno maltretirate vašim objašnjenjima, koja, ponavljam, i time ću završiti, nemaju veze sa zdravom logikom.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, nema povrede člana 104. Upozoravam uvek pre nego što izreknem meru koja je obavezna da bude izrečena na osnovu člana 100.
Ukoliko pažljivo pročitate članove Poslovnika na koje se pozivate, videćete da je moja obaveza da izreknem meru opomene narodnom poslaniku koji ponavlja primedbu koja je već jednom izrečena, ne želeći da nepopularnim, neprijatnim, pre svega za mene nepopularnim i neprijatnim, postupcima, kao što je izricanje opomene, odmah a na osnovu člana 100. koji me na to obavezuje, kažem – upozoravam vas, i to ću uraditi i ubuduće, sa željom da vas podsetim da konsultujete član Poslovnika na koji se pozivate.
Član 104. nije povređen. Član 104. povredili su narodni poslanici Jovan Palalić, Zoran Nikolić i Nenad Popović dobacujući iz klupe, kršeći član 104, ometajući predsedavajućeg i ponašajući se nedostojno i zato vam je izrečeno upozorenje. Ni sada neće biti izrečena opomena, sa nadom da ćemo nastaviti da zajednički radimo i tvorimo praksu međusobnog uvažavanja i poštovanja svih odredbi i članova Poslovnika Narodne skupštine.
Narodni poslanici koji su izrekli povrede člana 194. i člana 196. nisu u pravu.
Povreda nije načinjena i molim vas da, ako želite da vidite, dokažete da se povreda tokom procedure desila i da to potkrepite nekim članom Poslovnika.
Narodni poslanik Jovan Palalić želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.
...
Srpska narodna partija

Jovan Palalić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Pozivam se na član 194, koji kaže – pravo i dužnost predstavnika Vlada u Narodnoj skupštini  …
(Isključen mikrofon.)
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, ne možete da se pozivate na kršenje procedure koja je već izrečena tokom sednice Narodne skupštine.
Molim vas da konsultujete član 100. sve stavove člana 100. i da vidite koja su vam prava i koje su vam dužnosti. Zahvaljujem.
Da li se javlja još neko? (Da.)
Narodni poslanik Srđan Spasojević želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.
...
Nova Srbija

Srđan Spasojević

Nova Srbija
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsedavajuća, uvaženi građani Srbije, reklamiram član 31. Poslovnika.
Želeo bih da ga pročitam: Potpredsednici Narodne skupštine pomažu predsedniku Narodne skupštine u vršenju poslova iz njegovog delovanja. Predsednika Narodne skupštine, u slučaju privremene sprečenosti, zamenjuje jedan od potpredsednika Narodne skupštine, koga on odredi, o čemu obaveštava sve potpredsednike i sekretara Narodne skupštine. Ako predsednik Narodne skupštine ne odredi koji ga od potpredsednika zamenjuje, u slučaju privremene sprečenosti zamenjivaće ga najstariji potpredsednik.
Gospođo Čomić, neću ulaziti u to ko je najstariji potpredsednik i da li imate posebno ovlašćenje od predsednika Narodne skupštine, ali je očigledno da kršite Poslovnik, iz razloga što odmažete predsedniku Narodne skupštine, jer Skupština ne može da počne da radi zato što se tumači nešto što je potpuno neprirodno.
Neko je ušao, tako da ove fotelje koje su građani Srbije skupo platili su trideset i nešto minuta potpuno prazne i postavlja se pitanje, kako nije sramota nekoga iz Vlade da ne dođe u ovaj dom? Valjda smo ovu salu radili tako da nas predstavnici Vlade gledaju u oči ovde, da ne sede kao nekada što su sedeli i potpuno je normalno da kod ovako važnog zakona bude neko iz Vlade ovde, da sa poslanicima raspravi o ovom važnom zakonu. Zaista bih vas molio i pridružio bih se svim poslanicima koji su na to upozorili. Hvala.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Ni jedna od odredbi člana 31. nije prekršena, te je neosnovano pozivanje na kršenje člana 31, pogotovo tokom ove procedure, jer se staram o redu i usklađenom radu tela Narodne skupštine i poštujem i član 31. i član 27.
Narodni poslanik Jovan Palalić želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.
...
Srpska narodna partija

Jovan Palalić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Pozivam se na odredbu da sam pogrešno protumačen. Naime, želeo sam da mi vi, gospođo predsedavajuća…
(Isključen mikrofon.)